Opšti uslovi zaštite podataka - ACIBADEM Srbija

Pravo na zaštitu podataka

OBRAZAC S INFORMACIJAMA – PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. („Acıbadem“) i kontrolni deoničari, matična društva i podružna društva (u daljem tekstu „Acıbadem Group“), koji deluju kao „Izvršitelj obrade“ prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka br. 6698 („Zakon“), Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 („GDPR“) i ostalim merodavnim zakonima i propisima, sve vaše lične podatke obrađuju prema sledećem okviru i uz strogo poštovanje Zakona o osnovnim zdravstvenim uslugama br. 3359, Uredbe o organizaciji i dužnostima Ministarstva zdravlja i povezanih društava br. 663, Uredbom o radu privatnih bolnica, drugim propisima Ministarstva zdravlja Turske i ostalim važećim zakonima i odredbama.

1. Prikupljanje i obrada ličnih podataka i svrha obrade:

Vaši lični podaci prikupljaju se usmeno, u pisanom obliku ili putem vizuelnih ili elektronskih medija, putem pozivnog centra, internet stranice, telefonskih razgovora, pismeno ili sličnim kanalima u cilju pružanja usluga poput zaštite javnog zdravlja, preventivne medicine, medicinske dijagnostike, usluga lečenja i terapija koje nudi Acıbadem Group ili za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i finansiranjem, u skladu s područjem poslovanja kompanija koje su deo Acıbadem Groupe. Grupacija može obrađivati vaše opšte i posebne lične podatke, posebno vaše zdravstvene podatke, u ograničenoj meri u opšte svrhe ili u bilo koje druge svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće kategorije:

 • Vaše identifikacione podatke: ime, prezime, identifikacioni broj, broj pasoša ili privremenog putnog dokumenta, datum i mesto rođenja, bračni status, pol, broj socijalnog osiguranja ili broj protokola pacijenta, kao i druge podatke o identitetu koji bi mogli biti od pomoći kod vaše identifikacije; zatim
 • Podatke iz vaše korespondencije: adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte i drugi komunikacijski podaci te vaš usmeni razgovor ili evidencija poziva koju vode korisničke službe ili službe za pacijente prema standardima pozivnog centra, kao i vaše lične podatke prikupljene u komunikaciji putem elektronske pošte, pismom ili drugim sredstvima komunikacije; zatim
 • Podatke vezane za vaš lični račun: broj vašeg bankovnog računa, IBAN broj, podaci o broju kreditne kartice, podaci o fakturama te drugi slični finansijski podaci i informacije; zatim
 • Podatke vezane za vaše privatno zdravstveno osiguranje i podatke iz Zavoda za zdravstveno osiguranje potrebne za finansiranje i planiranje zdravstvenih usluga; zatim
 • Snimke i fotografije s vašeg fotoaparata snimljene i sačuvane u sigurnosne i svrhe revizije ukoliko posetite naše bolnice ili zdravstvene centre; zatim
 • Broj vaših registarskih tablica ako koristite parkiralište za automobile; zatim
 • Vaše zdravstvene podatke: lične podatke o vašem zdravlju i seksualnom životu stečene i prikupljene za vreme pružanja zdravstvene usluge ili rezultata medicinske dijagnoze, lečenja i nege, uključujući, ali ne ograničavajući se na, rezultate vaših laboratorijskih analiza, rezultate ispitivanja, podatke o zdravstvenim pregledima, podatke i informacije o terminima pregleda, podatke o pregledima uz informacije o propisanim receptima; zatim
 • Vaše zdravstvene podatke i druge lične podatke koje ste poslali ili ukucalli na sledećim web stranicama;
  • www.acibademinternational.com
  • http://www.acibadem.ae/
  • http://www.acibadem.fr/
  • http://www.acibadem.com.ru/
  • http://acibadem.ge/
  • http://www.acibadem.bg/
  •  http://www.acibadem.mk/
  • http://acibadem.hr/
  • https://acibadem.rs/
  • http://www.acibadem.ba/
  • http://www.acibadem.al/
  • http://acibadem.com.ro
  • http://acibadem.com.de
  • http://acibadem.ir
  • https://www.acibadembeautycenter.com/
  • https://www.acibademevent.com/
 • Ukoliko se prijavljujete za posao u Acıbademu ili bilo kojoj od kompanija unutar Acıbadem Group, vaše lične informacije, uključujući biografiju koju ste podneli, ako ste zaposleni ili srodnik zaposlenog u Acıbadem Group, vaš ugovor o radu i sve vrste ličnih podataka o vašoj sklonosti za objavljeni oglas.

Sve vrste vaših ličnih podataka koje Acıbadem Group pribavi (uključujući, ali bez ograničenja na vaše lične podatke) mogu se obrađivati u sledeće svrhe:

 • Za potvrdu vašeg identiteta, zatim
 • Za zaštitu javnog zdravlja, preventivnog lečenja, postavljanja dijagnoze, usluga lečenja i terapija te za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i finansiranje, zatim
 • Razmene traženih informacija s Ministarstvom zdravlja i drugim relevantnim javnim telima i upravama u skladu s važećim zakonima i propisima, zatim
 • Planiranja i upravljanja internim delatnostima u svakodnevnom radu naših bolnica i zdravstvenih centara, zatim
 • Merenja, poboljšanja i proučavanja zadovoljstva, iskustva i prava pacijenata od strane uprave bolnice, zatim
 • Nabavke lekova, zatim
 • Obaveštavanja o ugovorenom terminu, ukoliko ste zakazali pregled, zatim
 • Potrebnih aktivnosti upravljanja rizicima i poboljšanja kvaliteta, zatim
 • Analiziranja daljeg razvoja zdravstvenih usluga, zatim
 • Finansiranja vaših zdravstvenih usluga od strane Službe za pacijente, Odeljenja za finansijske poslove i marketinga, plaćanja vašeg lekarskog pregleda, troškova dijagnostikovanja i lečenja te razmene traženih podataka s privatnim zdravstvenim osiguranjima u delu ispunjavanja uslova za lečenja na vaš zahtev, zatim
 • Sprovođenja istraživanja i studija, zatim
 • Usklađenosti sa zakonskim i regulatornim zahtevima i uslovima, zatim
 • Razmene neophodnih informacija s privatnim zdravstvenim osiguranjem za vreme finansiranja zdravstvenih usluga, zatim
 • Aktivnosti na upravljanju rizicima i razvoju kvaliteta koje sprovode odeljenja za kvalitet, iskustvo pacijenta i informacione sisteme, zatim
 • Izdavanja računa od strane Službe za pacijente, finansijskih i odgovarajućih odeljenja vezano za naše usluge, te provera i potvrde vaših odnosa s angažovanim institucijama i preduzećima, i
 • Učestvovanja u kampanjama i dostavljanja informacija o kampanjama, osmišljavanja i prenosa posebnih sadržaja, diskretnih i apstraktnih pogodnosti na mrežnim i mobilnim kanalima, preko odeljenja zaduženih za medije, komunikaciju i pozivnog centra.
 • Vaši lični podaci dobijeni i obrađeni u skladu s važećim zakonima i propisima mogu se smestiti u fizičke arhive i / ili informacione sisteme Acıbadema ili Acıbadem Group te se tako mogu čuvati kako na digitalnoj tako i na fizičkoj platformi.

2. Prenos ličnih podataka

Acıbadem i Acıbadem Group mogu deliti vaše lične podatke s kompanijama u okviru Acıbadem Groupe ili s privatnim osiguravajućim društvima, Ministarstvom zdravlja i povezanim jedinicama ministarstva, Zavodom za zdravstveno osiguranje, Odeljenju za poslove bezbednosti, Upravi za stanovništvo i popis stanovništva, Udruženjem farmaceuta Turske, sudovima i svim drugim pravnim izvršnim telima i tome slično. Uz vaš pristanak i ograničenja koja proizlaze vašim pristankom, Acıbadem može deliti vaše lične podatke s vašim ovlašćenim predstavnicima i agentima i trećim stranama koje nude savetodavne usluge, uključujući, ali bez ograničenja, advokate, poreske i finansijske savetnike i revizore, te naše poslovne partnere i ostale treće strane koje sarađuju s nama u daljem razvoju ili u obavljanju zdravstvenih usluga za gore navedene svrhe, uključujući regulatorna i nadzorna tela kao i službena tela za gore navedene procese, u skladu sa Zakonom, GDPR-om i ostalim važećim zakonima i propisima.

3. Metode i pravni razlozi za prikupljanje ličnih podataka

Vaši lični podaci se prikupljaju i obrađuju u svim vrstama govornih, pisanih, vizuelnih ili elektronskih medija, za gore navedene svrhe, za izvođenje svih vrsta radova obuhvaćenih pravnim okvirom i područjem poslovanja Acıbadema, i u skladu s tim, za potpuno i pravilno izvršavanje svih vrsta ugovornih i zakonskih dužnosti i obaveza koje Acıbadem ima. Pravni razlozi za prikupljanje vaših ličnih podataka usklađeni su sa sledećim pravnim okvirima i odredbama:

 • Zakon o zaštiti ličnih podataka br. 6698, i
 • Opšta regulativa za zaštitu ličnih podataka 2016/679 (“GDPR”)  i Zakon o pružanju zdravstvenih usluga br. 3359, i
 • Uredba o organizaciji i dužnostima Ministarstva zdravlja i povezanih društava br. 663, i
 • Uredba o radu privatnih bolnica, i
 • Uredba o obradi i zaštiti privatnosti ličnih zdravstvenih podataka, i
 • ostali propisi Ministarstva zdravlja Turske i relevantni zakoni i odredbe.

Dodatno, kako je navedeno u članu 6, stav 3. Zakona, lične podatke koji se odnose na zdravlje mogu obrađivati i osobe pod obavezom čuvanja tajne ili ovlašćena službena lica i organizacije, bez potrebe za prethodnim izričitim pristankom i navođenjem relevantne svrhe, u cilju zaštite javnog zdravlja, preventivnog lečenja, medicinske dijagnoze, usluge lečenja i terapija te za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i finansiranjem.

4. Vaša prava vezano za zaštitu ličnih podataka

U skladu sa Zakonom, GDPR-om i ostalim relevantnim zakonima i uredbama imate pravo:

 • Znati obrađuju li se vaši lični podaci ili ne, zatim
 • Zatražiti informacije vezane za obradu vaših ličnih podataka, zatim
 • Dobiti pristup i zatražiti lične zdravstvene podatke i informacije, zatim
 • Znati svrhu obrade ličnih podataka i koriste li se u predviđene svrhe ili ne, zatim
 • Znati kojim trećim stranama bilo u zemlji ili inostranstvu se prenose vaši lični podaci, zatim
 • Zatražiti ispravak ili dopunu podataka ako se vaši lični podaci obrađuju nepotpuno ili pogrešno, zatim
 • Zatražiti brisanje vaših ličnih podataka, zatim
 • Zatražiti da se treće strane kojima su vaši lični podaci prethodno preneseni obaveste o ispravkama ili kompletiranju ličnih podataka u slučaju nepotpune ili pogrešne obrade i / ili o brisanju vaših ličnih podataka, i
 • Prigovoriti na zaključke koji bi mogli nastati protiv vaših interesa prilikom dalje obrade vaših ličnih podataka putem automatskih sistema obrade.

Pozovete li se u bilo kom trenutku na korišćenje nekog od gore navedenih prava, relevantne informacije biće vam prenesene na jasan i razumljiv način, u pisanom obliku ili elektronskim medijima, uz korišćenje podataka i informacija koje ste dali.

5. Bezbednost podataka

Acıbadem u potpunosti štiti vaše lične podatke strogo poštujući sve tehničke i administrativne bezbednosne kontrole koje je potrebno preduzeti prema standardima i postupcima informacione bezbednosti. Sve pomenute sigurnosne radnje i mere preduzimaju se i pružaju na nivou primerenom verovatnim rizicima uzimajući u obzir i tehnološke mogućnosti.

6. Prigovori i komuniciranje

Vaši lični podaci zaštićeni su u okviru dostupnih tehničkih i administrativnih mogućnosti, a potrebne bezbednosne radnje i mere preduzimaju se i sprovode na nivou primerenom verovatnim rizicima uz sve tehnološke mogućnosti.

Ispunjavanjem ovde priloženog „Obrasca za prijavu prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka i / ili GDPR-a“, svoje prigovore možete proslediti i predati:

 • (i) kurirskom službom na adresu: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Turkey, uz zahtev s vašim svojeručnim potpisom, u koverti naslovljenoj na „Sekretarijat preduzeća“ s oznakom „Zahtev za informacije prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka” ili uz frazu „Zahtev za informacije prema GDPR-u, ili
 • (ii) putem javog beležnika, ili
 • (iii) na adresu acibademsaglik@hs02.kep.tr osiguranu elektronskim sredstvima zaštite ili elektronskim potpisom s registrovane e-mail adrese ili vaše e-mail adrese registrovane u našem sistemu, ili
 • (iv) potpisivanjem dosijea u formatima “word ili pdf” adresiranom na Acıbadem uz vaš elektronski potpis na adresu kisiselveri@acibadem.com uz tekst “Information Request Under the Law on Protection of Personal Data” ili “Information Request Under the GDPR” naveden u subjektu vaše e-mail poruke.

Molimo da svoje prigovore podnesete u skladu sa Zakonom i / ili GDPR-om ispunjavanjem ovde priloženog „Obrasca za prijavu prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka i / ili GDPR“ te iste pošaljete putem gore navedenih komunikacijskih sredstava.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search