ZDRAVSTVENE USLUGE I PODRŠKA - Acıbadem Healthcare Services (RS)

ZDRAVSTVENE USLUGE I PODRŠKA

LABCELL

Acibadem laboratorija za matične ćelije i banka krvi iz pupčanika

ACIBADEM laboratorija za matične ćelije i banka krvi iz pupčanika je laboratorija za čuvanje i proizvodnju u kojoj ACIBADEM Healthcare Group-a sprovodi istraživanja o mogućim terapijskim metodama, vodeći računa o nadgradnji svih postojećih načina primene. Laboratorija poseduje kompletnu infrastrukturu koja omogućava čuvanje svih tkiva za koja je, prema naučnim podacima, dokazano da se mogu koristiti u terapijskim ćelijskim procesima koji su u skladu sa GMP standardima (Dobra proizvođačka praksa).

Umbilikalna banka krvi najčešći je primer aplikacija za čuvanje ćelija i tkiva. Krv iz pupčanika, kao jedan od najvrednijih izvora matičnih ćelija, skladišti se i čuva na zahtev porodice za neku buduću potrebu. ACIBADEM banka matičnih ćelija i umbilikalne krvi, posluje na osnovu odobrenja Ministarstva zdravlja i u skladu sa svim pravnim odredbama, a na čuvanje joj je povereno više od 5000 jedinica. S toga, ova banka za čuvanje krvi iz pupčanika može se smatrati za prvu i najveću takve vrste u Turskoj. Pored umbilikalne krvi, uzorci perifernih matičnih ćelija i koštane srži pacijenata koji su na tretmanu u ACIBADEM Healthcare Group-i takođe se čuvaju u zaleđenom stanju sve do trenutka kada ih je potrebno upotrebiti.

Labmed

Prva akreditovana klinička laboratorija u Turskoj

ACIBADEM Healthcare Group uspostavila je značajno partnerstvo u oblasti usluga referentnih laboratorija sa nemačkom Labmed grupom (Labmed Dortmund GmbH), aktivnom na nemačkom tlu već više od 30 godina. Rezultat ovog partnerstva je dostupnost akreditovanih laboratorijskih usluga, nekad dostupnih samo u inostranstvu, sada i u Turskoj, zahvaljujući ACIBADEM Labmed laboratorijama. ACIBADEM je svojim dokazanim kvalitetom usluga i internacionalnim certifikatima, certifikovao kvalitet svojih laboratorijskih usluga za Labmed kliničku laboratoriju; naziv akreditacije kliničke laboratorije je “ISO 15189” koji izdaje “Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie Gmbh” (DACH), te tako postaje prva međunarodno priznata i akreditovana klinička laboratorija u Turskoj. Zahvaljujući svojim kapacitetima, ACIBADEM Labmed izrađuje sve vrste analiza na najvišem nivou kvaliteta i bezbednosti.

Patologija

Telepatološki sistem omogućava svim specijalistima koji rade u svim ACIBADEM bolnicama istovremenu evaluaciju patoloških rezultata tokom audiovizuelnog procesa.

Za samo tri godine od početka svog rada 2006. sve do 2009, ACIBADEM centralna patološka laboratorija analizirala je 77.000 slučajeva i tako ostvarila najbolji rezultat i u javnom i u privatnom sektoru. Kako bi se izašlo u susret sve većem broju zahteva, 2009. otvorena je druga centralna laboratorija i to u bolnici ACIBADEM Maslak. Tokom 2013, broj ukupno analiziranih slučajeva premašio je brojku od 130.000. Trenutno, pored dve već pomenute laboratorije, u svim ACIBADEM bolnicama postoje odeljenja koja obezbeđuju intraoperativne patološke konsultacije (frozen section), makroskopska ispitivanja, analiza uzoraka na licu mesta kao i prikupljanje uzoraka u bolnici i transport uzoraka.

TS EN ISO 15189:2014 Medicinske laboratorije – Akreditacija medicinskih laboratorija – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost.

Centralizovane laboratorije i svi terminali povezani su telepatološkim sistemom. Time se u najvećoj meri omogućava direktna komunikacija između odeljenja, lekara direktno i lekara i tehničara, i čitav sistem je operativan po istim standardima. “Telepatološki” sistem ovakvog kalibra se primenjuje po prvi put i za sada je jedini takve vrste u Turskoj.

Patološka laboratorija sarađuje sa kliničkom laboratorijom ACIBADEM Labmed. Ova usluga posebno omogućava primenu “individualno skrojenih” ili “targetiranih” metoda tretmana kod onkoloških pacijenata na najpraktičniji mogući način. Ove ustanove su takođe od presudnog značaja u primeni najpreciznijeg pristupa u slučajevima pacijenata iz inostranstva, teških za dijagnostikovanje i lečenje.

LABGEN

Centar, zahvaljujući sjajnoj opremljenosti, obezbeđuje visok kvalitet usluga dijagnostikovanja i prevencije genetskih bolesti kod ljudi. Ove usluge obuhvataju konsultacije iz oblasti genetike za lekare, konsultacije za pacijente, prenatalnu genetsku dijagnostiku, postnatalnu genetisku dijagnostiku, pre-implantacionu genetsku dijagnostiku kao i genetsku selekciju embriona i citogenetske i molekularno genetske dijagnostičke testove.

Genetika obezbeđuje dijagnostiku i usluge prenosne i zaštitne genetske dijagnostike za više od 200 poremećaja.

LABVITAL

ACIBADEM Healthcare Group je 2009. osnovao ACIBADEM Labvital laboratoriju za kontrolu hrane u cilju obezbeđivanja kontrole hrane i usluga na nivou kvaliteta koji je svojstven ACIBADEM-u.

Misija je obezbediti preciznu i kvalitetnu uslugu; prednjačiti u primeni novih analiza; ostati u toku sa naučnim razvojem i unapređenjima te obezbediti pouzdanost i uslugu za primer, svim lokalnim i inostranim organizacijama, uz kvalitet i integritet koji je potvrđen međunarodnim certifikatima.

Kako Labvital radi?

Sve već izvršene usluge kao i one koje će biti izvršene u budućnosti usmerene su ka unapređenju i razvoju proizvoda i usluga i konstantan nivo kvaliteta.

Labvital radi sa obučenim i kvalifikovanim personalom u svim fazama izloženosti i kontaktu sa hranom. Pored obučenog i kvalifikovanog osoblja i vrhunske opreme u svojim fizičkim, hemijskim, mikrobiološkim i laboratorijama za aditive i reziduale, toksikološke i instrumentalne laboratorije, Labvital izvodi sve potrebne analize za sve vrste prehrambenih proizvoda, prema međunarodno priznatim metodama. U svim oblastima gde se hrana proizvodi, prerađuje, razmenjuje ili nudi na prodaju i konzumaciju, Labvital izvodi sve vrste higijenskih i sanitarnih provera i kontrola specifično namenjenih i usmerenih za svaku od tih oblasti pojedinačno uz obezbeđivanje obuka zaposlenih koji u takvim oblastima i rade.

Obezbeđujući sve navedene usluge, Labvital se vodi poverljivošću koja garantuje očuvanje privatnosti svih pravnih i fizičkih lica kojima Labvital pruža uslugu u svojim laboratorijama i to u cilju očuvanja objektivnosti laboranata Labvitala; cilj je sačuvati poverljivost svih informacija bez deljenja sa trećim licima.

ACIBADEM MOBIL

Program mobilnih zdravstvenih usluga je osnovan 2008. pod nazivom ACIBADEM Mobile Healthcare kako bi se obezbedile zdravstvene usluge najvišeg nivoa u hitnim i drugim situacijama u periodu pre i nakon hospitalizacije. Od 2010, ACIBADEM Mobile Healthcare Services izlazi u susret pojedincima i organizacijama sa više od 500 zaposlenih, od kojih je više od 100 lekara, koji koriste najnapredniju opremu i tehnologije mobilne medicine.

Acıbadem Mobile Healthcare Services inc. od 6. marta 2018. poseduje i ISO 9001:2015 sertifikat koji definiše uslove u sistemu upravljanja kvalitetom. Acıbadem Mobile Healthcare Services inc. od 7. marta 2018. poseduje i certifikat OHSAS 18001:2014 za Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Sve objedinjene ili pojedinačne usluge koje lekari obezbede, uključujući zdravstveno savetovanje, kućne pozive lekara/fizioterapeuta, davanje injekcija kod kuće, dežurnu apoteku i nabavku lekova, praćenje bolesti od kuće, praćenje težine i nalaza krvi od kuće, obezbeđuju lekari specijalisti u relevantnim oblastima, usluge kontrolnih pregleda kod kuće ili na poslu.

Svim uslugama koje ACIBADEM Mobile pruža možete pristupiti lako i kvalitetno.

Medicinsko savetovanje

Hitne medicinske usluge

Ambulantna vozila i avio ambulantna jedinica  sa opremom za intenzivnu negu

Usluge kućne nege

Dugotrajna profesionalna nega i intervencije doktora sestrinskih nauka uz kontrole kod kuće / na radnom mestu

Postavka stalne ambulante

Jedinice zdravstvene zaštite na radnom mestu i zaštita zdravlja radnika

Mobilni medicinski skrining

Obavezni medicinski skrining CRM / Zdravstvena zaštita na točkovima (kamion i autobus)

Organizacije zdravstvene zaštite

Retaining a Mobile Healthcare Team / Private Vehicle Transfers Among Hospitals / Mass Organization Healthcare Management

Telemedicina

Kontrolni pregledi na daljinu / Upravljanje velnes programima za hronične bolesti

Programi – Affinity (Group)

APLUS

Aplus je zasnovan na principu “Bolnica je u suštini hotel u kojem se pružaju zdravstvene usluge”. Pod jednim krovom okuplja ketering, higijenu, isporuke i slične potrebe zdravstvenih organizacija.

Usluga koja pravi kvalitativnu razliku u keteringu

APlus su poznati kao pioniri praktične primene principa “skuvaj&ohladi” u industriji masovne proizvodnje obroka. Kulinarska metoda “skuvaj&ohladi” obezbeđuje sigurnost koja je na daleko višem nivou od današnjih konvencija koje važe za masovnu proizvodnju obroka a koja se zasniva na ekstremno brzom hlađenju proizvoda (za 90-120 minuta) do temperature od 0-4°C i skladištenja na ovim temperaturama evropskom gastronomskom tehnikom, nakon čega se jelo samo jednom zagreva i poslužuje konzumentu.

U poređenju sa konvencionalnom proizvodnom praksom, metoda “skuvajk&ohladi” donosi prednosti u smislu smanjenja troškova utroška energije i opreme, ekonomičnost u primeni, olakšanu kontrolu kvaliteta i visok stepen bezbednosti proizvoda.

Održavanje i higijena

APlus poseduje jednu od najvećih perionica u Turskoj i obezbeđuje higijensko pranje, standardno pranje i usluge hemijskog čišćenja dnevnog kapaciteta od 15,000 kg veša. U samom postrojenju, jedinom postrojenju za higijensko pranje veša u Turskoj, za samo sat vremena ispegla se do 600 kg veša koji se zatim složi i spakuje, zahvaljujući specijalnoj pegli “Flatwork” koja pegla i slaže veš.

APlus usluge održavanja primenjuje programe higijenskog čišćenja po najvišim svetskim standardima i okvirima međunarodnih certifikacionih institucija za očuvanje fizičkog apekta zgrada koje održavaju kao i stvaranja higijenski čiste sredine unutar zgrade.

Pored toga što u svom radu koristi sistem “Healthguard” koji se primenjuje u zdravstvenim sistemima zemalja EU, APlus obezbeđuje sveobuhvatno održavanje i dezinfekciju. Sistem je razvijen za bolnice i zdravstvene organizacije i minimizira rizike unakrsne kontaminacije.

APlus standardi

ISO 9001 (Sistemi upravljanja kvalitetom) za standardizaciju i održavanje proizvoda i radnih procesa
ISO 22000 (Sistemi upravljanja kvalitetom zdravstvene bezbednosti hrane) za obezbeđivanje bezbednosti hrane u svim procesima počev od proizvodnje do krajnjeg konzumenta hrane i pića
OHSAS 18001 (Bezbednost i zdravlje na radu) za obezbeđivanje bezbednosti u radnom okruženju i maksimalnom smanjivanju otežavajćih okolnosti za radnika usled prirode posla


RAL – GZ 992 (Održavanje kvaliteta profesionalnih tkanina i specifikacije testiranja) za kontrolu neophodnih koraka u obezbeđivanju higijene tekstila i mogućih srodnih rizika

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search