17 miliona ljudi u svetu se bori sa - Acıbadem Healthcare Services (RS)
17 miliona ljudi u svetu se bori sa

17 miliona ljudi u svetu se bori sa

Cerebralnom Paralizom

Kada spastičnost ne može da se ublaži rehabilitacionim metodama, ključno je da se pribegne hirurškoj intervenciji

Sedamnaest miliona ljudi u svetu se bori sa cerebralnom paralizom. To je poremećaj muskoskeletalnog sistema koji je uzrokovan oštećenjem mozga do kojeg može da dođe tokom trudnoće, poroda ili postporođajnog perioda.

Cerebralna paraliza utiče na kretanje tela kod dece i ima različite karakteristike i tipove, koji zavise od dela mozga koji je oštećen. Kod neke dece dolazi samo do krutosti u rukama, dok kod drugih dolazi do krutosti i u rukama i u nogama. Cerebralna paraliza može da bude praćena i drugim zdravstvenim problemima, kao što su teškoće sa govorom, vidom i sluhom, kao i teškoće sa učenjem.

“Oštećenje mozga koje uzrokuje cerebralnu paralizu nije progresivno. Međutim, otežano kretanje kod dece koja se ne leče kada rastu jeste progresivno. U slučajevima cerebralne paralize kada spastičnost ne može da se ublaži rehabilitacionim metodama, od ključne je važnosti pribeći hirurškoj intervenciji bez odgađanja”, tvrdi profesor Memet Özek, šef Odeljenja za pedijatrijsku neurohirurgiju na Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Univerzitetu.

Čak i ako oštećenje mozga ne može u potpunosti da se izleči, dobro planirano lečenje može da pomogne pacijentima da razviju sposobnost da žive bez zavisnosti od drugih. Rano dijagnostikovanje je od najveće važnosti za takvo lečenje. Moguće je da odgađanje dovede do ozbiljnih rizika. Pristup lečenju se razlikuje u zavisnosti od stanja pacijenta. Najranije može da se počne sa lečenjem u dobi od 2,5 ili 3 godine starosti. Ako se odgađa hirurška intervencija za lečenje spastičnosti uzrokovane cerebralnom paralizom, to može da dovede do stanja u kojem zglobovi ne mogu da dostignu puni raspon kretanja ili jednostavno postanu nepokretni, što se naziva zgrčenost.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search