» 3D snimanje kod skolioze u ultra malim dozama
3D snimanje kod skolioze u ultra malim dozama

3D snimanje kod skolioze u ultra malim dozama

Mnoge ortopedske bolesti, naročito skolioza, kod kojih se dijagnoza postavlja konvecionalnim MRI ili metodama radiografije, sada je moguće dijagnostifikovati putem EOS uređaja koji karakteriše niska doza zračenja.

Mnoge bolesti u oblasti ortopedije i traumatologije se utvrđuju dvodimenzionalnim metodama vizualizacije. Skolioza, inače, veoma kompleksan trodimenzionalni deformitet, jedna je od ovih bolesti. Utvrđivanje skolioze, do sada se uvek obavljalo putem dvodimenzionalnih slika koje su se dobijale  snimanjem pacijenta spreda i otpozadi, što je podrazumevalo da on mora da promeni poziciju prilikom procedure snimanja. Snimci dobijeni na ovaj način omogućavali su isključivo dvodimenzionalnu analizu. Prof. dr Ahmet Alanai, ortoped i traumatolog Adžibadem Maslak bolnice, kaže da kompjuterizovana tomografija (CT), koja je bila jedini način da lekari dobiju trodimenzionalnu sliku, ne može da se koristi u analizi skolioze, plus su doze zračenja previsoke i metoda ne dozvoljava snimanje pacijenta u stojećem položaju. Profesor Alanai ističe da EOS uređaj eliminiše ovaj problem i da je on nastao zahvaljujući pronalasku, koji je inspirisan radom fizičara Georgesa Charpaka, dobitnika Nobelove nagrade.

EOS uređaj funkcioniše sa dve paralelne cevi i snima pacijenta iz tri ugla – prednji, zadnji i sa strane, bez promene položaja tela. Snimci koje proizvodi ovaj uređaj su visokog kvaliteta u svim delovima, što je, takođe, i velika pogodnost za lekare.

„Kvalitet slike je veoma važan za hirurga, jer utiče na njegove odluke pre operacije. Recimo, da li će je uopšte raditi ili će pacijent nositi korektivni korset. Odluka se donosi i u zavisnosti od stepena skolioze što se utvrđuje merenjem na osnovu snimka. Kada su slike lošeg kvaliteta, identifikacija mernih tačaka postaje teška. Stoga, radiografski snimci imaju +/- O 5 – stepeni marginu greške“, kaže prof. Alanai.

VISOK KVALITET SNIMAKA SA NISKIM IZNOSOM RADIJACIJE

Uređaj PoverShot (EOS) pravi i 3D rekonstrukciju zahvaljujući posebnom softveru. Uređaj omogućava istovremeno dve različite slike pacijenta i tako daje priliku hirurgu da postupa na osnovu analize 3D snimka. Samim tim lekari bolje razumeju deformaciju kičme. Prof. Alanai operaciju skolioze opisuje kao fuziju na delu kičme koja mora da bude što je moguće manja, mora da obezbedi najbolju moguću korekciju koja će pacijentu pružiti maksimalnu sposobnost kretanja. Alanai posebno naglašava da i najmanja promena u broju pršljenova, koji su spojeni, može da bude od presudnog značaja kada je reč o kvalitetu života pacijenta.

Najistaknutije karakteristika EOS uređaja, koji se koristi u mnogim vodećim centrima širom sveta, jeste činjenica da pravi snimke sa veoma niskom dozom zračenja. Poznato je da prva generacija EOS uređaja smanjuje dozu zračenja od 5 do 10 puta. EOS uređaj nove generacije, čija je upotreba počela u drugoj polovini 2015. godine, obezbeđuje snimke sa još manjom dozom zračenja.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search