4 RAZLIČITA METODA KOJI SE KORISTE U IMUNOTERAPIJI - Acıbadem Healthcare Services (RS)
4 RAZLIČITA METODA KOJI SE KORISTE U IMUNOTERAPIJI

4 RAZLIČITA METODA KOJI SE KORISTE U IMUNOTERAPIJI

Tokom svakodnevnog života, naša tela proizvode stotine ćelija raka. Ove ćelije se po sastavu razlikuju od normalnih ćelija pa ih naš imunološki sistem otkriva i uništava. Kako rak napreduje, ćelije raka razvijaju svojstva koja ih čine nevidljivim za imunološki sistem. Za lečenje raka, razvijaju se različiti metodi lečenja, a imunoterapija je jedna od njih.

Imunoterapija jača imunološki sistem tela na način da mu pomaže da vrši preciznije, efikasnije i snažnije napade, i cilj joj je da zaustavi rast i širenje ćelija raka ili da u potpunosti eliminiše takve ćelije. Imunoterapija može da se provodi putem različitih metoda lečenja.

Monoklonska antitela: Odbrambeni mehanizam tela reaguje na sve elemente koji mu izgledaju strani i štetni. Čim se takvi elementi otkriju u telu, imunološki sistem počinje sa proizvodnjom proteinskih konstrukcija koje nazivamo antitela sa ciljem zaštite. Kada telo nije u mogućnosti da proizvodi antitela, monoklonska antitela se proizvode u laboratorijskom okruženju i u telo unose intravenozno. Korišćenje ovih antitela se odnosi na metod imunoterapije koji uključuje identifikovanje lokacija ćelija raka u telu od strane monoklonskih antitela koja imaju za cilj da unište ćelije raka ili spreče njihov rast tako što deluju na površinu ćelije raka ili ćelije u kojoj se nalazi.

Nespecifična imunoterapija: Ova vrsta imunoterapije, koja se provodi nakon ili istovremeno sa tretmanima zračenjem, uključuje interferone i interleukine. Interferon je vrsta proteina proizvedena u laboratorijskom okruženju da bi ojačala imunološki sistem. Može da uzrokuje nuspojave kao što su glavobolje, umor i mučnina. Interleukin, koji se uglavnom koristi za lečenje raka bubrega i raka kože, na primer, melanoma, ima nuspojave kao što su visoki krvni pritisak, debljanje, mučnina i glavobolje.

Vakcine protiv raka: Vakcine stimulišu imunološki sistem pomoću ubrizgavanja antigena u telo. Cilj je da se pokrenu radni mehanizmi imunološkog sistema. Postoje dve vrste ovih vakcina. Prva je za prevenciju. Koristi se da bi odbrambeni mehanizam tela prepoznao elemente koji uzrokuju obolenja kao što su HPV i karcinom cerviksa. Druga vrsta se koristi za lečenje, i daje se sa ciljem da imunološki sistem prepozna rak, tako da se može protiv njega boriti i sprečiti ga da se ponovo pojavi.

Inhibitori kontrolnih imunoloških tačaka: Ovo uključuje lečenje putem identifikacije kontrolnih imunoloških tačaka u ćelijama raka. Profesor Abdullah Büyükçelik, medicinski onkolog u bolnici Acıbadem Kayseri, kaže: “Pored terapije zračenjem i hemoterapije, imunološki sistem pacijenta može da se koristi za lečenje i borbu protiv raka. Imunoterapija, koja pomaže pri eliminaciji ćelija raka tako što pruža podršku odbrambenim mehanizmima tela godinama je bila u drugom planu, dok su hemoterapija i terapija zračenjem postale glavne odabrane metode lečenja u konvencionalnoj medicini.”

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search