Acibadem I GBG “Prvi” U Svetu - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Acibadem I GBG “Prvi” U Svetu

Acibadem I GBG “Prvi” U Svetu

Sporazum koji uključuje mogućnost da se 300 miliona ljudi predstavi Adžibademov kvalitet u pružanju zdravstenih usluga

13Adžibadem zdravstvena grupacija i Global Benefits Group, koja predstavlja jedan od svetskih titana u oblasti osiguranja, sklapanjem ugovora o saradnji zajedničkim snagama stupaju na scenu što će rezultirati modelom koji će moći poslužiti celom svetu. Ovaj ugovor o saradnji je ozvaničen na ceremoniji potipisivanja od strane osnivača Adžibadem zdravstvene grupacije, Mehmet Ali Ajdinara i Tomasa Sauera, regionalnog potpredsednika GBG-a, a njime će biti omogućen pristup lečenju najvišeg kvaliteta za 300 miliona ljudi koji žive u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza (CIS), jugoistočne Evrope i Balkana. Najvažniji deo ovog sporazuma jeste priprema polise o posredovanju usluga samo u Adžibadem bolnicama.

Adžibadem zdravstvena grupacija, koja je postala lider u pružanju zdravstvenih usluga u Turskoj i deo drugog po veličini u svetu lanca zdravstvenih organizacija, sa ukupno svojom 21 bolnicom i 17 zdravstvenih centara u 5 zemalja, uplovila je u još jednu kolosalnu saradnju. Ovakva nova zdravstvena polisa se realizuje po prvi put u svetu i unosi svežinu u zdravstveni sektor zahvaljujući saradnji sa Global Benefit Grupom (GBG), osiguravajućomiI reosiguravajućom kompanijom sa sedištem u SAD a koja posluje u više od 120 država i sa tridesetšestogodišnjem iskustvom u sektoru međunarodnog zdravstvenog osiguranja.

Prvi u zdravstvenom sektoru

Najbitnija stavka ove nove polise, koja će ubuduće biti u ponudi GB grupe, jeste da zdravstvene usluge koje se budu primale u inostranstvu budu primane isključivo u nekoj od bolnica Adžibadem zdravstvene grupacije. Polisa zdravstvenog osiguranja koja je ograničena isključivo na jednu zdravstvenu grupaciju je novina u svetu u sektoru osiguranja. Samim tim, ovaj ugovor privlači pažnju jer predstavlja simbol poverenja u Adžibadem i to na internacionalnom nivou. U dugoročnim planovima je i da usluge zdravstvenog osiguranja koje će sada biti ponuđene ljudima u geografski širokom području koje uključuje zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza, Istočne Evrope i Balkana, budu dostupne i ljudima sa Srednjeg Istoka i Severne Afrike.

Ova zdravstvena polisa, koja je nastala saradnjom dva giganta u ovom sektoru, prvo će biti dostupna u Gruziji i Kazakstanu, a nakon ove dve zemlje I u Azerbejdžanu, Uzbekistanu, Rumuniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Mongoliji.

Ljudi koji budu pokriveni ovom zdravstvenom polisom, koja će biti izdavana pojedinačno i grupno, će moći biti tretirani u svim Adžibadem bolnicama, kako u onim u njihovim zemljama, tako i u Adžibadem bolnicama u inostranstvu. Šta više, grupne polise će pokrivati troškove lečenja i bolesti nastale pre, isto kao i oboljenja nastala nakon preuzimanja ove polise.

Adžibadem, pouzdan i u zemlji i u inostranstvu

12-(1)Osnivač i predsednik Adžibadem zdravstvene grupacije, Mehmet Ali Ajdinar prilikom potpisivanja ugovora na ceremenoji upriličenoj 29. novembra 2016. godine, rekao je sledeće: “Ovaj sporazum o saradnji Adžibadem zdravstvene grupacije i GB grupe će olakšati dostupnost medicinskih potreba ljudima u okolnim državama u kojima medicinske usluge nisu na adekvatnom nivou. Adžibadem je institucija koja u okviru svojih bolnica u 5 država nudi medicinske usluge prve klase pacijentima velikog broja zemalja u svetu. Ovaj sporazum još većem broju pacijenta iz susednih zemalja pruža mogućnost pristupa Adžibademovim uslugama.” Ističući činjenicu da je Turska “zvezda u usponu” na polju internacionalnog zdravstvenog turizma i da je u Adžibademu zdravstvene usluge zatražio i primio veliki broj stranih pacijenata, Mehmet Ali Ajdinar navodi da bi ovaj sporazum mogao privući još veći broj pacijenata u Tursku.

Sa druge strane, regionalni potpredsednik GB grupe, Tomas Sauer ističe da je ova saradnja zasnovana na prepoznavanju kvaliteta i raširenosti mreže zdravstvenih usluga koje nudi Adžibadem zdravstvena grupacija i dodje: “Ovaj novi servis uključuje pružanje zdravstvenih usluga pacijntima iz zemalja u kojima zdravstvene usluge nisu na adekvatnom nivou. Nova zdravstvena polisa, koja je proistekla iz potreba i slučajeva u kojima su pacijenti suočeni sa poteškoćama usled visokih troškova lečenja, će omogućiti pacijentima da im bude pružena zdravstvena usluga najvišeg kvaliteta po pristupačnim cenama. Rezultat ove saradnje će pomoći pacijentima da imaju benefit od specijalizovanih usluga koje pruža AZG pod garancijom GB grupe.”

Sauer navodi da usluge koje se pružaju u zemljama u okruženju sa visokom populacijom nisu zadovoljavajuće, a materijalno stanje njihovih stanovnika loše i zaključuje da ovaj sporazum donosi nadu više od 300 milona ljudi koji žive na ovom širokom geografskom području.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search