Aparati za nuklearnu medicinu - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Aparati za nuklearnu medicinu

Aparati za nuklearnu medicinu

Nuklearna medicina je oblast u kojoj se dijagnostikuju različite bolesti koje se liječe putem radioaktivnih materijala. Ljudi je smatraju zastrašujućom zbog izraza „nuklearna“ i „radijacija“. Razvoji iz ove oblasti su važni za ranu dijagnozu raznih bolesti.

„Prirodno je da se ljudi osjećaju nelagodno kad se spomene izraz ‘radioaktivno’. Međutim, doza radioaktivnih materijala je izuzetno niska. Zato su štetni efekti koje ti materijali imaju po ljudsko zdravlje zanemarivi, gotovo nepostojeći. Sve naše studije su unutar granica koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku energiju. Uslijed toga, primijenjene doze radijacije nisu u iznosima koji predstavljaju opasnost za zdravlje pacijenta. Na primjer, količina radioaktivnih materijala koja se koristi za scintigrafiju tireoidne žlijezde je jednaka količini kojoj tijelo bude izloženo prilikom dvosatnog putovanja avionom  ili sunčanja na plaži od nekoliko sati” – izjavljuje profesor Erkan Vardareli, stručnjak za nuklearnu medicinu koji radi u Bolnici Acıbadem Altunizade i šef Odjeljenja za nuklearnu medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Acıbadem.

Testiranja u nuklearnoj medicini koja su se prethodno nazivala „scintigrafski testovi“ se sada međusobno razlikuju, u zavisnosti od svakog organa i svrhe korištenja. Vrsta radioaktivnih materijala zavisi od organa koji se ispituje. Na primjer, PET je skraćenica za pozitronsku emisionu tomografiju. Ova procedura je važna za funkcionalne indikatore u tijelu kao što je protok krvi, korišćenje kisika i metabolizam šećera koji se procjenjuju putem prikaza normalnih i patoloških tkiva u skladu sa nakupljanjem metaboličkih i radioaktivnih materijala koji se primjenjuju intravenozno. Denzitometrija se koristi za mjerenje mineralne gustoće u kostima. Gdje postoji gubitak minerala u kostima, ovaj test omogućuje prepoznavanje rizika od fraktura i procjenu odgovora pacijenta na liječenje. Gustoća kostiju se može odrediti za samo 10 minuta primjenom niske doze rendgenskih zraka na pacijenta. Gama sonde su nuklearni medicinski detektori koji prate gama i beta zračenje. Ti aparati, koji su veličine olovaka, stoje sterilni u sali za operaciju. Pomažu pri detekciji područja na kojima se nalaze lezije prepoznavanjem područja u kojima je nakupljen radioaktivni materijal i omogućuju liječenje tačnih područja putem otvorenih hirurških procedura. Scintigrafija je opšti izraz koji se koristi za procedure slikovne dijagnostike koje se izvode korišćenjem radioaktivnih materijala i gama kamera. Scintigrafija je korisna za uočavanje problema sa tireoidnom žlijezdom, jetrom, slezenom, stomakom, crijevima, bubrezima, žuči, srcem, plućima, krvnim sudovima i kostima i omogućuje ranu dijagnostiku mnogih bolesti. SPECT-CT je tehnika koja podrazumijeva korišćenje snimaka koji se pribavljaju iz dvije različite vrste snimaka tijela ili u objedinjenom obliku. Kad se koriste objedinjeno, ti snimci obezbjeđuju detaljne informacije o funkcionalnosti različitih područja u tijelu i obezbjeđuju jasnije prepoznavanje problema.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search