Doba zračenja u liječenju karcinoma pluća - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Doba zračenja u liječenju karcinoma pluća

Doba zračenja u liječenju karcinoma pluća

Karcinom pluća je širom svijeta prva bolest koja pada na pamet kada se spomene riječ „rak“. Kod ove bolesti, koja bilježi najviše stope smrtnosti, rana dijagnoza i efikasno liječenje su od presudnog značaja. Liječenje može da podrazumijeva hirurgiju, hemoterapiju i radioterapiju.

Kod pomenutog stanja uklanja se plućni režanj sa tumorom ili, ako pacijent ne može na operaciju zbog plućne disfunkcije, drugih poremećaja koji prate rak ili rizične anestezije, primjenjuje se terapija zračenjem u tri do osam tretmana. Na kraju ove terapije, šansa za potpuno uklanjanje tumora, sprječavanje rasta tumora ili smanjivanje tumora prelazi 90%. To znači da radioterapija daje izuzetno dobre rezultate, skoro kao operativni zahvat, koji predstavlja zlatni standard.

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji u liječenju karcinoma pluća u bolnici Acıbadem Altunizade:

  • moguće je liječenje visokim dozama u samo jednom tretmanu
  • nuspojave su svedene na minimum
  • zdrava tkiva mogu da se očuvaju uprkos visokim dozama
  • Različiti tumori koji metastaziraju takođe se liječe

Profesor Mehmet Ufuk Abačoglu, radiolog onkolog u bolnici Acıbadem Altunizade, navodi da je radioterapija naročito korisna u ranim stadijumima, kada tumor na pacijentovim plućima nije preveliki i nije proširen na medijastinalne limfne čvorove između dva plućna krila ili druge udaljene regije. On takođe navodi: „Hirurgija i stereotaktična radioterapija primjenjuju se sa sličnim ciljevima. Međutim, odluka o izboru metode liječenja određenog pacijenta treba da se donese multidisciplinarnim pristupom.“

Metode liječenja raka pluća, koji se ubraja među najčešće oblike kancera, napreduju svakodnevnim tempom. Pomaci u oblasti radiološke onkologije posebno doprinose postizanju uspješnih rezultata kod uklanjanja tumora i produžavanja života.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search