Lečenje raka ne treba odlagati zbog straha od virusa Covid-19 - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Lečenje raka ne treba odlagati zbog straha od virusa Covid-19

Lečenje raka ne treba odlagati zbog straha od virusa Covid-19

Pacijenti s kancerom spadaju u jednu od najugroženijih grupa u pandemiji izazvanoj virusom COVID-19, koja je dovela do velikih promena na globalnom nivou. S druge strane, izbegavanje poseta bolnici zbog percipirane opasnosti od virusa Covid-19 otvara put za druge rizike, navodi dr. Rıza Umar Gürsu, specijalista onkologije iz bolnice Acıbadem Bakırköy u Turskoj. To dovodi do neredovnih pregleda ili lečenja teških stanja, što ostavlja negativne posledice na tok bolesti, objašnjava ovaj onkolog. Dr. Rıza Umar Gürsu dao je važna upozorenja i sugestije za pacijente koji boluju od karcinoma u novonastaloj situaciji.

Dijagnoza i lečenje ne smeju se odlagati 

Pacijenti oboleli od raka treba da postupaju mnogo opreznije, budući da njihovo lečenje suzbija imuni sistem i čini ih podložnijim infekcijama. Međutim, kako se ne zna kada će prestati pandemija izazvana virusom Covid-19, oni ne smeju da se predaju strahovima i moraju da nastave sa lečenjem i kontrolama, kaže dr. Rıza Umar Gürsu. Specijalista onkologije iz bolnice Acıbadem Bakırköy objašnjava: „Budući da su pacijenti koji primaju hemoterapiju, ciljanu terapiju ili imunoterapiju protiv raka, pacijenti koji su započeli radikalnu radioterapiju ili pacijenti sa rakom krvi i koštane srži, koji se aktivno leče od ovih oboljenja, izloženi većem riziku, trebali bi da se nakon tretmana izoluju.“  Pacijenti koji su u fazi praćenja nakon završene hemoterapije treba da nose maske, sprovode higijenske mere i vode računa o držanju fizičke distance. Dr. Rıza Umar Gürsu dodaje: „U našim bolnicama se intenzivno preduzimaju sve mere opreza radi zaštite naših pacijenata. Međutim, naši pacijenti treba da poštuju određena pravila. Na primer, pacijenti i članovi njihovih porodica koji dolaze na preglede u ambulantu, moraju obavezno da nose maske. Trebalo bi da na kontrolne preglede dolaze tačno na vreme, ni kasnije ni ranije, i trebalo bi da drže fizičku distancu u čekaonici.“

Nemojte se nepotrebno brinuti!

Jedinice za hemoterapiju organizovane su tako da zaštitite pacijente, kako bi na miru mogli da primaju terapiju, navodi specijalista onkologije dr.  Rıza Umar Gürsu. „Ipak, vrše se neophodne promene kako bi se smanjila učestalost poseta bolnici i dužina boravka u bolnici. Promene se baziraju na preporukama Ministarstva zdravlja i Turskog društva za medicinsku onkologiju. Preporučujemo nastavak tretmana za sve pacijente kod kojih se ne sumnja na infekciju virusom  Covid-19. Ipak, može doći do promene u protokolu za ove pacijente, na primer prelazak na tablete, kako bi se smanjio broj poseta bolnici. Lečenje nedavno dijagnostikovanih pacijenata planira se u skladu s ciljem terapije. Pacijenti treba da se uključe u detaljnu raspravu pre zajedničkog donošenja odluke u fazi plana lečenja. Sekundarni i naredni tretmani mogu se odložiti kod metastatskih bolesti, gde se očekuje da će lečenje imati ograničene rezultate, ukoliko se o odluci unapred razgovara sa pacijentom. Međutim, treba imati na umu da se ne zna kada će pandemija prestati i o toj činjenici treba jasno razgovarati s pacijentom“, prokomentarisao je onkolog.

Izolacija je kritična

Pacijentima obavezno treba savetovati da se nakon sistemskog tretmana vakcinišu radi povećanja broja belih krvnih zrnaca, zbog niskog broja krvnih zrnaca kao sekundarnog efekta hemoterapije i povećanja rizika od infekcije usled toga. Dr.  Rıza Umar Gürsu naglašava da ti pacijenti treba da ostanu kod kuće i da se maksimalno izoluju u periodu nakon hemoterapije. Specijalista onkologije navodi da bi sa pacijentima koji nastavljaju sa suportivnom terapijom i članovima njihovih porodica trebalo biti u stalnoj komunikaciji, kako bi se skratio boravak u bolnici, a lečenje treba planirati u skladu sa stanjem pacijenta.

serbia@acibadem.com

www.acibadem.rs

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search