MR – Slikovno vođena radioterapija Revolucionarna terapija za obolele od karcinoma - Acıbadem Healthcare Services (RS)
MR – Slikovno vođena radioterapija Revolucionarna terapija za obolele od karcinoma

MR – Slikovno vođena radioterapija Revolucionarna terapija za obolele od karcinoma

MR – Slikovno vođena radioterapija
Revolucionarna terapija za obolele od karcinoma

  • Revolucionarna tehnologija koja kombinuje radioterapiju sa vizuelnom snagom magnetne rezonance menja sve što smo prethodno znali o radioterapiji: lečenja traju kraće, tumori postaju bolje vidljivi i jednostavnije ih je naciljati, smanjuju se nuspojave i radioterapija doseže do nedostupnih karcinoma.
  • Postoji samo 20 takvih aparata u svetu, i jedan je nedavno stigao u Istanbul, u bolnicu ACIBADEM Maslak. Stručnjak za radioterapiju – prof. dr. Enis Ozyar – govori o ovoj novoj eri u radioterapiji.

Nakon kardiovaskularnih bolesti, karcinom je druga po redu pretnja po zdravlje u svetu: globalno se procenjuje da će krajem ove godine biti 18,1 obolelih od karcinoma, uz preko 9 miliona smrtnih slučajeva. Karcinom pluća je najčešća dijagnoza, uz ukupno 11,6 posto među muškarcima i ženama. Kod žena, najčešći tip karcinoma je karcinom dojke, a kod muškaraca je karcinom prostate. Lekari takođe često dijagnostikuju i kolorektalne, karcinome želuca ili karcinome jetre. Danas je moderna medicina nezamisliva bez tehnologije, i rane dijagnoze i tehnološki vođene terapije povećavaju šanse za uspešno lečenje karcinoma, čak i u naprednim stadijumima. Jedna od najnovijih tehnologija koja predstavlja revoluciju u lečenju malignih tumora je radioterapija vođena magnetnom rezonancom. To jeste, aparat koji se koristi za radioterapiju koji primenjuje i tehnologiju MR. Uz tu tehnologiju, onkološki radiolog može da leči pacijente kao hirurg, jer ovaj aparat omogućava lekarima da precizno vide tumor, čak i u mekim tkivima.

„Nova tehnologija, koja kombinuje magnetsku rezonancu u linearnom akceleratoru omogućava da se tumor dobro vizuelizira tokom tretmana i da se leči efikasnije. Ta tehnologija nam omogućuje da lečimo tumore koji prethodno nisu bili dostupni tokom radioterapije, kao što su tumori koji se nalaze u pankreasu. Sa starijim tehnologijama nismo mogli da odredimo tačan omer radioterapije na pankreas usled okolnih tkiva ili organa. Ali sa ovom tehnologijom, možemo da primenimo veće doze usled tačnijeg nadzora nad tretiranim područjem“, izjavio je prof. dr med. Enis Ozyar, šef Univerziteta Acibadem Mehmet Ali Aydınlar, Medicinskog fakulteta, Odseka za radijacijsku onkologiju.

Radioterapija je važna komponenta u lečenju karcinoma, i njena uloga je da uništi maligne tumore putem radijacije. Jedan od osnovnih izazova sa kojim se suočavaju stručnjaci za radioterapiju je primena radijacijske zrake što je tačnije moguće da bi se zaštitila zdrava tkiva i vitalni organi blizu malignih tumora. Radioterapija vođena magnetskom rezonancom (MR Linac) to može obezbediti. Ta tehnologija je prvi put primenjena u Sedinjenim Državama 2015. godine. Sada u svetu postoji svega 20 takvih aparata koje stručnjaci mogu da koriste da prilagode svaku sesiju tretmana. Acibadem Maslak je deveti centar MR Linac u svetu.

„Pre radioterapije vođene magnetskom rezonancom smo primenjivali početno određen plan lečenja pri svakoj sesiji radioterapije. Ali poznato nam je da se u abdomenu, grudima tumori i unutrašnji organi pomeraju, menjaju svoj položaj, usled čega je radioterapija značajno otežana. Sada, uz uvođenje magnetske rezonance u akcelerator, dobijemo preciznu sliku tumora svaki put. Ako su kritična tkiva ili strukture promenile svoj položaj, prilagodimo plan lečenja i primenimo tretman u skladu sa novim pozicijama. Stoga prilagođavamo i skladu sa podacima koje prikupimo tokom svake sesije liječenja. Ovde govorimo o prilagodljivoj radioterapiji, što predstavlja jedan izrazito novi algoritam“, dodaje stručnjak za radioterapiju ACIBADEM.

Stručnjaci takođe naglašavaju još jednu važnu prednost radioterapije vođene magnetskom rezonancom: smanjuje nuspojave po pacijenta i smanjuje broj tretmana.

„Pre nam je trebalo 30 sesija za neke tumore, sada možemo primeniti 5 frakcija, odnosno 5 sesija. To znači da se period lečenja smanjuje sa 2 meseca na 2 nedelje, što je izuzetna prednost, naročito za pacijente koji iz inostranstva dolaze u centre ACIBADEM u Turskoj. Osnovne indikacije za ovu vrstu radioterapije vođene magnetnom rezonancom su karcinom dojke (određene vrste i mesta), karcinom pluća (određeni slučajevi), karcinom jetre, metastaze jetre, karcinom pankreasa, tumori u abdomenu i tumori prostate“, izjavljuje prof. dr. Enis Ozyar.

Tretman se takođe može primenjivati na decu i nije uslovljen veličinom tumora. Stručnjaci procenjuju da će u sledećih 10 godina radioterapija vođena magnetnom rezonancom (MRIdian Linac) biti široko rasprostranjena.

Bolnica Acibadem Maslak – jedna od bolnica u Evropi u kojoj se koristi radioterapija vođena magnetnom rezonancom – je dio Acibadem Healthcare Group, jedne od vodećih institucija u Turskoj na polju pružanja privatnih zdravstvenih usluga. Sastoji se iz 21 bolnice i 16 medicinskih centara. Acibadem je potpisala sporazum o udruženom partnerstvu sa IHH Healthcare 2012. koji joj je omogućio da postane deo svetskog drugog po veličini lanca zdravstvenih usluga. Turska je trenutno jedna od vodećih zemalja za zdravstveni turizam usled napredne dijagnostike i usluga lečenja koje se nude u zemlji.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search