NOVA ISTRAŽIVANJA U BORBI PROTIV VIRUSA KOVID-19! - Acıbadem Healthcare Services (RS)
NOVA ISTRAŽIVANJA U BORBI PROTIV VIRUSA KOVID-19!

NOVA ISTRAŽIVANJA U BORBI PROTIV VIRUSA KOVID-19!

Objavljene su Science World studije na kojima se intenzivno radi na merama zaštite i metodama lečenja u borbi protiv novog korona virusa. Turski naučnici takođe su započeli rad na studijama u borbi protiv ovog novog virusa koji je ozbiljno pogodio i našu zemlju. Acıbadem Health Group je bez odlaganja započela rad na novoj studiji koja se bavi virusom Covid-19 i odmah podelila sve rezultate, uz doprinos sa Univerziteta Acıbadem, Ministarstvu zdravlja i naučnim institutima TUBİTAK i TUSEB.

Čitav svet trenutno se bori protiv korona virusa. U toku je rad na razvoju efikasne vakcine i metoda lečenja u nameri da se eliminiše novi korona virus, koji svojim brzim širenjem i rizicima po živote inficiranih predstavlja glavnu temu kod svih onih koji širom sveta rade na zaštiti od tih posledica. Stoga se Science World u borbi protiv virusa fokusirao na razvoj novih metoda zaštite i lečenja. Nova istraživanja na kojima se užurbano radi kako bi se spasile hiljade života usmerena su na izradu vakcine i efikasnih metoda lečenja. Acıbadem Health Group u saradnji sa Univerzitetom Acıbadem, bori se protiv virusa korona koji je takođe pogodio i našu zemlju. Rezultati rada na svim novim studijama koje se bave virusom Covid-19 dostavljeni su Ministarstvu zdravlja te naučnim institutima TUBİTAK i TUSEB.

Istaknuto je da su saradnja i podrška koje obezbeđuju sve zdravstvene i naučne institucije u našoj zemlji od izuzetne važnosti za dalji rad na studiji uz napomenu da je dostupnost kompletne biotehnološke infrastrukture, kvalifikovanog osoblja i veoma stručnog medicinskog osoblja od posebne važnosti za ovu studiju.

Studija obuhvata šest različitih aspekata

Istraživački projekti koje je započela Acıbadem Health Group obuhvataju rad na razvoju vakcine kao primarnog metoda zaštite i razvoj metoda lečenja. U sklopu istraživanja, radi se na razvoju vakcine koja može pomoći u stvaranju imuniteta na virus kod zdravih osoba pre nego što se one zaraze. Istraživanja metoda lečenja fokusirana su na virusni gama globulin, interleukin-6 protein blokator, virusne T-limfocite, imunoćelije otporne na virus i tretmane mezenhimskim matičnim ćelijama kod teških oštećenja pluća. Krajnji cilj studije je završetak istraživanja u najkraćem roku sa terapijom za lečenje Covida-19.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search