Nuklearna medicina novi saveznik rane dijagnoze

Nuklearna medicina novi saveznik rane dijagnoze

Nuklearna medicina je oblast medicine u kojoj se dijagnostikuju i leče razne bolesti korišćenjem radioaktivnih materijala. Ipak, često se dešava da ljudi osećaju strah zbog pojmova „nuklearna“ i „zračenje“. A zapravo pomaci u ovoj oblasti su značajni za rano dijagnostikovanje brojnih bolesti. Zbog toga je omogućeno da lečenje daje rezultate kojima se svi raduju. Danas se testovi iz oblasti nuklearne medicine koriste za dijagnozu, lečenje i određivanje stadijuma brojnih vrsta karcinoma, kao i srčanih, stomačnih, crevnih i neuroloških poremećaja. PET-CT snimanje je posebno efikasno kod onkoloških pacijenata. Ova metoda se takođe koristi za određena neurološka oboljenja, kao i za bolesti srca. PET-CT se po oblastima koristi 90% u onkologiji, 5% u neurologiji i 5% u kardiologiji.

Konsultovali smo profesora Erkana Vardarelija, specijalistu nuklearne medicine u bolnici Acıbadem Altunizade i šefu odeljenja za nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta na Univerzitetu Acıbadem, i pitali ga u vezi sa radioaktivnim materijalima koji se koriste, kao i njihovom dejstvu i testovima koji se sprovode u ovoj oblasti. Vardareli kaže: „Prirodno je da ljudi reaguju uznemireno kada se spomene reč ’radioaktivno’. Međutim, doze radioaktivnih materijala koje koristimo su izuzetno niske. Dakle, štetno dejstvo koje ovi materijali mogu da imaju na ljudsko zdravlje smatraju se zanemarljivim – skoro nepostojećim. Sve naše studije su u granicama koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku energiju. Zahvaljujući tome, doze zračenja koje se primenjuju nisu na nivou koji ugrožava zdravlje pacijenata. Na primer, količina radioaktivnih materijala koji se koriste za scintigrafiju štitaste žlezde jednaka je količini kojoj se telo izlaže prilikom dva sata putovanja avionom ili nekoliko sati sunčanja na plaži. Doktori koji otkriju koristi PET-CT skenera sve više daju prednost njegovoj upotrebi.“

Više informacija o temi možete pronaći putem linka:
http://www.acibademinternational.com/technology/pet-ct/

×
Search