PAMETNI SISTEM ZA RADIOTERAPIJU „MR-LINAC“ NUDI ZNAČAJNE PREDNOSTI ZA PACIJENTE - Acıbadem Healthcare Services (RS)
PAMETNI SISTEM ZA RADIOTERAPIJU „MR-LINAC“ NUDI ZNAČAJNE PREDNOSTI ZA PACIJENTE

PAMETNI SISTEM ZA RADIOTERAPIJU „MR-LINAC“ NUDI ZNAČAJNE PREDNOSTI ZA PACIJENTE

Novi način lečenja karcinoma u bolnici Acıbadem Maslak
PAMETNI SISTEM ZA RADIOTERAPIJU „MR-LINAC“ NUDI ZNAČAJNE PREDNOSTI ZA PACIJENTE
Deluje na svim vrstama tumora u telu

Metod pametne radioterapije „MR-Linac“ koji se zasniva na posebnoj slikovnoj dijagnostici uvodi mnoge značajne tehnike u lečenje karcinoma uništavanjem tumora putem radijacije, naprednije nego konvencionalna radioterapija. Putem uvođenja magnetne rezonance u radioterapiju, ovaj metod nudi nove i važne prednosti za pacijente.

Pametni sistem za radioterapiju MR-Linac omogućava da se odmah i neprekidno vrši snimanje magnetne rezonance uz jasne snimke. Moguće je dobiti snimke čak i onih tumora u telu koji nisu vidljivi. Ovaj metod omogućava neposrednu detekciju kretanja tumora. Samo pomoću ovog metoda „planiranje svakodnevnog lečenja“ može da se prilagodi „dnevnom anatomskom stanju“. Prema tome, onkolog može da razvije dnevni prilagođeni plan za svakog pacijenta i da spontano razvije planove, praćenjem kretanja tumora tokom postupka. Dodatna prednost ovog metoda je to što omogućava detaljno i precizno usmeravanje radijacije uz hiruršku konciznost da bi se tačno zahvatio tumor i izbegla okolna tkiva.

Pacijenti igraju aktivnu ulogu u lečenju putem MR-Linac. Tokom primene i oni mogu neposredno da vide tumor, tako da mogu da sarađuju sa svojim doktorima i da im obezbede ciljani pristup. Uz MR-Linac cilj i doza mogu ponovo da se izračunaju u skladu sa kretanjima tumora.

„Činjenica da MR-Linac može da se koristi za sve vrste tumora u telu izdvaja ovaj metod od ostalih pristupa lečenju karcinoma. Omogućava značajne prednosti za pacijente kod tumora pluća, prostate, abdomena, jetre, a naročito metastaznog karcinoma pankreasa. Prednosti ovog metoda su naročito naglašene u stopi uspeha lečenja karcinoma pankreasa“ – izjavio je profesor Enis Özyar, radijacioni onkolog u Bolnici Acıbadem Maslak i šef Odelenja za radijacionu onkologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta Acıbadem.

MR-Linac je dostupan u mnogim centrima u svetu. Bolnica Acıbadem Maslak je 9. centar u svetu i 3. centar u Evropi. Ovaj metod se primenjuje isključivo u Bolnici Acıbadem Maslak u Turskoj od septembra 2018. Do danas je ovim metodom lečeno oko tri hiljade pacijenata širom sveta.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search