POSTUPAK LEČENJA PARKINSONOVE BOLESTI UZ UGRADNJU PACEMAKERA ZA MOZAK - Acıbadem Healthcare Services (RS)
POSTUPAK LEČENJA PARKINSONOVE BOLESTI UZ UGRADNJU PACEMAKERA ZA MOZAK

POSTUPAK LEČENJA PARKINSONOVE BOLESTI UZ UGRADNJU PACEMAKERA ZA MOZAK

Parkinsonova bolest negativno utiče na kvalitet života pacijenta uzrokujući probleme kao što je sporo kretanje, smanjenje facijalne gestikulacije, nemogućnost kontrolisanja mišića lica, izraz lica nalik maski, nemogućnost stajanja, sitan rukopis, nemogućnost držanja olovke, tih i otežan i govor u vidu mrmljanja, koji predstavljaju neke od simptoma koji muče pacijente obolele od Parkinsonove bolesti. Tremor, kao jedan od najčešćih simptoma, često se pojavljuje prilikom odmora.

Nažalost, Parkinsonova bolest nije bolest koja utiče samo na kretnje. Takođe može da uzrokuje prekide u autonomnom nervnom sistemu. Može da dođe do simptoma kao što su nesvestica, vrtoglavica prilikom stajanja i inkontinencija i određeni simptomi psihoze. Pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti mogu da pate od poremećaja u raspoloženju, i podložniji su depresiji. S obzirom na to da je Parkinsonova bolest progresivna i uzrokuje uništavanje ćelija, primarni cilj je da se prekine taj efekat.  Lečenje se fokusira na uklanjanje simptoma.

„Lečenje podrazumeva lekove, pumpice ili intestinalni gel. Pacijenti se nakon tih primena osećaju bolje, ali se ćelije i dalje uništavaju. Nakon nekog vremena, efekti leka postaju nedovoljni i potrebno je prilagoditi dozu. U nekim slučajevima može da dođe do razvoja nuspojava od korišćenja lekova. Tada se u prvi plan stavlja operacija. U opcije spada operacija lezija i DBS, odnosno dubinska stimulacija mozga. S obzirom na to da se u poslednjih 10 godina fokus pomerio sa operacije lezija, DBS, poznatiji i pod nazivom pejsmejker za mozak, trenutno se pretežno primenjuje“ – izjavio je profesor Murat Aksu, neurolog Bolnice Atakent Univerziteta Acibadem.

Pejsmejker za mozak stimuliše moždano jezgro veličine leće u dubini mozga da bi regulisao električnu aktivnost koju prekida Parkinsonova bolest. Pejsmejker za mozak se sastoji iz tri glavna dela, odnosno dve elektrode, napajanja veličine kutije za šibice i produžnog kabla koji povezuje dva glavna dela. Elektrode se smeštaju u mozak dok se kabal za napajanje ugrađuje oko vrata. Iako se smatra da se pejsmejkeri za mozak koriste na pacijentima koji ne reaguju na terapiju lekovima ili pate od ozbiljnih nuspojava, metod se ne može primenjivati na svim pacijentima koji spadaju u tu grupu. Pacijenti-kandidati se prvo neurološki procenjuju i nad njima se provode određeni testovi. Ako kognitivne funkcije, opšte zdravstveno stanje i psihijatrijska procena pacijenta budu ocenjeni kao odgovarajući, onda se primenjuje lečenje putem pejsmejkera za mozak.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search