Rana dijagnoza spasava život - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Rana dijagnoza spasava život

Rana dijagnoza spasava život

Smanjite rizik od bolesti uz pomoć personalizovanih Acıbadem sistemastskih pregleda

Redovni zdravstveni pregledi i testovi mogu da pomognu da se bolest otkrije pre nego što se pojavi. Takođe mogu da pomognu i kod rane dijagnoze, kada su šanse za lečenje bolje. Većina medicinskih stručnjaka zagovara godišnji zdravstveni pregled. Međutim, za odrasle osobe stare 18 do 40 godina pregledi se obavljaju svake 2-3 godine, a za starije svake godine. Češći pregledi su potrebni kod osoba koje uzimaju lekove na recept ili koje imaju genetsku predispoziciju za određene bolesti. Glavni cilj pregleda je da se otkriju faktori rizika za bolesti i osigura rana dijagnoza. Kontrola krvnog pritiska, holesterola i papa testovi za skrining raka grlića materice su primeri kod kojih utvrđivanje neurednih rezultata može da dovede do efikasnih intervencija koje mogu da spreče razvoj ozbiljnih bolesti. Koji pregledi i nalazi su potrebni zavisi od starosti, zdravstvenog stanja i porodične anamneze, ali i od izbora koji se tiču životnog stila – izbor namirnica, stepen aktivnosti i pušenje cigareta.

Acıbadem nudi standardne sistematske preglede koji se razlikuju u zavisnosti od starosti i pola. Postoje programi za preglede žena, muškaraca i dece koji imaju za cilj da ispitaju životni stil, lične osobine i porodične predispozicije i da procene rezultate laboratorijskih testova. Tako se osigurava prevencija mogućih bolesti, dok se manja oboljenja leče pre nego što se razviju u nešto ozbiljnije.

Koje su prednosti Acıbadem pregleda?

  • Iskusan tim zdravstvenih stručnjaka koji su u toku sa poslednjim dostignućima i istraživanjima u medicini.
  • Prva laboratorija u Turskoj koja je dobila sertifikat ISO 15189.
  • Rezultati sistematskog pregleda se ocenjuju u prisustvu pacijenta uz maksimalnu pažnju i temeljnost.
  • Pregledi, analiza krvi i elektrokardiografija se obavljaju u namenskim prostorijama za pregled.
  • Pacijentima iz inostranstva može da se obezbedi prevodilac ako je potrebno.
  • Rezultati pregleda i izveštaj lekara se evidentiraju digitalno.
  • Pacijenti su u pratnji referenta za pregled tokom celog procesa.
  • Rezultati pregleda mogu da se dobiju u svim Acıbadem Healthcare Group bolnicama i medicinskim centrima.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search