Sajber nož (Cyberknife) – Metoda za lečenje višestrukih tumora koji se ne mogu operisati - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Sajber nož (Cyberknife) – Metoda za lečenje višestrukih tumora koji se ne mogu operisati

Sajber nož (Cyberknife) – Metoda za lečenje višestrukih tumora koji se ne mogu operisati

Sajber nož je radiohirurška metoda koja se koristi u lečenju višestrukih tumora koji se nalaze bilo gde u telu a koji se ne mogu operisati. Koristi se kao alternativa operaciji i uprkos nazivu, ne zahteva rezove. Zahvaljujući sajber nožu, male ili teško dostupne lezije koje se ne mogu operisati, mogu se lečiti milimetarski precizno a zdravo tkivo maksimalno se štiti od oštećenja.

Sajber nož se koristi za lečenje kancerogenih i nekancerogenih tumora različitih veličina, metastaza, arterijskih i venskih malformacija i određenih funkcionalnih bolesti. Takođe se može koristiti i kod nekih vrsta raka pluća i metastaza koje se ne mogu lečiti drugim metodama i kojih nema mnogo; kod tumora na plućima i jetri koji mogu menjati položaj prilikom respiracije. Pored sesija od jednog tretmana uz visoke doze koje se nazivaju radiohirurgija, takođe se može koristiti za višestruke sesije kao što je stereotaksična radioterapija za tumore koji se nalaze blizu vitalnih organa, za koje postoji mogućnost da budu oštećeni tokom lečenja.

„Lečenje karcinoma je sve uspešnije, i zahvaljujući naprednim tehnologijama izraz „nedostupni tumor“ uskoro će postati stvar prošlosti. Jedna od najznačajnijih prednosti u ovoj oblasti je uređaj sajber nož kojim se radiohirurgija primenjuje na tumore koji se ne mogu operisati klasičnim putem ili gde operacija može izazvati značajne negativne posledice po pacijenta.“ – izjavljuje prof. dr. Enis Ozjar koji radi u bolnici Adžıbadem Maslak.

Sistem radiohirurgije putem sajber noža u suštini se sastoji od robotskog kreveta za pacijenta koji se može pomerati u šest pravaca, linearnog akceleratora koji proizvodi rendgenske zrake od 6 MV težine od 140 kg koji se postavlja na 6-zglobnog industrijskog robota. Može se koristiti sistem slikanja, koji određuje lokaciju tumora i prati njegovo kretanje kako bi se po potrebi promenila pozicija pacijenta. Pomoću ovog sistema, tumori na plućima i u jetri koji menjaju svoju lokaciju usled respiracije mogu se lečiti SRS/SRT metodama. Tokom lečenja, pacijenti ne moraju da drže dah ili da dišu ujednačeno. Sistem poredi slike snimljene putem kompjuterske tomografije i magnetne rezonance pre lečenja uz snimke u realnom vremenu koji se snimaju tokom tretmana. Koordinate tumora se procenjuju pomoću računara u realnom vremenu i zatim se određuje doza zračenja. Stoga neznatne kretnje pacijenta ne utiču na lečenje. Lečenje je ograničeno na tumor i minimalno oštećuje zdravo tkivo. Robotski uređaj kojim upravlja računar rotira se oko pacijenta i primenjuje tretman iz stotine različitih uglova, uz stopu tačnosti do 0.95mm.

U bolnicama Adžıbadem, lečenje putem sajber noža izvodi tim koji se sastoji iz stručnjaka za radiološku onkologiju, stručnjaka za medicinsku fiziku odgovornih za kvalitet primenjenog lečenja, tehničara za radioterapiju, lekara i medicinskih sestara. Lečenje je bezbolno i nije potrebna anestezija. Pacijenti ne moraju da leže u bolnici. Obično se mogu vratiti svom svakodnevnom životu odmah nakon lečenja.

Radioterapija uz robotsku radiohirurgiju i milimetarsku preciznost Sajber nož je radiohirurška metoda koja se koristi u lečenju višestrukih tumora koji se nalaze bilo gde u telu a koji se ne mogu operisati. Koristi se kao alternativa operaciji i uprkos nazivu, ne zahteva rezove. Zahvaljujući sajber nožu, male ili teško dostupne lezije koje se ne mogu operisati, mogu se lečiti milimetarski precizno, čime se zdravo tkivo maksimalno čuva od oštećenja
Bezbolna metoda bez anestezije Lečenje je bezbolno i nije potrebna anestezija. Pacijenti ne moraju da leže u bolnici. Obično se mogu vratiti svom svakodnevnom životu odmah nakon lečenja.
Najznačajnije novine u lečenju karcinoma Zahvaljujući sajber nožu i naprednim tehnologijama,  lečenje karcinoma postaje sve uspešnije a izraz „nedostupni tumor“ postaće stvar prošlosti.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search