TAVI era - reparacija aortne valvule - Acıbadem Healthcare Services (RS)
TAVI era – reparacija aortne valvule

TAVI era – reparacija aortne valvule

TAVI metod, koji se sve češće primenjuje zahvaljujući razvoju tehnologije i pristupu koji favorizuje komfor pacijenta, omogućava da se bolesti aortnih zalisaka leče bez potrebe za otvorenom operacijom srca.

Do pre nekoliko godina, pacijenti sa kalcifikacijom ili stenozom aortnog zaliska mogli su jedino da se leče otvorenom operacijom srca. To je podrazumevalo zamenu aortnog zaliska nakon otvaranja grudnog koša i ušivanje novog na njegovo mesto. Pacijenti bi doživljavali komplikacije nakon hirurške intervencije koje bi trajale danima, a ponekad i nedeljama. Trenutno postoji mnogo moderniji metod, poznatiji kao TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).

Aorti se prilazi preko arterije u preponi ili nekog drugog krvnog suda u telu, bez potrebe za rezovima. Profesor dr Sinan Dağdelen, kardiolog Acıbadem Kadıköy bolnice, objašnjava da je ovo praćeno isključivanjem starog zaliska i implementiranjem novog na njegovo mesto.

Pacijenti se vraćaju normalnom životu nakon nekoliko dana

Stenoza aortne valvule, koja obično pogađa populaciju u srednjim šesdesetim, spada u bolesti koje napreduju sporo. To je stečena bolest i nakon 75 ili 80 godina postaje veoma ozbiljna i rapidno napreduje. Pacijenti  u ranoj fazi ove bolesti imaju simptome poput vrtoglavice odmah nakon ustajanja, kao i problem sa ravnotežom koji vode do trzanja, a nekad i nesvestice. Kako se količina krvi koja snabdeva mozak i druge organe smanjuje zbog aortne stenoze, pacijenti se brže umaraju, teže dolaze do daha i osećaju bol u grudima. Pacijenti koji konsultuju specijalistu i požale se na ove teškoće šalju se na određena testiranja.

Nakon postavljanja dijagnoze, TAVI opcija bira se za starije pacijente, za koje je otvorena operacija srca previše rizična. Navodeći kako metoda nije bila tehnički napredna koliko bi bilo poželjno u početnim fazama primene, profesor dr Dağdelen ističe činjenicu da su trenutni razvoj i povećano iskustvo stečeno na osnovu primene procedure doveli do smanjenja smrtnosti i umanjene sposobnosti na veoma nizak nivo.

Stepen rizika, primene ove metode, iznosi oko 1 do 2%. Takođe, rizik od krvarenja, paralize, infekcije ili oštećenja pluća je znatno niži u poređenju sa otvorenom operacijom srca. Period intenzivne nege traje svega par sati. Ukoliko pacijent nema određeni problem sa plućima, anemiju ili bolest bubrega, on prelazi u običnu sobu nakon boravka u intenzivnoj nezi. U nekim slučajevima, moguće je da pacijent bude zadržan na intenzivnoj i tokom noći. Poštujući prioritet komfora pacijenta, ova metoda omogućava da se pacijent uspravi, ode do kupatila, jede, vrati se uobičajenim aktivnostima, par sati nakon intervencije. Nakon što provede dva dana pod nadzorom lekara, pacijent görsel 2se otpušta iz bolnice, ukoliko nema nikakvih komplikacija.

TAVI metod može da se izvrši na dva različita načina. Prvi način podrazumeva ulaz kroz femoralne arterije, na sličan način kao tokom procedure angiografije. Valvula , koji se ubacuje u telo kroz arteriju, stavlja se unutar srca i pozicionira na mesto pacijentovog aortnog zaliska. Međutim, dešava se da je femoralna arterija blokirana kod pojedinih pacijenata. U takvim slučajevima koristi se transapikalna aplikacija. Ovo, takođe, ne podrazumeva operaciju i uključuje implantaciju novog zaliska kroz krvne sudove u ramenu, vratu ili grudima nakon što je napravljen mali rez. Ukoliko je pacijent pogodan za TAVI metodu sa pristupom putem femoralne arterije, koja zahteva da se ukloni začepljenje femoralne arterije, onda se preferira ovaj metod iz razloga što je praktičniji i pogodniji.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search