Tri hirurške metode za osobe obolele od epilepsije koje zaustavljaju napade - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Tri hirurške metode za osobe obolele od epilepsije koje zaustavljaju napade

Tri hirurške metode za osobe obolele od epilepsije koje zaustavljaju napade

Danas postoje tri metode operacije mozga zahvaljujući kojima se smanjuju ili potpuno eliminišu napadi kod pacijenata koji ne reaguju na lekove. Primenjuju se kod velikog broja osoba sa rezistentnim oblikom epilepsije – gotovo 25% – kaže prof. dr Memet Ozek sa odeljenja za pedijatrijsku neurohirurgiju na Medicinskom fakultetu univerziteta Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar (Turska). Specijalista upozorava da je zaustavljanje napada posebno važno u detinjstvu jer se tako sprečava mentalna retardacija kod mladih pacijenata.

Prva metoda se zove „respektivna hirurgija“, a kod nje se uklanja deo moždanog tkiva koji uzrokuje napade. Prof. dr Ozek kaže: „Regija koja uzrokuje napad nema nikakvu funkciju. Zbog toga pacijent ne trpi nikakva oštećenja čak i kada se to područje mozga ukloni.

Broj problematičnih regija može da bude velik, pa ih nije moguće sve ukloniti. U takvim slučajevima putanje kojima se epileptični napadi šire preko mozga se prekidaju hirurškom metodom.
Treća metoda hirurgije epilepsije je „stimulator vagusnog nerva“. Primenjuje se kod pacijenata kojima ne odgovaraju druge hirurške metode, a stopa uspešnosti je niža u odnosu na prethodne dve“, napominje prof. Memet Ozek. Kod ove metode generator signala prečnika 4 cm postavlja se ispod kože na grudima pacijenta. Kabl baterije se takođe obmotava oko vagusnog nerva s leve strane, iz pravca mozga. Hirurg odlučuje kako baterija radi – u kojim intervalima šalje signale mozgu – a ove komande se prenose na bateriju preko računara. Cilj je da se struja koja se prenosi sa mesta nastanka napada pokrije ovim signalima, objašnjava specijalista.

Odluku o tome da li pacijentu odgovara operacija i koju hiruršku metodu treba primeniti donosi iskusan, multidisciplinaran tim profesionalaca koji uključuje neurohirurge, neurologe, neuropsihologe i neuroradiologe.

Precizna dijagnoza je izuzetno važna za određivanje terapije. Snimanje magnetnom rezonancom se radi na početku da bi se utvrdilo u kojoj regiji nastaju napadi. EEG video-snimanje takođe se koristi radi veće preciznosti. Elektrode se postavljaju na glavu pacijenta i zapis se snima 24–48 sati. Istovremeno se snimaju i video-snimci kako bi se prepoznali nevoljni pokreti na pacijentovim rukama, licu ili ustima. Kada pacijent ima napad, kratkospojna regija u mozgu se utvrđuje metodom mapiranja na računaru.

Epilepsija se dijagnostikuje kod jedne na svakih 250 osoba. Uzroci su različiti i manifestuje se na različite načine: postoje napadi koje odlikuje kratkotrajna apstrakcija, ali i oni kod kojih pacijent pada i peni na usta. Međutim, bez obzira na stepen, svi epileptični napadi imaju jednu zajedničku stvar: pri svakom napadu određeni broj moždanih ćelija odumire. Česti napadi posebno – posebno kod dece – mogu da izazovu ozbiljne probleme, uključujući mentalnu retardaciju, upozorava prof. dr Memet Ozek. Zbog toga lečenje treba započeti bez odlaganja.

O kompaniji Acıbadem Healthcare Group:
Acıbadem Healthcare Group, koja je već od osnivanja 1991. godine brzo porasla u jednu od vodećih institucija u Turskoj u oblasti privatnih zdravstvenih usluga, napravila je globalni korak napred 2012. godine u saradnji sa jednom od najvećih grupacija na Dalekom istoku IHH Healthcare Berhad. Acıbadem je zahvaljujući ovom ugovoru postao drugi najveći lanac zdravstvenih ustanova u svetu . U Acıbadem lancu – koji čine 21 bolnica i 16 medicinskih centara u četiri zemlje širom sveta – usluge pruža tim stručnjaka uz pomoć najnaprednijih tehnologija u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta. Pored bolnica i medicinskih centara, podružnice kompanije Acıbadem Healthcare Group pružaju kompletan spektar usluga u svim oblastima zdravstvene zaštite.

KONTAKT

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search