Transplantacija koštane srži - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Transplantacija koštane srži

Transplantacija koštane srži

Transplantacija koštane srži trenutno je jedan od najsloženijih medicinskih postupaka, koji zahteva naprednu opremu i veliko iskustvo. Acıbadem grupa za zdravstvenu zaštitu u Turskoj jedan je od malobrojnih centara širom sveta koji omogućava napredne postupke autologne, alogene i haploidentične transplantacije, kako za odrasle tako i za pedijatrijske pacijente. Acıbadem infrastruktura i oprema za transplantaciju pružaju podršku Centrima za transplantaciju koštane srži. Prikupljanje koštane srži i matičnih ćelija, kao i selekcija i obrada prikupljenih matičnih ćelija, vrše se u laboratorijama Acıbadem Labcell, akreditovanim u skladu sa cGMP, koje su posebno opremljene za ove potrebe. Sve usluge u centrima nude se u skladu s međunarodnim standardima i u sterilnom okruženju. Acıbadem bolnice specijalizovane su za haploidentične transplantacije, koje eliminišu potrebu za traženjem podudarnog nesrodnog davaoca iz banaka koštane srži, što dovodi do neprocenjive uštede u vremenu. Acıbadem koristi najnovije tehnologije za transplantaciju i uz pomoć iskusnog kliničkog tima pruža pacijentu najveće šanse za preživljavanje.

Opcija za spašavanja života za pacijente sa rakom krvi

Koštana srž je meko tkivo unutar kostiju, koje sadrži matične ćelije koje se pretvaraju u krvne ćelije, poput crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca i trombocita. Kada je telo oštećeno iz bilo kog razloga, ono ne proizvodi dovoljno zdravih ćelija za krv i imuni sistem. Određene vrste raka, poput leukemije, limfoma i multiplog mijeloma, kao i pojedini agresivni metodi lečenja raka, poput visokih doza hemoterapije ili zračenja, mogu da unište koštanu srž. U tim slučajevima potrebna je transplantacija koštane srži, kako bi se obnovile ključne funkcije. Ova metoda obično se primenjuje u lečenju karcinoma koji se javljaju u limfnim čvorovima, krvi i nekim čvrstim organima, kao i kod otkazivanja koštane srži i određenih genetskih poremećaja. U zavisnosti od konkretnog slučaja, može se izvesti sa sopstvenim ćelijama (autologna transplantacija) ili pomoću zdravih ćelija davaoca (alogena transplantacija). Međutim, autologna transplantacija ima ograničen obim primene. Savršeno podudaranje između davaoca i primaoca je dugi niz godina bio osnovni uslov za uspeh alogene transplantacije.

Samo 30% pacijenata ima potpuno podudarnog člana familije

Alogena transplantacija zahteva podudaranje vrste tkiva pacijenta i davaoca, posebno njihovog humanog leukocitnog antigena (HLA). Što je veća podudarnost HLA između davaoca i primaoca, veća je šansa za uspešnu transplantaciju. Ako podudarnost HLA nije dovoljno velika, imuni sistem prepoznaje nepodudarnost HLA i napada strana tkiva. Samo oko 30% pacijenata ima potpuno podudarnog brata ili sestru, kaže prof. Siret Ratip. Danas postoje dobre mogućnosti i za one koji ne mogu da obezbede transplantaciju sa potpunom podudarnošću: oni mogu da dobiju zdrave ćelije ili od podudarnog nesrodnog davaoca iz nacionalnih ili međunarodnih banaka koštane srži, ili od haploidentičnih davalaca, poput polovično podudarnog brata ili sestre, majke ili oca, pa čak i deteta pacijenta.

Profesor Siret Ratip objašnjava: „U Acıbadem-u takođe vršimo podudarnu nesrodnu transplantaciju za pacijente koji nemaju potpuno podudarnog davaoca. Prvo započinjemo pretragu nacionalnih banaka koštane srži, što obično traje oko 2-3 dana. Ako nema odgovarajućih davalaca, možemo da nastavimo pretragu u međunarodnim bankama, što traje mnogo duže.“

Međunarodna pretraga davalaca je dugotrajan proces, koji može trajati 4 meseca, pa čak i duže, od početka do same transplantacije.

Sada je moguća transplantacija sa polovičnom podudarnošću

„Novi napredak u tehnologiji omogućava nam da vršimo haploidentične transplantacije sa sličnim ishodom i rizicima kao i kod transplantacije sa nesrodnim davaocem“, kaže prof. Siret Ratip. To je takozvana polovična ili delimično podudarna transplantacija, jer je davalac polovično podudaran s pacijentom, obično članom porodice – to mogu biti majka, otac, sin, ćerka ili brat, odnosno sestra. Svi oni mogu biti haploidentični davaoci. Haploidentična transplantacija je nova i napredna vrsta transplantacije koštane srži, za koju je potreban stručni tim, znanje i oprema.

Haploidentična transplantacija može se izvesti na dva načina. Nemanipulisana metoda koristi visoke doze hemoterapije i imunosupresiva, kako bi se sprečilo odbacivanje grafta. Nažalost, često dolazi do teških infekcija i oštećenja organa. Druga metoda podrazumeva posebnu obradu ćelija, odnosno depleciju alfa-beta T-ćelija, koje su odgovorne za potencijalno smrtonosnu komplikaciju poznatu kao „graft protiv domaćina“ (GVHD), iz grafta davaoca. „U Acıbademu se koristi manupulisana metoda uz pomoć visoke tehnologije. Ne uklanjaju se samo alfa-beta T-ćelije iz ćelija davaoca, već se uklanjaju i ćelije koje nose Epštajn-Barov virus CD 19+. Zatim, ubrizgavamo mezenhimske matične ćelije kako bismo sprečili GVHD sa smrtnim ishodom, obrađujemo T-ćelije davaoca i pacijentu ubrizgavamo korisne antivirusne T-ćelije davaoca, kako bismo omogućili bolju imunu rekonstituciju nakon transplantacije.“

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search