Uloga nuklearne medicine u otkrivanju i lečenju kancera - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Uloga nuklearne medicine u otkrivanju i lečenju kancera

Uloga nuklearne medicine u otkrivanju i lečenju kancera

Jedan od najboljih stručnjaka za nuklearnu medicinu, profesor dr. Erkan Vardareli iz bolnice ACIBADEM Altunizade, objašnjava trenutne uspehe u oblasti nuklearne medicine.

Koje su to najnovije i najučinkovitije tehnologije koje trenutno koristite u ACIBADEM-u?

Prof. dr. Erkan Vardareli: Odeljenja nuklearne medicine ACIBADEM-a vrlo su napredna i imaju iskustva u primeni najmodernijih tehnika nuklearne medicine. Unutar ACIBADEM-a, karcinom leče multidisciplinovani timovi s posebnim iskustvom, uključujući hirurge, onkologe, radioterapeute, stručnjake radiologije i nuklearne medicine, a svaki tim se detaljno bavi svakim pojedinačnim slučajem. Želimo da naši pacijenti dobiju najbolju postojeću negu, a naše iskustvo i tehnologije pomažu nam da im to pružimo. ACIBADEM grupacija pruža vrhunsku zdravstvenu negu pacijentima u Turskoj, ali i u drugim zemljama Evrope i Azije. Najvažnija tehnologija u nuklearnoj medicini koju koristimo u dijagnostičkom protokolu onkoloških patogena je PET-CT i SPECT-CT.

U kojim situacijama koristite PET-CT, a u kojim SPECT-CT?

Prof. dr. Erkan Vardareli: Razlika između ove dve tehnike nalazi se u vrsti radiofarmaceutike koja se koristi. SPECT znači jednostruku fotonsku emisijsku tomografiju, dok PET znači pozitronsku emisijsku tomografiju. U početku smo koristili SPECT-CT za otkrivanje zloćudnih procesa u telu, ali sada smo uglavnom fokusirani na PET-CT, jer je pozitronska emisijska tomografija daleko bolja za otkrivanje zloćudnog tkiva. Pomoću PET-CT-a možemo pokazati sve metastaze u telu kao rezultat skeniranja tela. A to se postiže upotrebom „obeleženog“ šećera, fluorodeoksiglukozom ili FDG. Međutim, ne mogu se sve metastaze diferencirati FDG-om, pa koristimo i druga sredstva, poput disfosfonata, da otkrijemo, na primer, metastaze na kostima, pretragom kostiju koja se naziva scintigrafija kostiju. Ovu pretragu radimo kako bismo otkrili osteoblastične metastatske lezije koje ne reaguju na FDG.

Koje su oblasti primene radiofarmaceutike u lečenju zloćudnih tumora?

Prof. dr. Erkan Vardareli: U protokolu lečenja onkoloških bolesti trebamo ciljati bolesne stanice a zaštititi zdrave. Ako maligne ćelije eksprimiraju određene proteine ​​ili određene receptore, možemo upotrebiti te delove koje obeležavamo radiofarmacima i tako lečiti ciljane zloćudne tumore radijacijskom emisijom terapije radijacije. Počinjemo od ubrizgavanja radiofarmaka u telo, koji se vežu na delove koje luče maligni tumori, a skeniranjem možemo istaknuti tumore i zatim ih uništiti čuvajući zdrava tkiva. Radiofarmaci su samo deo terapijskog protokola. Drugi deo su biohemijski molekuli, receptori i drugi supstrati.

Koji benefiti vrhunske nuklearne medicine su najvažniji za pacijente?

Prof. dr. Erkan Vardareli: Poslednjih godina se ovo polje dosta razvijalo i želeo bih spomenuti pojavu dijagnostičkih metoda visokih performansi, kao što su scintigrafija jetre, scintigrafija magnetne rezonance i scintigrafija kostiju. Osim toga, danas, zahvaljujući razvoju tehnologije i snimanja, možemo otkriti, lečiti i pratiti zloćudne bolesti, možemo puno naučiti o tome kako se zdrava i zloćudna tkiva ponašaju i tako možemo lečiti slučajeve kojima nismo imali pristup ranije.

Koja su najčešća pitanja koja pacijenti postavljaju u vezi sa zračenjem, nuspojavama?

Prof. dr. Erkan Vardareli: Sve radiofarmakološke postupke reguliše Međunarodna agencija za atomsku energiju kao i Nacionalna agencija za atomsku energiju Turske. Imamo jasna pravila u pogledu nivoa zračenja, vremena izlaganja istom, vrste radiofarmaka koju možemo dobiti i možemo sigurno koristiti radiofarmake koje ubrizgavamo pacijentima. Radiofarmake licencira Evropsko veće i u skladu su s međunarodnim propisima. Ne postoji rizik od štetnog dejstva jer su postupci i radiofarmakološki proizvodi strogo regulisani, kako u dijagnozi tako i prilikom lečenja.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search