USPEŠNA PRIMENA TEHNOLOGIJA NA ONKOLOŠKIM PACIJENTIMA - Acıbadem Healthcare Services (RS)
USPEŠNA PRIMENA TEHNOLOGIJA NA ONKOLOŠKIM PACIJENTIMA

USPEŠNA PRIMENA TEHNOLOGIJA NA ONKOLOŠKIM PACIJENTIMA

Da bi se uspešno lečio, rak treba otkriti što je pre moguće i analizirati na multidisciplinarnim komitetima stručnjaka, uključujući lekare iz različitih oblasti medicine, hirurge, onkologe, radioterapeute, anatomopatologe, specijaliste za dijagnostiku i nuklearnu medicinu. Ako se otkrije u naprednoj fazi, stepen bolesti takođe povećava složenost slučaja. Ali danas, u elitnim onkološkim centrima na svetu, poput ACIBADEM-a, upotreba tehnologije i stručnost lekara omogućavaju čak i lečenje naprednih slučajeva raka. Za uspešno lečenje lekarima su potrebne informacije o lokacijama tumora, metastazama i metaboličkoj aktivnosti. To se postiže tehnologijama kao što su PET-CT, SPECT CT, radiološka medicinska scintigrafija farmakovigilance. To su obeležene supstance sa radioaktivnim elementima koje se apsorbuju u tumore i omogućavaju detekciju i ciljano lečenje. U nastavku navodimo neke koje prof. dr. Erkan Vardareli, sa odeljenja za nuklearnu medicinu u bolnici ACIBADEM Altunizade, uspešno koristi na onkološkim pacijentima:

 1. 18f-FDG: Radiološki označena glukoza sa fluorom, jedna od najčešće korišćenih supstanci u nuklearnoj medicini. Na taj način lekari imaju pristup metaboličkim aktivnostima nekoliko vrsta malignih tumora. Ubrizgava se u telo i prevashodno ga apsorbuju maligni tumori sa povećanim metabolizmom glukoze. Zbog toga, nakon snimanja celog tela pomoću PET-CT, lekarima se prezentuju informacije o aktivnosti tumora i određuju se ciljane terapije. PET-CT sa FDG injekcijama je takođe važan u kontrolnom programu, ali i u praćenju efikasnosti onkološke terapije tokom kontrole.

2. 177-PSMA Lutetium: „Trenutno, sa Lutetium-177, možemo lečiti stanja poput raka prostate ili neuroendokrinih tumora, određenih metastatskih lezija na kostima i lezija artritisa. Pored toga, pomoću Lutetium-177 možemo omogućiti terapiju metastaza na limfnim čvorovima u palijativnoj terapiji za smanjenje bola „, prof. Dr. Erkan Vardareli iz bolničke grupe ACIBADEM opisuje upotrebu lutetijuma-177.

3. Galijum-68 PSMA: Ova supstanca je od posebnog značaja za otkrivanje određenih rekurentnih karcinoma prostate ili za metastaze prostate. Galijum-68 PSMA se ubrizgava u telo, a pomoću PET-CT snimanja lekari iskusni u nuklearnoj medicini mogu da obeleže antigen membrane prostate (PSMA), koji je povećan za 90 odsto raka prostate.

4. Galijum-68 DOTA-TATE: „Ovo je specijalno sredstvo koje se koristi za proveru neuroendokrinih tumora koji se mogu razviti u gušterači, na gastrointestinalnom nivou i kod tumora kod dece kao što su neuroblastomi, retinoblastomi, neuroglialni blastomi. Poput tumora mozga tipa meningioma, i određeni tumori u plućima, kao što je sitnoćelijski karcinom pluća, reaguju na ovo radiološko sredstvo. “ dr. Erkan Vardareli.5. Radioaktivni jod: „Nakon uklanjanja štitne žlezde, radioaktivni jodni protokoli važni su za kontrolu zloćudne patologije štitne žlezde, za proveru ostataka tkiva i metastaza“, ovako prof. Vardareli opisuje upotrebu radioaktivnog joda.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search