ACIBADEM – Politika poverljivosti - Acıbadem Healthcare Services (RS)

ACIBADEM – Politika poverljivosti

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Healthcare Services and Trade Inc.) sa pridruženim partnerima (u daljem tekstu “ACIBADEM”) usvojili su određene principe poverljivosti koji se tiču bezbednosti vaših ličnih podataka i informacija kako bi zaštitili poverljivost istih i maksimalno iskoristili pogodnosti tehnološke infrastrukture koja se koristi. Ovi principi poverljivosti su utvrđeni i deklarisani kako bi se koristili za prikupljanje podataka i/ili upotrebu na internet prezentaciji ACIBADEM-a i svih ostalih srodnih internet prezentacija.

Zato se i smatra da je prilikom posete i/ili korišćenja internet prezentacije ACIBADEM, Korisnik saglasan sa ovim navedenim principima. Na osnovu povratnih informacija Korisnika, putem jedne od kontakt adresa navedenih na internet stranici, Acıbadem u svakom trenutku, bez prethodne najave može korigovati i ažurirati “Izjavu o poverljivosti”. ACIBADEM može ažurirati “Politiku poverljivosti” u određenom vremenskom intervalu a Korisnik se može informisati o izmenama, ispravkama i izuzetim delovima tako što može povremeno posetiti internet stranicu sa ažuriranim informacijama.

IP brojevi/adrese: ACIBADEM može registrovati IP adrese korisnika i takve podatke koristiti u svrhe dijagnostikovanja sistemskih problema i korekcije potencijalnih problema koji se trenutno mogu razviti na internet prezentaciji ACIBADEM-a. Ovakve IP adrese ACIBADEM može koristiti u cilju identifikovanja korisnika i posetilaca na širem nivou uz prikupljanje sveobuhvatnih demografskih podataka. ACIBADEM zadržava pravo na obavezno čuvanje podataka o saobraćaju, kako je to navedeno u Zakonskoj odredbi br. 5651.

Anonimni podaci: Informacije koje na zahtev Acıbadem-a korisnik dostavi ili informacije koje se odnose na procese koji se odvijaju preko Internet ili Mobilne aplikacije, anonimno koriste Acıbadem i treće strane sa kojima se sarađuje (bez otkrivanja identifikacionih podataka korisnika) za potrebe analize i različitih statistika, kreiranje baza podataka, ponuda personalizovanih paketa usluga i marketinških istraživanja.

Veze ka ostalim prezentacijama (linkovi): ACIBADEM može umetnuti vezu (link) ka ostalim internet prezentacijama na svoju internet prezentaciju. Može objavljivati reklame i/ili prijavne obrasce za različite usluge koje nude treća lica i uputiti korisnike na prezentacije trećih lica kroz takve formate i reklame. ACIBADEM ne preuzima nikakvu odgovornost za procedure poverljivosti i politiku trećih lica i prezentacija ili sadržaja kojima se može pristupiti preko navedenih veza (linkova).

Uslovi pod kojima se omogućava otkrivanje korisničkih podataka: Lične informacije KORISNIKA podrazumevaju ime i prezime, broj telefona, elektronsku i poštansku adresu i sve vrste opisnih informacija. ACIBADEM neće nikada dostaviti bilo kakvu ličnu informaciju ili podatak kao i informaciju o oboljenju i zdravstvenom problemu trećim licima, koje posetioci ili korisnici internet prezentacije www.ACIBADEM.com elektronski unesu. ACIBADEM izjavljuje i preuzima obavezu da će sve ovlašćene komunikacije/marketing biti usmerene isključivo za potrebe komunikacije, kako je to predviđeno relevantnim zakonima i posebno zdravstvenom regulativom, nijedna razmena informacija nije dozvoljena bez izričitog odobrenja korisnika za koje će biti obezbeđeni alati, koji omogućavaju besplatnu i jednostavnu prijavu na portal. ACIBADEM neće dostavljati lične podatke i informacije koje se prenose trećim licima niti će iste prodavati niti ih koristiti osim za prethodno navedenu namenu prikupljanja podataka.

Osim ako to nije drugačije navedeno u ovoj Izjavi o poverljivosti, ACIBADEM neće dostavljati lične podatke kompanijama koje ne sarađuju sa ACIBADEM-om ili trećim licima. ACIBADEM zadržava pravo da ignoriše odredbe ove Izjave o poverljivosti i dostavi informacije trećim stranama pod sledećim uslovima. Navedeni uslovi obuhvataju;

Uslove koji zahtevaju poštovanje zakonskih obaveza zasnovanih na odredbama koje su doneli ovlašćeni pravni organi, poput zakona, regulativa i slično;

Uslove koji propisuju dostavljanje informacija Ministarstvu u skladu sa opštom praksom i postupcima Ministarstva zdravlja;

Uslove koji zahtevaju poštovanje odredbi ugovora sklopljenih između ACIBADEM-a i korisnika i pitanja izvršenja takvih ugovora;

Ukoliko se tražena informacija odnosi na korisnike u smislu potrage ili istrage koju sprovodi ovlašćeni administrativni ili pravosudni organ;

Ukoliko je neophodno podeliti informacije u cilju zaštite prava ili bezbednosti korisnika.

Kolačići: ACIBADEM može prikupljati informacije o načinu na koji korisnici koriste ACIBADEM-ovu internet prezentaciju upotrebom tehničke komunikacione datoteke, tzv. kolačića. Navedene tehničke komunikacione datoteke sadrže veoma male tekstualne datoteke koje se sa internet prezentacije šalju do korisnikovog pretraživača kako bi se sačuvale u glavnoj memoriji. Tehnička komunikaciona datoteka olakšava upotrebu interneta memorisanjem relevantne situacije na internet lokaciji korisnikovog računara uz jednostavna podešavanja u okviru opštih postavki. Navedena tehnička komunikaciona datoteka dizajnirana je i koristi se za pribavljanje statističkih podataka, poput informacija o broju ljudi koji koriste internet prezentaciju na vremenski proporcionalan način, svrhu korisnikove posete internet prezentaciji, koliko puta je korisnik posetio internet prezentaciju i koliko dugo je poseta trajala, kako bi se za korisnika proizvele reklame i sadržaji dinamičke raznolikosti i posebno dizajnirane korisničke stranice. Tehnička komunikaciona datoteka nije dizajnirana za prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka sa glavne memorije ili skladišta podataka. Najveći broj pretraživača je programiran da prihvati ove tehničke komunikacione datoteke u fazi instalacije ali sami korisnici mogu uvek promeniti podešavanja pretraživača tako da se tehničke komunikacione datoteke ne instaliraju na računar ili da se prilikom svakog slanja podataka pojavi upozorenje ako se takva datoteka šalje.

Podaci prikupljeni u anketi, igri i sličnim formatima: Informacije koje se potražuju od korisnika koji učestvuju u periodičnim ili povremenim anketama koje ACIBADEM organizuje na svojoj internet prezentaciji mogu se koristiti na način tako da omoguće ACIBADEM-u i drugim licima i organizacijama koje sarađuju u direktnom marketingu do korisnika, kreiranje statističkih analiza i posebnih baza podataka. Dozvola za elektronsku komunikaciju: Posetioci treba da dostave ACIBADEM-u određene lične podatke (na primer: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu i slično) kroz određene formate kako bi im kao korisnicima bio odobren status člana i upis na usluge ACIBADEM-a i drugih servisa, i sadržaje bez obaveze članstva. Informacije koje ACIBADEM zatraži u fazi upisa mogu se sačuvati u sistemu. Navedeni lični podaci mogu se koristiti i za komunikaciju sa korisnicima, ukoliko je to potrebno. Vi odobravate prikupljanje, skladištenje, obradu, korišćenje i prenos vaših ličnih podataka za koje ste dali odobrenje prihvatanjem ove Politike privatnosti i Odobrenja za komunikaciju, kako bismo vam obezbedili različite pogodnosti, omogućili svaki vid fizičke i elektronske komunikacije kroz reklame, prodaju, marketinške i ostale ankete koje su specifične za vas uz slanje svih ostalih vidova komunikacija i poruka. Prihvatanjem ove Politike, korisnici prihvataju sve ostale vidove komuniciranja (pozivi, SMS, pošta i slično). Informacije koje ACIBADEM zatraži i koje korisnik dostavi ili informacije koje su derivat procesa koji se dešavaju na internet prezentaciji, koriste ACIBADEM i druga lica i kooperanti isključivo za razlitiče statističke analize i odobrenja za ovlašćenu komunikaciju i marketing i to kroz periodično poslate e-mail poruke, u cilju kreiranja baza podataka pod određenim uslovima, poput marketinških anketa. Ukoliko želite da se odjavite sa tzv. E-biltena, jednostavno i brzo, jednim klikom miša odjavite pretplatu na E-bilten klikom na link “Please click to unsubscribe the Bulletin List” koji se može videti na dnu biltena koji vam šaljemo.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search