4D ultrazvučni pregled dojki - ACIBADEM Srbija
4D ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI

4D ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI

Obezbeđuje nove snimke za svaku sekciju dojke

ABVS (Automatski volumetrijski skener dojke) predstavlja novo tehnološko rešenje u mamografiji dojki poznato i pod nazivom automatski ultrazvučni pregled dojki, volumetrijski ultrazvuk dojki ili  4D ultrasonografija.

4D ultrazvučno snimanje dojki omogućava snimanje dojki u standardnim pozicijama. Dobijeni setovi snimaka se pregledaju na specijalnom ekranu a pregled snimaka obavlja lekar specijalista. Tehnika omogućava ponovno kreiranje i ponovno merenje slika svake ravnine na ekranu i na taj način, apsolutno minimizira mogućnost pojave greške na snimku pacijentkinje i sprečava sve tzv. “nestale” sumnjive događaje koji su povezani sa grudima.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search