» BRAHITERAPIJA

BRAHITERAPIJA

Brahiterapija je metoda koja se koristi za povećanje stepena lokalne kontrole poremećaja povećanjem doze zračenja tumora pre i nakon obavljene eksterne radioterapije. Metoda se takođe može koristiti i za lečenje onih pacijenata čija je situacija podesna za takav tretman.

Brahiterapija predstavlja jedinstvenu metodu postavljanja radioaktivnog izvora u sam tumor ili u neposrednu blizinu tumora te se time obezbeđuje da okolno tkivo bude pošteđeno veće doze zračenja.

Tehnike koje se koriste u primeni radijacione onkologije:

  • IGRT : Slikom kontrolisana preciznost sprovođenja radioterapije
  • IMRT : Intenzitetom modulisana radioterapija
  • Konformalna radioterapija: 3D konformalna radioterapija
  • SRT / SRS : Stereotaksično zračenje / Stereotaksična radiohirurgija

Oblasti primene radioterapije

U zavisnosti od stanja bolesti, radioterapija se može podeliti u dve glavne grupe:

Radikalna ili kurativna radioterapija:

Na osnovu dostupnih informacija, primenjuje se u slučajevima kada se bolest može u potpunosti izlečiti. Može se primeniti samostalno ili uz operaciju i/ili hemioterapiju.

Palijativna radioterapija:

Primenjuje se u slučajevima kada nije moguće u potpunosti uništiti bolest. Cilj je sprečavanje i ublažavanje patnje i unapređenje kvaliteta života kod pacijenata koji se suočavaju sa ozbiljnim, složenim bolestima. Na primer, bol u kostima koji pacijent trpi, može se umanjiti radioterapijom. Gubitak krvi se može staviti pod kontrolu pomoću radioterapije aplicirane na hemoragičnim tumorima. Doza zračenja kod ovog tipa radioterapije je niža nego što je to slučaj kod kurativne radioterapije. Sam tretman takođe kraće traje

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search