» Da Vinci
Da Vinci

Da Vinci

NASA je za potrebe operacija astronauta u svemiru prvobitno razvila robota pod nazivom “da Vinci”. Robot je u stanju da izvodi operaciju van granica prirodnog opsega pokreta ljudske ruke: artikulacija da Vinčija je 180° a rotacija koju izvodi je540°,  uz potpuno eliminisanje problema prirodnog drhtanja ruke.

Robot da Vinči omogućava hirurgu da operiše kroz veoma male rezove, smanjujući istovremeno gubitak krvi i veličinu reza. Štaviše, da Vinči sistem skraćuje boravak u bolnici i ubrzava oporavak.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search