» DIGITALNA SUPSTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA (DSA)
DIGITALNA SUPSTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA (DSA)

DIGITALNA SUPSTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA (DSA)

DSA omogućava snimanje svih krvnih sudova u našem telu posebnom tehnikom snimanja. Specijalna Vazo CT metoda koje se uređaj drži omogućava snimanje i najsitnijih krvnih sudova uz najmanju količinu kontrastne supstance koja se unosi u vene (bez ulaska u arterije). Rizik od problema koje može izazvati kontrastna materija je potpuno minimiziran.

DSA se koristi i za dijagnostikovanje i za tretmane. Suženja, aneurizme, malformacije – fistule (obolele vene i arterije) u mozgu, abdomenu, koži, rukama i nogama i kroz celo telo leče se kateterski bez hirurške intervencije. Kod nekih pacijenata se postojeći prošireni krvni sudovi proučavaju pre operacije kako bi se umanjili svi rizici vezani za krvarenje tokom operacije.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search