Ethos - ACIBADEM Srbija
Ethos radioterapija

Ethos radioterapija

Kombinovanjem veštačke inteligencije i adaptivne terapije stvorili smo Adaptivnu inteligenciju. Ethos radioterapija predstavlja sveobuhvatnu, revolucionarnu terapiju usmerenu na pacijenta, personalizovanu od početnog planiranja do lečenja i praćenja lečenja. Adaptivna radioterapija donosi bolju kontrolu tumora i duži životni vek obolelima od mnogih vrsta raka. Ethos terapija predstavlja holističko rešenje koje pokreće veštačka inteligencija,  i osmišljena je za bolje rezultate, fleksibilniju i efikasniju radioterapiju.

Tehnologija veštačke inteligencije pokreće sistem koji pruža prikaz anatomije pacijenta u stvarnom vremenu i omogućava prilagođavanje doze zračenja kontinuiranim varijacijama prema obliku i položaju tumora ali i zdravog tkiva pacijenta. Ethos terapija olakšava zračenje prema planiranom cilju, čuva rizične organe i omogućava prilagođavanje za potencijalno smanjenje toksičnosti. Ethos koristi CBCT, snop rendgenskih zraka u obliku stošca za konstruisanje 3D slike u jednom pokretu umesto niza odsečaka rendgenskih zraka kao kod tradicionalnog CT skeniranja.

Adaptivna terapija je vrsta lečenja raka zračenjem koja se razvija kao odgovor na vremensku i prostornu varijabilnost mikrookruženja tumora i ćelijskog fenotipa. Objašnjava makro fluktuacije prema obliku i položaju tumora koje nastaju zbog promena u obližnjim organima. Adaptivna terapija takođe uzima u obzir fiziološke promene, poput punjenja bešike. Precizne doze zračenja isporučuju se brže i preciznije uz maksimalnu zaštitu pacijenata.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search