Flash CT - ACIBADEM Srbija
Flash CT

Flash CT

Brza kompjuterizovana tomografija sa niskom dozom radijacije

Flash CT je veoma napredan tehnološki radiološki dijagnostički alat koji omogućava snimanje celokupnog tela posebno za potrebe kardiološkog i pulmološkog skrininga, za samo 4 sekunde, uz 80% niži nivo radijacije. Flash CT može obezbediti kardio-angiogramski snimak za samo 0.25 sekundi, i tako štiti pacijenta od prekomernog zračenja tokom skeniranja. Za snimak grudne duplje je potrebno samo 0.6 sekundi, dok pacijent više ne mora da zadržava dah.

Svojim prečnikom od 78cm, Flash CT je idealan za pacijente koji su klaustrofobični ili gojazni. Sposobnost Flash CT uređaja da proizvede veliki broj snimaka u kratkom intervalu omogućava i pedijatrijske preglede ili preglede pacijenata sa traumom, i tako olakšava pravovremenu intervenciju.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search