Force CT - ACIBADEM Srbija
Force CT

Force CT

Metoda kompjuterizovane tomografije

FORCE CT, koristi niske doze radijacije i male doze kontrastne supstance, brz i ugodan skrining bubrega, ima mogućnost zamrzavanja pokreta uz 4D snimanje koje pojednostavljuje dijagnostikovanje i tako pozitivno utiče na proces lečenja.

Rano otkrivanje mnogih bolesti olakšano je zahvaljujući visokoj rezoluciji i brzini, čime se olakšava detekcija malih, skrivenih lezija u plućima i debelom crevu.

Tokom kompjuterizovane tomografije, kvalitet snimka se pokvari, odnosno zamuti, ukoliko se pacijent pomeri. FORCE CT znatno smanjuje rizik od zamućivanja snimka ili nastanka neželjenih snimaka tokom snimanja gojaznih i starijih pacijenata ili pacijenata bez svesti. Jasan snimak pojednostavljuje dijagnostikovanje. Zbog činjenice da se koristi mala količina kontrastne supstance, nema potrebe za pripremom za tomografiju ili lekovima kao i postupkom nakon same procedure ili intervencije. Sve ovo pomaže da se bubrezi zaštite.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search