Gamma nož Icon - ACIBADEM Srbija
GAMA NOŽ – ICON

GAMA NOŽ – ICON

Gama nož – Icon predstavlja šestu generaciju Leksell tehnologije gama noža, kao rezultat skoro 60 godina iskustva u oblasti. Nož je još precizniji, još fleksibilniji i važi za najbezbedniji u celoj paleti Leksell gama noževa.

Šta je gama nož?

Gama nož (Gamma Knife) predstavlja jednu od stereotaksičnih intrakranijalnih tehnika u radiohirurgiji i služi za lečenje tumora i drugih abnormalnosti. U radiohirurgiji gama nožem, ciljana tkiva su izložena veoma visokoj dozi zračenja po sesiji, dok su sva susedna tkiva izložena zanemarljivim količinama zračenja. Cilj ovog postupka je da se spreči dalji rast tumora.

Gama nož – proces

Lečenje se planira u skladu sa specifičnim potrebama pacijenata i ovaj individualizovani proces je veoma lak, brz, pouzdan, bezbedan i direktan. Kompjuterski softver gama noža svodi plan lečenja na pojednostavljena uputstva za navođenje gama zraka pravo do cilja.

Sam tretman započinje postavljanjem stereotaksičnog rama na glavu pacijenta. Postupak je jednostavan i traje nekoliko minuta uz lokalnu anesteziju. Nakon postavljanja rama, započinje se sa postupkom snimanja pacijentove patologije (npr. MRI, CT, angiografija). Sve navedene tehnike obezbeđuju veoma detaljnu i preciznu mapu mozga. Sledeći korak je planiranje tretmana visoke preciznosti i to upotrebom specijalnog kompjuterskog programa za planiranje. Tretman se oblikuje u cilju pokrivanja ciljne tačke ili tačaka uz moguće odstupanje koje je manje od jednog milimetra, i veoma preciznu zaštitu okolnih moždanih i nervnih tkiva. Ovaj precizni tretman obično traje između 30 i 90 minuta. Trajanje tretmana može biti duže samo za nekoliko medicinskih stanja. Tokom tretmana, pacijent opušteno leži na krevetu i sluša muziku. Nakon tretmana, ram se skida i najveći broj pacijenata odlazi iz bolnice istoga dana. Za razliku od drugih hirurških zahvata, nakon završenog tretmana gama nožem, nema potrebe za ponovnim dolaskom u bolnicu. Pacijenti nastavljaju sa svojim svakodnevnim obavezama kao što su to radili i pre zahvata.

Koje su sve razlike između Icon i Perfection gama noža?

 • Kod verzije Icon, pacijentu se može postaviti stereotaksični ram ili maska.
 • Integrisani stereotaksični kupasti zrak CT-a pomaže lekaru u određivanju stereotaskičnih koordinata u 3D formatu.
 • Uređaj Icon je jedan od najosetljivijih radiohirurških uređaja u poređenju sa drugim dostupnim radiohirurškim uređajima.

Gama nož je bezbolna metoda bez rezova koja se koristi za lečenje tumora na mozgu i drugih bolesti mozga. Prednosti terapije gama nožem su sledeće:

 • Eliminiše potrebu za otvorenom operacijom velikog broja i tipova tumora na mozgu.
 • Ne zahteva opštu anesteziju.
 • Ne zahteva odlazak u operacionu salu.
 • Ne zahteva rezove i ne ostavlja ožiljke na glavi.
 • Zdrava moždana tkiva izložena su minimalnoj dozi zračenja.
 • Kosa ne opada i  ne mora se šišati.
 • Pacijenti se vraćaju kući ili idu na posao istog dana nakon terapije.
 • Ne zahteva dugotrajan oporavak.
 • Idealno je rešenje za pacijente koji zbog svojih godina ili povezanog zdravstvenog stanja ne mogu podneti hirurške zahvate.

Koje se bolesti mogu lečiti gama nožem?

Benigni tumori na mozgu:

 • Vestibularni švanom (ranije poznat kao akustični neurom)
 • Meningeomi
 • Adenomi hipofize
 • Tumori baze lobanje
 • Chordoma tumori
 • Svi ostali intrakranijalni švanomi
 • Glomus Jugulare tumori
 • Kraniofaringiomi
 • Hemangioblastomi
 • Tumori pinealne regije

Anomalije krvnih sudova:

 • Arteriovenske malformacije ( AVM)
 • Povrede cerebralne kavernoze
 • Kavernomi
 • Duralne arteriovenske fistule

Maligni tumori:

 • Maligni melanomi
 • Uvealni melanomi
 • Neki glijalni tumori
 • Hemangiopericytomi
 • Nazofaringealni karcinomi.

Funkcionalne bolesti:

 • Trigeminalna neuralgija

Poremećaji kretanja:

 • Drhtavica povezana s Parkinsonovom bolešću

Šta je sada drugačije u vezi s Icon gama nožem?

Gama nož predstavlja revolucionarnu radiohiruršku zdravstvenu tehnologiju u lečenju bolesti mozga. Za lečenje tumora mozga i drugih bolesti mozga koristi visokoenergetske zrake. Gama nož je promenio protokole lečenja za mnoge vrste tumora mozga. Iako postoje različiti sistemi za lečenje tumora mozga zračenjem kao što su Cyberknife i MRIdian, gama nož je jedina tehnologija koja se koristi samo za tumore mozga. Sistem su dizajnirali i izradili neurohirurzi. Icon gama nož najnoviji je model iz ponude gama nož sistema. Neurohirurzima i pacijentima donosi neke nove pogodnosti:

 • U prethodnim verzijama sistema, svi pacijenti dobijali su ram/okvir koji je postavljan na glavu. Okvir je trebalo da stabilizuje glavu za vreme terapije ciljanim zračenjem i lečenja mozga. Ovakav okvir takođe se koristi u varijanti Icon gama noža. U pojedinim slučajevima, kod modela Icon, pacijenti se mogu lečiti i bez okvira (frameless tretman). Umesto okvira, tokom tretmana može se koristiti personalizovana, neinvazivna termoplastična maska za glavu koja se po potrebi može premestiti.
 • Jedna od najznačajnijih razlika između nove i stare verzije gama noža je dodavanje CT-a konusnog snopa i infracrvene kamere za upravljanje pokretima visoke rezolucije. Tako se pacijentovi pokreti mogu pratiti u stvarnom vremenu. S ovim unapređenjem, sada se, ako je to potrebno, mogu lečiti tumori u više od jedne frakcije. To je nova odlika Icon gama noža. U prethodnim varijantama modela završetak tretmana u samo jednoj frakciji bio je jedina alternativa. Stoga se lečenje sada može podeliti u više frakcija. Prednost je izuzetna preciznost isporučenih doza zračenja koja svojom tačnošću apsolutno smanjuje rizike od oštećenja zdravog tkiva.

Kako Icon gama nož funkcioniše?

Kada se uporedi s rutinskim neurohirurškim operacijama, Icon gama nož pacijentima obezbeđuje neuporedivu veću udobnost. Pacijenti više ne treba da briju glavu pre zahvata, nema potrebe za anestezijom tokom tretmana niti potrebe za boravkom u bolnici.

Gama nož tretman sadrži šest koraka: pripremu, postavljanje okvira ili maske, skeniranje, planiranje, sam postupak i oporavak. Zahvaljujući CT-u na Icon gama nožu, pacijenti se mogu odmah i skenirati. Sistem omogućava podelu tretmana na više dana i olakšava sprovođenje tretmana s maskom.

Tokom seanse koja traje pola dana, pacijent ostaje budan. Specijalista neurohirurgije leči pacijenta zračenjem tumora. Tokom postupka pacijent ne čuje nikakve zvukove iz uređaja. Nakon terapije pacijent ne mora da ostane u bolnici. Pacijent se prati neko vreme nakon završetka sesije a zatim dobija otpust iz bolnice. Nakon otpusta pacijentu nisu potrebni nikakvi dodatni lekovi. Ako već postoji lek koji pacijent/pacijentkinja redovno koristi, tu terapiju ne treba prekidati. Sam tretman jednostavan je i bezbolan. Komplikacije poput krvarenja i infekcije veoma su retke. Nakon sesije pacijent se može vratiti svojim svakodnevnim obavezama.

Je li operacija gama nožem pravo rešenje za vas?

Gama nož predstavlja jednu od najznačajnijih mogućnosti u lečenju bolesti mozga. Neki tumori mozga za koje postoji procena da su rizični i koji su definisani kao inoperabilni mogu se lečiti gama nožem. Gama nož može biti prvi izbor za neke tumore mozga kao što su vestibularni švanomi i meningeomi. Gama nožem ti tumori mogu se potpuno izlečiti i to bez operacije. Inače, u nekim slučajevima, smatra se da je potrebno ukloniti što veći deo tumora a zatim primeniti gama nož na preostali tumor. Ipak, gama nož nekada nije prikladan za neke tumore mozga.

Generalno, gama nož se može primeniti na tumore manje od 3 cm. Plan lečenja zavisi od karakteristika tumora i toga je li gama nož koristan za predmetnu vrstu tumora. Osim za tumore mozga, gama nož se koristi za različite bolesti mozga kao što su arteriovenska malformacija (Brain AVM) i trigeminalna neuralgija.

Icon gama nož može lečiti sledeće vrste tumora:

 • Benigne tumore mozga (akustični neurom, meningeom, kraniofaringiom, adenom hipofize, hemangioblastom, glomusni tumor).
 • Zloćudne tumore mozga (glioblastom, metastaze na mozgu, gliomi, hemangiopericitom, hondrosarkom, nazofaringealni karcinom, pedijatrijski tumori mozga i drugi maligni tumori).
 • Neuralgija trigeminusa
 • Arteriovenska malformacija (Brain AVM)
 • Glioblastome (GBM), agresivne karcinome mozga
 • Ako je pacijent prestar za operaciju ili opšte zdravstveno stanje pacijenta nije prikladno za operaciju
 • Ako je tumor suviše duboko u vitalnim strukturama u mozgu
 • Tumori mozga s malim, okruglim ćelijama, s dobro definiranim rubovima, bez proširenja

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search