Intraoperativni 3 Tesla MRI - ACIBADEM Srbija
INTRAOPERATIVNA 3 TESLA MRI

INTRAOPERATIVNA 3 TESLA MRI

Brže snimanje tokom hirurških operacija

Intraoperativna 3 Tesla MRI magnetna rezonanca brže obezbeđuje podatke visoke rezolucije tokom operacija na mozgu i time omogućava da se hirurškim putem kompletno odstrani tumor na mozgu.

Pored toga što se koristi za snimanje celog tela, Intraoperativna 3 Tesla Magnetom Trio TIM magnetna rezonanca omogućava kompletno odstranjivanje tumora jer tokom operacija na mozgu obezbeđuje izuzetno brzo snimanje. Sistem tokom operacije obezbeđuje snimke koje hirurzi koriste za ispitivanje svake tačke koja zahteva sterilno okruženje, pre zatvaranja hirurške zone i bez potrebe za buđenjem pacijenta. Na ovaj način hirurgu su dostupne informacije o veličini i lokaciji tumora, čak iako je to slučaj sa teško dostupnim pozicijama. Pošto su rizici od neuspešnog uklanjanja svih ostataka koji kasnije mogu naštetiti funkcionalnim zonama i operacijama na pogrešnim mestima sada eliminisani, druga operacija više nije potrebna.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search