Mako Rio robotska ruka - ACIBADEM Srbija
Mako Rio Robotska Ruka

Mako Rio Robotska Ruka

Robotska tehnologija u ortopedskoj hirurgiji 

Opis sistema Mako Rio robotske ruke

Ovaj sistem omogućava hirurgu da izvede zahvat u skladu s planiranom operacijom.

Implantat koji je najprikladniji za anatomiju pacijenta određuje se s detaljnim planiranjem uređaja Mako. Određeni parametri, poput fleksibilnosti zgloba i očuvanosti ligamenata, precizno se procenjuju.

Mobilne i dinamičke zglobne strukture dobijaju se sistemom Mako Rio robotska ruka i to obnavljanjem samo oštećenih delova. Tako se može eliminisati i nejednaka dužina nogu.

Period oporavka pacijenata kraći je od ostalih operacija, jer se operacija izvodi s malim hirurškim rezom. Krvarenje tokom zahvata je manje verovatno i potreba za transfuzijom krvi se smanjuje u operaciji koja se izvodi s malim rezom.

Procenjuje se da će se sistem Mako Rio robotska ruka uskoro koristiti i za lečenje osteoartritisa u drugim zglobovima, poput ramena.

Kako se izvodi operacija sa sistemom Mako Rio robotska ruka?

MR  skeniranje se radi pre operacije radi stvaranja trodimenzionalnog virtuelnog modela zglobova, nakon evaluacije od strane lekara, implantat koji će se koristiti za operaciju i operativni zahvati su vrlo precizno planirani.

Kad operacija započne, hirurg prvo treba da uskladi trodimenzionalni virtuelni model zglobova sačuvanih u memoriji robotske ruke sa anatomijom zglobova iz stvarnog života u operacionoj sali. Nakon što su oba modela usklađena, sistem Mako Rio robotska ruka počeće da gleda zglob pacijenta u prostornom okruženju svojim očima, putem reflektujućeg sistema za praćenje markera, u operacionoj sali.

Pre pripreme šupljine implantata, robotski sistem vrlo pažljivo analizira biomehaniku zglobova, odnosno očuvanost ligamenata. Kod operacija kuka, hirurg dobija izveštaj o dužini  druge noge pacijenta. Nakon pregleda rezultata analiza, hirurg donosi odluku o konačnom i biomehanički prikladnom pristupu postavljanju implantata.

Nakon obrade šupljina implantata pod pritiskom, hirurg postavlja unapred planirane implantate uz pomoć robotske ruke.

Hirurgija zamene kolena i kuka

Mako Rio robotska ruka sistem koristi se za zamenske postupke u lečenju osteoartritisa.

Zamenska operacija ima za cilj da smanji bol i zadrži pokretljivost i funkcionalnost oblaganjem uništenih zglobnih površina.

Potrebno je pridržavati se određenih standarda i postupaka u zamenskoj hirurgiji, ali kod svakog pacijenta treba sprovesti poseban postupak, jer je struktura zgloba individualna karakteristika svakog pacijenta.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search