MRIdian (ViewRay) - ACIBADEM Srbija
MRIdian – ViewRay

MRIdian – ViewRay

MRIdian – ViewRay prvi je radioterapijski uređaj na svetu s integrisanim sistemom magnetne rezonance. Omogućava lečenje tumora koji su se ranije smatrali neizlečivim.

Šta je MRIdian (ViewRay)?

Donedavno, lekari su se služili magnetnom rezonancom (MRI) kako bi mogli da vide tumore i linearnim akceleratorima (LINAC) neophodnim za njihovo lečenje. MRI Linac predstavlja revolucionarno rešenje koje kombinuje obe tehnologije u istom uređaju. MRIdian iz kompanije ViewRay prvi je sistem za terapiju zračenjem na svetu koji vođen MR-om može istovremeno da snima i da leči onkološke pacijente. Ovo je rešenje za radioterapije koje integriše Linac s MRI tehnologijom u kompaktnom dizajnu, zajedno sa softverom za lociranje, ciljanje i praćenje položaja i oblika tumora za vreme terapije zračenjem.

Kako MRIdian (ViewRay) funkcioniše?

Kao i kod konvencionalne radioterapije, pacijent se postavlja na sto. MRI se izvodi za ciljana tkiva. Područje tumora i okolna zdrava tkiva mogu se jasno vizualizovati uz pomoć MRI. Snimanje u stvarnom vremenu pomaže lekarima u praćenju procesa tokom zračenja. U slučaju otkrivanja klinički važnog pomeranja mete ili zdravog tkiva, lekari mogu prilagoditi cilj i ponovo započeti lečenje još dok je pacijent u poziciji za lečenje. Pre svake terapije koristi se magnetna rezonanca. Takvim pristupom obezbeđuje se lečenje prilagođeno dnevnoj anatomiji pacijenta.

Uloga pacijenta tokom MR-Linac radioterapije je aktivna. Tokom procesa, pacijent može pratiti tumor na ekranu i tako prilagoditi svoje disanje kako bi se tumor zadržao unutar označenog okvira. Nakon terapije, pacijent može odmah otići kući.

Razlike između MRIdian i konvencionalnih LINAC terapija

MRIdian je najnovija tehnologija koja se koristi u savremenoj radioterapiji. Nova terapijska metoda proširuje granice radijacijske onkologije. Zbog svoje mogućnosti uočavanja mekih tkiva i stalnog nadzora rezultata zračenja u stvarnom vremenu, MRI vođena radioterapija omogućava lečenje manjih ili teško dostupnih tumora, tumora koji se nalaze u blizini kritičnih struktura ili tumora koji se pomeraju (na primer, prilikom disanja).

U poređenju s konvencionalnom radioterapijom, MRIdian nudi sledeće napredne karakteristike:

 • Omogućava kontinuirano snimanje u stvarnom vremenu;
 • Lekari sada mogu jasno da uoče tumore, čak i one u mekim tkivima;
 • Omogućava pristup teško dostupnim ili pokretnim tumorima u grudima ili abdomenu;
 • Može da prati kretanje tumora i zdravih tkiva za vreme zračenja;
 • Omogućava prilagodljivo planiranje radioterapije u stvarnom vremenu;
 • Omogućava video snimanje tokom procesa lečenja i omogućava uvid u napredak.
 • Omogućava isporuku većih i preciznijih doza zračenja;
 • Omogućava izbegavanje invazivnih i skupih markera, ekspandera tkiva.

Prednosti sistema MRIdian (ViewRay)

Određenim pacijentima sistem MRIdian Linac obezbeđuje značajne prednosti u lečenju:

 • Poboljšava vizualizaciju tumora u stvarnom vremenu;
 • Uz znatno preciznije postavljene granice, zračenje okolnog zdravog tkiva je manje;
 • Smanjen je broj terapija;
 • Smanjen je broj nuspojava za pacijenta;
 • Veća sigurnost i efikasnost terapije zračenjem;
 • Bolji rezultati u lečenju teško izlečivih tumora.

Šta se sve može lečiti sistemom MRIdian (ViewRay)

MRI-LINAC može se upotribiti za lečenje tumora u čitavom telu. Posebno je podesan za bolesnike s rakom pluća, karcinomom prostate, karcinomom abdomena, tumorima i metastazama jetre, posebno karcinomom gušterače. Opseg primene uključuje takođe i: bolesti dojke, periaortne limfne čvorove, pluća, bubrege, mokraćnu bešiku, limfne čvorove u karlici, područje glave i vrata, žučni kanal, želudac, cerviks, nadbubrežne žlezde, očne duplje, kosti, slezenu, ginekološke probleme, grudni koš, aortni luk, gušteraču, srce, prostatu, mezenterijum, abdomen (meko tkivo), vratne limfne čvorove, rektum, parotidnu žlezdu, karlicu, kičmu, jednjak, štitnjaču, debelo crevo, jetru, ekstremitete, medijastinalne limfne čvorove, matericu, mozak, žučnu kesu, limfne čvorove jezika, nazofarinks, jajnike, rebra, timus.

Koje se vrste karcinoma mogu lečiti sistemom MRIdian?

MRIdian se najčešće koristi u lečenju:

 • karcinoma glave i vrata
 • karcinoma pluća
 • karcinoma prostate
 • karcinoma jetre
 • ginekoloških karcinoma
 • gastrointestinalnih karcinoma
 • karcinoma gušterače
 • karcinoma žučnih kanala (kolangiokarcinom)
 • karcinoma dojke
 • karcinoma bubrega
 • sarkoma mekih tkiva

MRIdian omogućava jasan uvid u meka tkiva i tumor u stvarnom vremenu uz njihov nadzor. Po potrebi, time se obezbeđuje mogućnost ponovnog planiranja već započetog postupka lečenja. MRIdian se može koristiti za lečenje svih tumora ali je posebno koristan na mestima u telu i organima koji se donekle pomeraju: tumori koji se nalaze u stomaku, torakalnoj regiji, itd. Tumori u tim regijama pomeraju se čak i tokom normalnog disanja. Stoga se područje tumora i okolna zdrava tkiva mogu jasno prikazati (jasno su vidljiva) zahvaljujući sistemu MRIdian. Ako sistem opazi klinički značajno pomeranje mete ili zdravog tkiva, lekari mogu da prilagode metu i ponovo započnu terapiju dok je pacijent još na stolu. Dobijeni nalazi svake sesije lečenja se prate, a nova MRI analiza može se izvesti pre sledeće terapije. Ovim postupkom obezbeđuje se terapija prilagođena dnevnoj anatomiji pacijenta.

Zahvaljujući sistemu MRIdian tumor se može pratiti i nadzirati i tako osigurati adekvatnu, pravovremenu terapiju u ciljanom položaju. Sistem omogućava lečenje teško dostupnih tumora koji se nalaze u blizini kritičnih struktura ili tumora koji se mogu pomerati tokom normalnih telesnih funkcija poput disanja. Stoga je MRI vođena terapija jedinstveno, efikasno rešenje u poređenju s drugim tehnologijama. Štaviše, MRIdian terapija donosi znatno bolje rezultate s malo ili nimalo nuspojava ili komplikacija.

Šta mogu očekivati nakon terapije sistemom MRIdian?

Nakon što se vaš onkološki konzilijum odluči za lečenje s MRIdianom, postupak se sastoji od 4 koraka: simulacija, planiranje, lečenje i praćenje. MRIdian terapija može trajati od jedne do pet sesija. S MRIdianom je moguće povećati dozu zračenja i sačuvati zdravo tkivo nepovređenim. Stoga se MRIdian radioterapija finalizira s manje frakcija od konvencionalne radioterapije. Zavisno od lokalizacije i vrste tumora, jedna sesija može trajati između 25 i 60 minuta. Nakon svake terapije možete otići u svoju hotelsku sobu ili kući. Nakon sedam dana ponovo dolazite u bolnicu na kontrolni pregled i analize. U skladu s dobijenim nalazima i vrstom tumora, planira se dalji tok lečenja. Na primer, ako se MRIdian koristi za slučaj raka gušterače, pacijent će možda morati da bude operisan nakon terapije. S druge strane, ako pacijent boluje od lokalizovanog karcinoma prostate, može se izlečiti MRIdianom te mu dodatno lečenje neće više trebati.

Ima li MRIdian nedostatke?

Sve vrste radioterapija mogu izazvati pojedine nuspojave. Nuspojave MRIdiana otprilike su slične drugim terapijama zračenjem. Obično su privremene i mogu rezultirati problemima disajnog, probavnog, mokraćnog ili reproduktivnog sistema. Osim toga, neki će pacijenti verovatno patiti od umora, mučnine, iritacije kože i gubitka kose. Međutim, MRIdian vidi i prati zdrava tkiva i tumore u stvarnom vremenu, te stoga zrači tumore s najvećom tačnošću i minimalno oštećuje zdrava tkiva. Za vreme terapije, zračenje je usmereno isključivo na tumor. Ako je tumor izvan područja lečenja, sistem automatski zaustavlja zračenje čime se smanjuje rizik od toksičnosti. Moguće nuspojave zavise od područja lečenja. Na primer, nakon lečenja raka prostate, neki se pacijenti suočavaju s privremenim problemima s mokrenjem ili s čestim pražnjenjem creva.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search