Pet CT

Pet CT

Efikasni uređaj za snimanje, detekciju tumora i lečenje

PET/CT skener je jedan od najefikasnijih sistema za snimanje današnjice. Koristi se posebno u oblasti onkologije, otkrivanju tumora, utvrđivanju stepena diferencijacije tumora, planiranju radioterapije, procene reagovanja na lečenje, i u određenim slučajevima, utvrđivanje benigniteta ili maligniteta mase.

PET/CT skener omogućava snimanje celog tela i omogućava uvid u situaciju i to da li se bolest raširila na ostale organe ili ne. PET/CT skener takođe daje odgovor na pitanje da li je nakon lečenja bolest suzbijena ili ne, odnosno, koliko je tretman bio efikasan.

PET/CT skener se još koristi i za identifikovanje epileptogenog fokusa, u neurološkim slučajevima poput Alchajmerove bolesti, kao i prilikom detektovanja funkcionalnog srčanog tkiva nakon srčanog udara.

×
Search