» Nuklearna Medicina
Nuklearna Medicina

Nuklearna Medicina

Acıbadem Healthcare Group ima svoje Odeljenje za nuklearnu medicinu u kojem se korišćenjem malih količina radioaktivnih materija (traceri) i praćenjem raspodele tih materija u telu uspostavlja dijagnoza te pristupa lečenje bolesti. 

Suprotno radiološkim studijama u kojima su prikazani anatomski detalji, u nuklearnoj medicini se za potrebe dijagnostikovanja prikazuje funkcionisanje organa.

Usluge dijagnostike i lečenja na Odeljenju za nuklearnu medicinu

Na Odeljenju za nuklearnu medicinu Acıbadem Healthcare Group uspešno se dijagnostikuju infekcije i upale, bolesti kardiovaskularnog sistema, koštanog sistema, štitne žlezde, paratireoidne žlezde, genito-urinarnog sistema, plućne bolesti i bolesti centralnog nervnog sistema te tumori i vrše intraoperativni postupci biopsije sentinel limfnog čvora.

Usto, na Odeljenju za nuklearnu medicinu može se izvesti i scintigrafija celog tela obeleženim leukocitima. 

PET CT

Efikasan pregled za otkrivanje i lečenje tumora

PET / CT jedna je od najefikasnijih neinvazivnih dijagnostičkih metoda danas. Primenjuje se u dijagnostici malignih oboljenja, proceni proširenosti bolesti, planiranju radioterapije, proceni učinka lečenja, i u slučajevima kada treba utvrditi je li masa dobroćudna ili zloćudna.

Budući da PET / CT snimanje omogućava istovremeni pregled celog tela, moguće je proceniti i proširenost bolesti na druge organe. PET / CT takođe daje odgovore na pitanja je li aktivna bolest još uvek prisutna nakon lečenja ili ne, te koliko je lečenje bilo efikasno.

PET / CT se takođe koristi za identifikovanje epileptogenog fokusa, u neurološkim slučajevima poput Alchajmerove bolesti i za procenu vijabilnosti srčanog mišića nakon srčanog udara.

Galijum 68 (Ga-68) PET CT

Galijum-68 je radiofarmak (medicinsko sredstvo) u nuklearnoj medicini, koje se koristi za snimanje karcinoma prostate i endokrinih tumora (Galijum-PET) na Odeljenju za nuklearnu medicinu. Nakon što pacijent intravenski primi izotop Galijum-68 te sačeka nekih 60 minuta da radiofarmak deluje, pristupa se PET-CT snimanju koje traje 20 minuta.

Metoda Ga-68 PSMA PET / CT uspešnija je od PSA metode, ultrazvuka, kompjuterske tomografije i MRI kod ispitivanja relapsa i metastaza kod bolesnika s karciomom prostate. Metoda Ga-68 DOTATATE PET / CT efikasnija je u poređenju s klasičnim metodama snimanja kod bolesnika s uvećanom ekspresijom somatostatinskih receptora poput neuroendokrinih tumora, menengioma, feokromacitoma itd.

Visoki potencijal metode i koristi vidljivi su posebno kod pacijenata s umerenim i visokim rizikom od patoloških stanja te pri određivanju stadijuma bolesti.

Relaps i metastaze identifikovani pomoću metode Ga-68 PET / CT mogu se uspešno lečiti drugim radiofarmaceutikom Lu-177 (lutecijum), terapijom koja osigurava duži i kvalitetniji život.

Terapija Lutetium 177 

Terapija Lutetium 177 razvijena je za pacijente s neuroendokrinim tumorom i karcinomom prostate otpornim na hormonsku terapiju.

Specifična terapija Lu-177 usmerena je isključivo na kancerogeno područje. Specifična literatura navodi da terapija peptidom Lu-77 osigurava duži život i bolji kvalitet života, ublažava simptome i poboljšava biohemijske markere bolesnika s neuroendokrinim tumorom pozitivnim na receptor somatostatina. Nakon što se iskoriste mnoge opcije lečenja, terapija Lu-177 PSMA osigurava efikasan odgovor čak i kod pacijenata s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju, terapija se dobro podnosi zahvaljujući niskom profilu toksičnosti.

Budući da Lu-177 prodire u tkivo tek 2 mm, nefrotoksičnost je blaža. Ova odlika omogućava ograničenu izloženost zračenju koštane srži bolesnika s difuznim metastazama u kostima.

Dokazano je da terapija Lu-177 PSMA ublažava bol zbog metastaza kod većine bolesnika s uznapredovalim stadijumom karcinoma prostate. 

Nakon terapije, očitavanja PSA koja se koriste za praćenje raka prostate su niža. U literaturi su navedena mnoga istraživanja koja pokazuju da je život pacijenta s uznapredovalim karcinomom prostate duži i kvalitetniji.

Terapija Lutetium sprovodi se u 4 do 6 ciklusa u razmacima od 2 do 4 meseca. Varijacije ciklusa te ukupan broj ciklusa s intervalima između ciklusa zavise od stanja pacijenta.

Radioaktivni jod

U jedinici za lečenje karcinoma štitne žlezde na Odeljenju za nuklearnu medicinu Acibadem, koristi se terapija radioaktivnim jodom

Jedinica na odeljenju ima dve sobe za bolesnike presvučene slojem olova radi sigurnosti pacijenata i osoblja. Prostorije se preko kamere nadgledaju tokom celog tretmana. Kad god to požele, pacijenti mogu nazvati medicinsku sestru i zatražiti informacije. Medicinske sestre u određenim intervalima posećuju bolesničku sobu kako bi obavile potrebne provere. Niko ne sme ući u sobu za pacijente izuzev lekara i medicinske sestre.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search