Pyxis - ACIBADEM Srbija

Pyxis

Pyxis predstavlja automatizovani sistem upravljanja lekovima, a kreiran je u cilju unapređenja efikasnosti i bezbednosti pacijenta. Sistem unapređuje saradnju medicinskih sestara i farmaceuta. Spisak lekova pacijenta se elektronski generiše i prikazuje status naloga. Sistem obuhvata i funkciju verifikacije preko otiska prsta i elektronsko praćenje i dokumentovanje čime se svaki nalog štiti od neovlašćenog pristupa.

Tradicionalni sistem izdavanja lekova nije efikasan i podložan je greškama, uvećava i rizike i troškove. Ipak, česte greške poput nepotpunih informacija, alergija, doziranja i lekova sličnih naziva mogu se sprečiti upotrebom elektronskog sistema za upravljanje lekovima. Dokazano je da se automatizacijom sistema izdavanja lekova ne otklanjaju samo tradicionalni problemi već se unapređuju operativni i klinički rezultati.

Sistem elektronskog upravljanja lekovima u ACIBADEM-u je prvi put upotrebljen 2006.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search