Tomotherapy - ACIBADEM Srbija
TOMO TERAPIJA HDA

TOMO TERAPIJA HDA

Integrisani pristup radioterapiji

ŠTA JE TOMO TERAPIJA?

TomoTherapy® (Tomo terapija) je radiohirurški linearno akceleratorni, potpuno kontrolisan, uređaj sličan CT-u. Uređaj objedinjuje kombinaciju IMRT radioterapije i veoma precizne tehnologije skeniranja (CT) kompjuterskom tomografijom.

KARAKTERISTIKE UREĐAJA

Tomo terapija je metoda lečenja koja je evoluirala iz naprednih tehnologija i obuhvata targetiranje ćelija raka tehnikom kroz ‘snop olovke’. Koristi se za izvođenje specijalne, ‘prilagođene’ radioterapije na svakom pacijentu zasebno. Uređaj za Tomo terapiju projektovan je sa terapeutskim linearnim akceleratorom i može da obezbedi 3D snimke izuzetno visokog kvaliteta, kao i spiralnu i 3D radioterapiju.

Tomo terapija obezbeđuje integrisani pristup radioterapiji, kombinuje snimanje i preciznu terapiju usmerenu na lečenje širokog dijapazona tumora.

Tomo terapija se koristi za lečenje tumora koji su locirani u rizičnim zonama i omogućava primenu radioterapije bez oštećenja zdravog okolnog tkiva i ćelija. Sve onkološke terapije koje zahtevaju radioterapiju mogu se izvesti zahvaljujući TomoTherapy® HDA metodi. Zahvaljujući svojoj visokoj preciznosti, Tomo terapija omogućava zračenje i terapije na većim regijama.

INDIKACIJE

Tomo terapija kao sistem, posebno je korisna za lečenje tumora kod dece, bilateralne karcinome dojke, tumore glave i vrata, laringealne tumore i tumore nosne duplje, zračenje mezotelioma, tumore mozga i kičmene moždine (kraniospinalna zračenja), kompleksne postupke zračenja i zaštite ugroženih organa (poput očiju, kičmene moždine i hipokampusa), istovremeno zračenje više tumora, koštane srži i zračenje celog tela IG-IMRT tehnikom, zračenje višestrukih metastaza.

PREDNOSTI

Tehnologija Tomo terapije omogućava precizne snopove zračenja kojim se targetiraju kompleksni oblici tumora i istovremeno izbegavaju osetljive strukture. Upotrebom integrisanog CT skeniranja kojim se potvrđuje oblik i pozicija tumora pre svake terapije, Tomo terapija može umanjiti izloženost zračenju zdravih tkiva i organa. Neželjeni efekti su najčešće minimizirani jer zračenje u minimalnim dozama dospeva do zdravih tkiva i organa. Veliki broj pacijenata koji je dostigao svoju maksimalnu dozu zračenja može biti podvrgnut radioterapiji uz Tomo terapiju.

Pre svake terapije, tehnologija skeniranja obezbeđuje 3D snimke zone koja se leči, tako da se snopovi zračenja mogu uskladiti sa veličinom, oblikom i pozicijom tumora na dan terapije.  ‘Slajsnim’ pristupom i terapijom, tumori se tretiraju sloj po sloj.

Tomo terapija kao metoda lečenja omogućava primenu brze, precizne 3D snimkom vođene terapije celog tela, od glave do pete.

Druga važna odlika Tomo terapije je brzina rada uređaja. Tehnologija omogućava izvođenje i najkompleksnijih terapija u kratkom vremenskom roku, omogućava i modulacije velikog broja uglova u kontinuitetu. TomoTherapy® uređaj omogućava izvođenje visoko optimizovane terapije na ciljanom mestu. Prednost koju optimizacija obezbeđuje je zaštita zdravih tkiva i organa u blizini tumora, što zauzvrat, obezbeđuje minimalne šanse i umanjen rizik od nastanka sekundarnog tumora, i naravno, bolji kvalitet života pacijenta.

TERAPIJSKI PROCES

Uređaj za Tomo terapiju je otvoren, širok i kružnog oblika. Pacijent komforno leži na stolu i dobija terapiju zračenjem. Koristeći platformu zasnovanu na CT skenerima, zračenje se konformno i homogeno isporučuje u opsegu od 360 stepeni oko pacijenta.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search