Vitalbeam - ACIBADEM Srbija

Vitalbeam®

ŠTA JE VITALBEAM

VitalBeam® je radioterapijski sistem dizajniran i konfigurisan za slučajeve koje lekari najčešće leče. Pošto koristi istu tehnološku platformu kao i TrueBeam® sistem, VitalBeam® može omogućiti lečenje uznapredovalih slučajeva na efikasan i precizan način.

Inteligentni sistem kontrole uređaja VitalBeam® sinhronizuje i prati integrisane karakteristike sistema poput snimanja, lečenja i praćenja pokreta tako da lekar može na efikasan i precizan način da sprovede lečenje najvišeg kvaliteta.

ODLIKE UREĐAJA

Zahvaljujući svojim visokoenergetskim režimima (3-foton i 6-elektron ubrzavanja) VitalBeam® je precizan, brz i moderan uređaj.

VitalBeam® ima i Režim visokog intenziteta (Flattening Filter Free) tehnologiju za brže lečenje kompleksnih slučajeva.

Snimanje, lečenje i upravljanje pokretima je besprekorno integrisano. Interfejs je intuitivan jer ga odlikuje automatizovan i navođen princip rada. Uređaj integriše onkološki informativni sistem ARIA® i sistem za planiranje lečenja Eclipse™ u cilju što jednostavnijeg planiranja i rukovođenja procesima tokom lečenja. Ova funkcija omogućava objedinjavanje svih zadataka automatizovanim, podesivim sekvencama.

VitalBeam® kombinuje radioterapiju modulisanog intenziteta (IMRT) i radioterapiju navođenu slikom (IGRT), za navođenje snimka i respiratorno otvaranje za kontrolu pokreta. Uključena je i adaptivna Rapidarc tehnologija za brži IMRT, sistem za isporučivanje većih doza i CT (CBCT) sistem snimanja konusnim snopom.

VitalBeam® omogućava sprovođenje veoma složenih postupaka lečenja i to pomoću naprednih radioterapijskih tehnika, IMRT i RapidArc® radioterapijske tehnologije u rutinskim tretmanima tokom lečenja.

INDIKACIJE

VitalBeam® tehnologija obezbeđuje svestranu primenu u lečenju celog tela. VitalBeam® sistem pokriva raznovrsne kompleksne kliničke slučajeve i probleme u glavi i vratu, grudima, plućima, karlici, prostati, itd.

PREDNOSTI

VitalBeam® obezbeđuje brze, neinvazivne, ambulantne tretmane za širok opseg tumora.

VitalBeam® omogućava lakši pristup kratkoročnom doziranju i snimanju u visokoj rezoluciji. VitalBeam® sistem integriše respiratorno otvaranje, snimanje i lečenje u jedan precizno navođen sistem.

VitalBeam® pruža lekaru mogućnost da precizno odredi poziciju tumora, prati poziciju tumora tokom lečenja, i vrši korekcije pri pozicioniranju pacijenta radi što veće preciznosti.

VitalBeam® neprekidno prati pomeranje organa i isporučuje zračenje isključivo kada se nađe na tačno određenoj poziciji. Sa respiratornim otvaranjem, zrak se automatski isključuje kada se tumor pomeri izvan ciljane zone.

Prilikom kreiranja 3-D snimaka, VitalBeam® koristi doze zračenja koje su za 25% niže od doza koje su prethodno korišćene u sličnim tehnologijama navođenih snimaka.

Varian’s RapidArc® tehnologija, kao deo VitalBeam® sistema, za samo nekoliko minuta može obezbediti veoma preciznu 3D sliku količine zračenja tumora, najčešće tokom samo jedne pune rotacije 360-stepeni oko pacijenta.

POSTUPAK LEČENJA

Automatizacijom sistema, skraćuje se vreme lečenja. Tretman se obično izvodi ambulantno, a najveći broj sesija traje manje od sat vremena tako da pacijent može sasvim normalno da nastavi sa svojim svakodnevnim načinom života.

VitalBeam radi tiho i bez vibracija. Zahvaljujući veoma naprednoj komunikacionoj tehnologiji, terapeut je neprekidno u glasovnom kontaktu sa pacijentom, zbog čega se pacijent oseća sigurnije.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search