» Transplantacija koštane srži i ćelijska terapija
Transplantacija koštane srži i ćelijska terapija

Transplantacija koštane srži i ćelijska terapija

Šta je transplantacija koštane srži?

Transplantacija koštane srži je zamena oštećene ili potpuno uništene koštane srži novim ćelijama koštane srži. Transplantacija koštane srži može biti metoda spasavanja života kod akutne leukemije i limfoma koji su otporni na standardnu hemioterapiju.

Tipovi transplantacije

Matične ćelije mogu biti sakupljene iz našeg sopstvenog tela ili tela druge osobe. Ova druga osoba naziva se donor.

Autologna transplantacija je procedura upotrebe sopstvenih matičnih ćelija pacijenta. Ovaj metod transplantacije uglavnom se koristi kod pacijenata s multiplim mijelomom i limfomom. 

Potpuno usklađena alogenska transplantacija je procedura upotrebe potpuno usklađenih matičnih ćelija druge osobe. Poželjnija opcija je da je to brat ili sestra pacijenta, koji/a ima usklađene matične ćelije.

Usklađena nesrodna donorska transplantacija/ od nesrodnog donora s usklađenim matičnim ćelijama: Vrši se na pacijentima koji nemaju brata ili sestru potpuno usklađenim matičnim ćelijama. Pronalazi se pretragom nacionalnih i internacionalnih Banaka koštane srži.

Haploidentična transplantacija: Vrši se na pacijentima koji nemaju brata ili sestru potpuno usklađenim matičnim ćelijama, a hitno im je potrebna transplantacija. Donor je pacijentova majka, otac, dete, ili brat/sestra s polovično usklađenim matičnim ćelijama. Ovo je relativno nova metoda i može biti jednako efektna u centrima s iskustvom u oblasti uz transplantaciju od nesrodnog donora s usklađenim matičnim ćelijama.

Kako se određuje donor kod transplantacije od nesrodnog donora s usklađenim matičnim ćelijama (MUD)? 

 • Ako pacijent nema donora u srodstvu, onda se pretražuju nacionalna i internacionalna (DKMS, BMDW) baza podataka za nesrodnog donora. HLA typing visoke rezolucije s 10 parametara, obavlja se kako bi se proverio registar donora.
 • Kada je poznat HLA-tip pacijenta, preliminarna pretraga može se obaviti. Preliminarna kompjuterizovana pretraga dizajnirana je da prepozna potencijalnog donora koštane srži koji ima slične HLA antigene.
 • Ako preliminarna pretraga postigne uspeh u pronalasku potencijalnog donora, pokreće se formalna pretraga. Tokom ovog procesa, banka kontaktira potencijalne donore i uzima njihove uzorke krvi da bi se potvrdio HLA-typing test i obavili drugi skrining testovi. Ovi dodatni testovi krvi su više specijalizovani i takođe su dizajnirani da odrede koji donor je najbolji mogući izbor.
 • Pretraga nesrodnih donora je kompleksan proces koji zahteva vreme. U proseku, potrebna su 3 meseca da se završi pretraga. Stoga je od velike važnosti započeti pretragu nesrodnih potencijalnih donora što je pre moguće.
 • Kada se prikupi odgovarajući broj matičnih ćelija od donora, matične ćelije se šalju u Altunizade Acıbadem Centar za Transplantaciju za samu proceduru transplantacije.

Šta je haploidentična transplantacija?

Vrlo posebna metoda transplantacije koja se trenutno izvodi u samo nekoliko centara širom sveta naziva se haploidentična transplantacija matičnih ćelija. Ova metoda ima velike šanse da reši problem pronalaska donora i zato se smatra transplantacionim metodom budućnosti. Poklapanje tkiva ocenom 10/10 ne smatra se suštinskim kod haploidentične transplantacije, pa majka, otac, polu-kompatibilni brat/sestra ili dete pacijenta mogu biti donori čak i ako je kompatibilnost samo 50%.

Za koje bolesti se koristi BMT?

Transplantacija koštani srži vrši se na pojedincima s oboljenjima koja utiču na koštanu srž, kao što je leukemija ili mijelodisplastični sindrom, drugi hematološki maligniteti, limfomi ili multipli mijelomi, aplastična anemija gdje koštana srž ne može obezbediti adekvatne ćelije koje čine krv. Takođe se može koristiti za lečenje brojnih onkoloških karcinoma koji ne reaguju na hemioterapiju, kao što su rak testisa, neuroblastom i medularni blastom kao i kongenitalni poremećaji kao što su talasemija, bolest srpastih ćelija, porfirija, teški poremećaji imunodeficijencije.

Koliko dugo traje proces oporavka nakon transplantacije?

Hemioterapija jakim dozama dovodi do mučnine, dijareje, groznice, gubitka kose, potrebe za transfuzijom krvi i trombocita. Tokom dve nedelje posle transplantacije, nove ćelije pronalaze svoja mesta i počinju produkciju novih ćelija. Pacijentovo opšte stanje se popravlja s porastom broja krvnih ćelija, sve do trenutka kada mogu biti otpušteni iz bolnice. Od tog trenutka nadalje, vraćaju se samo za redovne kontrole u zakazanim intervalima.

Koliko dugo se redovne kontrole nastavljaju?

Period redovnih kontrola koji sledi nakon transplantacije u Altunizade Acıbadem bolnici varira između 3 meseca i godinu dana, u zavisnosti od napretka pacijenta koji se zatim vraća u svoju matičnu državu gde nastavlja s redovnim kontrolama. U prvoj godini, pacijentov imuni sistem iziskuje zaštitu s obzirom da je terapija imala uticaja. Pacijenti se savetuju da izbegavaju okruženje velikog broja ljudi, zato što i prenosive infekcije gornjeg respiratornog trakta, mogu iziskivati bolničko lečenje. Stoga se pacijenti savetuju da ponovo organizuju svoje živote. Pod uslovom da se ova upozorenja ne ignorišu, većina pacijenata može se vratiti na posao u roku od 3 do 6 meseci. Takođe se savetuje  konzumiranje kuvanih obroka i oguljeno voće i povrće tokom prvih nekoliko meseci.

Da li je za pacijente koji su se podvrgli transplantaciji koštane srži moguće da u narednim godinama dobiju dete?

U nekim slučajevima, fertilnost može biti pogođena usled hemioterapije. Porodice koje planiraju da imaju decu, nekad to i uspeju, koristeći vantelesnu oplodnju. Ako imaju dovoljno vremena pre terapije, zamrzavanje spermatozoida ili jajnika takođe je opcija.

Kako tačno izgleda procedura alogenske transplantacije?

 • Kod svih tipova alogenske transplantacije, pacijent i donor se analiziraju obimnim pred-transplantacionim testovima, uključujući i rutinske kardiološke, respiratorne i dentalne testove, kao i testove krvi. HLA testovi ponavljaju se radi provere kompatibilnosti.
 • Kod haploidentične transplantacije postoje testovi koji mogu predvideti postoji li velika verovatnoća da telo pacijenta odbije ćelije donora. Ako su rezultati ovih testova pozitivni, onda se donor menja i poziva se novi donor.
 • Ova testiranja obično traju 4-5 dana i ako je donor odgovarajući, započinje mobilizacija matičnih ćelija donora. Kada donor stigne u bolnicu, kateter se stavlja u obe ruke i sakupljanje matičnih ćelija započinje afareza aparatom i nastavlja se dok se ne prikupi dovoljno ćelija. Postupak uglavnom traje oko 2 dana.
 • Kada se prikupi adekvatan broj matičnih ćelija donora, vreme je da počne procedura transplantacije. Sada se donor već može vratiti u svoju državu. Dakle, vreme zadržavanja donora je približno 10 dana.
 • Pacijent je primljen u bolnicu i centralni kateter se stavlja u vratnu venu. Ovaj kateter koristi se tokom procesa transplantacije za davanje hemioterapije, drugih lekova poput antibiotika, krv i transfuziju trombocita, kao i za testiranje krvi.
 • Trajanje hemioterapije za potpuno HLA usklađenu alogensku transplantaciju  je 6 dana, za usklađenu nesrodnu donorsku transplantaciju je 7 dana a za haploidentičku transplantaciju 9 dana. U danima odmora, matične ćelije donora su upijene kao transfuzija krvi kateterom kroz vratnu venu sledećeg dana.
 • Nakon hemioterapije i tokom sledećih delova transplantacije, pacijent obično gubi apetit i dobije dijareju usled hemioterapije. Nema potrebe za transfuzijom krvi niti trombocita. Pireksija je česta i tretira se antibioticima kroz kateter u vratu.
 • Matične ćelije počinju da se presađuju približno 10 dana nakon transplantacije. Simptomi poput gubitka apetita, dijareje i slično, obično u ovom periodu počinju da se smanjuju. Međutim, pacijent će biti spreman da napusti bolnicu nakon jos 5-7 dana, jer će biti potrebe za stabilizacijom krvne slike, elektrolita i za adekvatnom oralnom ishranom. Dakle, ukupno zadržavanje u bolnici je približno 1 mesec. 
 • Kada pacijenti postanu klinički stabilni, otpuštaju se iz bolnice i nadgledaju u prikladnim hotelskim apartmanima gde borave sa svojom porodicom. Prevoz je obezbeđen za laborante koji obavljaju kontrolu i prateće testove krvi. Prevodilac je uvek prisutan i za bolničke i za ambulantne svrhe.
 • Analiza koštane srži obično se vrši mesec dana od dana kada je izvršena transplantacija, da bi se utvrdilo da nije prisutna neka bolest i da bi se utvrdilo da ćelije zaista pripadaju donoru.
 • Kada se utvrdi da su pacijenti u stabilnom stanju, prevoze se nazad u svoju državu. Procenjeni period od dana prijema u bolnicu do dana povratka u svoju državu, prosečno je 2 do 3 meseca ali ovo se može promeniti ukoliko su prisutni problemi kao što su akutna infekcija ili spor napredak krvne slike ili neke druge komplikacije.
 • Ukoliko postoje komplikacije, infekcija, koje ne reaguju na standarne terapije tokom boravka u matičnoj državi, pacijent se može vratiti u Altunizade Acıbadem radi dalje nege.

Zašto Altunizade Acıbadem bolnica?

Usluge se vrše u sterilnom okruženju u skladu s internacionalnim standardima. Interdisplinarni posao veoma je važan u centrima za transplantaciju koštane srži. Po potrebi je pružena i podrška svih relevantnih grana, jedinice za intenzivnu negu, opšte hirurgije, kardiologije, nefrologije i otorinolaringologije. Presađene matične ćelije pripremaju se u licenciranoj GMP laboratoriji Acıbadem Healthcare Group; sve ćelije se analiziraju na vitalnost, broj i aktivnost pre same procedure transplantacije.

 • Haploidentične transplantacije u Acıbadem bolnici izvode se pomoću postupka “alfa-beta T-ćelijske deplecije” da bi se smanjila smrtna komplikacija označena kao GVHD (graft protiv domaćina) i stoga smanjio gubitak pacijenta kao rezultat ove komplikacije.
 • CD19 pozitivne ćelije su takođe osiromašene da bi se izbegla post-transplantaciona smrtna infekcija – Epstein Barr Virus (EBV). Ovime se izbegava i smrtna bolest povezana sa EBV-om a to je limfoproliferativna bolest.
 • Podrška mezenhimalnih matičnih ćelija koja pomaže smanjenju Graft versus host bolesti, pomaže tzv. engraftment  za brz oporavak imunološke funkcije, obezbeđen za sve alogenetske transplantacije uključujući i potpuno usklađene, nesrodne usklađene i haploidentične transplantacije.
 • CD45Ra osiromašene donorske T-ćelije se rutinski ubrizgavaju svim pacijentima nakon haploidentične transplantacije da bi se osnažio antivirusni imunitet.
 • Specifične virusne T-ćelije su rutinski obezbeđene za otpor aktivaciji CMV, EBV, BK virusa, adenovirusa i herpes simpleks virusa. Ova procedura može nekad i spasiti život.
 • Altunizade Acıbadem bolnica koristi najmodernije tehnologije tranplantacije i pomoću iskusnog kliničkog tima za transplantaciju, pacijentima pruža najbolju priliku za preživljavanje.
 • Altunizade Acıbadem bolnica predstavlja ekonomične transplantacione pakete ustanovama i veoma je konkurentna Zapadnoj Evropi i SAD.

CAR T ćelijska terapija – Acibadem Turska

CAR T ćelijska terapija je nova vrsta lečenja u kojoj se koriste imunološke ćelije u organizmu za napad na tumore. Acibadem je prvi u Turskoj i regiji započeo s primenom nove terapije.

Šta je CAR T ćelijska terapija?

Lečenje CAR T ćelijama predstavlja oblik imunoterapije koji menja mehanizam koji imunološki sistem aktivira u borbi protiv raka. Terapija je prilagođena svakom pacijentu jer koristi T ćelije, glavnu komponentu našeg imunološkog sistema.

Kako CAR T ćelijska terapija funkcioniše?

U CAR T ćelijskoj imunoterapiji, T ćelije izvedene su iz tela i genetski modifikovane u laboratorijskim postavkama za proizvodnju specifičnih kimernih antigenskih receptora (CAR). Kada se modifikovane T ćelije ubrizgaju nazad u pacijenta, novi receptori omogućavaju im da identifikuju određene antigene ćelija raka i unište ga.

Koji se karcinomi mogu lečiti CAR T ćelijskom terapijom?

Trenutno, CAR T ćelijska terapija odobrena je za refraktornu B-ćelijsku akutnu limfoblastičnu leukemiju (B-ALL), B-ćelijski limfom i multipli mijelom. U Acibademu, CAR-T terapija nosi CD-19 receptor. Mogu je primiti bolesnici s relapsom ili refraktornom B-ćelijskom akutnom limfoblastičnom leukemijom nakon transplantacije i ne-Hočkinovim limfomom (NHL). Sledeće godine naš proizvod biće spreman za klinička ispitivanja multiplog mijeloma.

Za uspešnu CAR T ćelijsku terapiju, pacijent treba da bude dobrog opšteg zdravstvenog stanja, dok tumorno opterećenje ne sme biti veliko. Naši će lekari pre zahvata najčešće propisati prelaznu hemoterapiju i/ili radioterapiju kako bi povećali efekte i rezultate lečenja.

Šta je u suštini CAR T ćelijska terapija?

Ako se utvrdi da pacijent ispunjava uslove za CAR T ćelijsku terapiju, putem afereze prikupljaju se periferne krvne ćelije od pacijenta ili od donora. Prikupljanje ćelija traje od 2 do 4 sata. Zatim se genetska struktura tih ćelija konstruiše tako da se one razmnožavaju u laboratorijskim uslovima. Konačni proizvod se zamrzava i čuva dok se ne završe analize i testira kvalitet. Procesi proizvodnje i kontrole kvaliteta CAR T ćelija mogu trajati i do 21 dan.

U međuvremenu, pre početka terapije, hemoterapijski protokol s dva agensa za limfodepleciju održava se 4 dana kako bi se stvorio prostor za modifikovane CAR T ćelije u vašem telu. Treba da prođe 48 sati da bi se pomoglo izlučivanje lekova iz organizma. Konačno, personalizovane CAR T ćelije uvode se intravenski u trajanju od 30 minuta.

Koliko traje oporavak od CAR T ćelijske terapije?

Terapija CAR T ćelijama traje približno dve nedelje tokom kojih se sprovodi limfodeplecija i primena CAR T ćelija. Nakon zahvata, naši lekari prate nuspojave kao što su sindrom otpuštanja citokina, neurotoksičnost ili infekcije. Vreme koje prođe od primene ćelija do otpusta obično je kraće od meseca dana.

Nakon terapije CAR T ćelijama počinje se sa lečenjem IVIG-om (imunoglobulin) koje traje do godinu dana. Broj CAR T ćelija redovno se kontroliše, proverava se mogućnost povratka bolesti i analizira broj B-limfocita u mesečnim intervalima. Ako stigne negativni rezultat u jednom od ova tri parametra praćenja, vaše lečenje biće dovršeno alogenom transplantacijom matičnih ćelija.

Kolika je stopa uspešnosti CAR T ćelijske terapije?

Međunarodna ispitivanja pokazuju da ukupan rezultat može biti veći od 90% kod akutne limfoblastične leukemije i veći od 80% kod bolesnika s ne-Hočkinovim limfomom. Ove brojke mogu se uporediti i s našim podacima. Danas je CAR T ćelijska terapija najefikasnija dostupna opcija za pacijente sa ALL i NHL rezistencijom na druge vrste terapija. CAR T imunoterapija ovim pacijentima pruža mogućnost potpunog izlečenja.

Povezane priče o pacijentima

ČETVOROGODIŠNJA BERFIN JE POBEDILA LEUKEMIJU!
ČETVOROGODIŠNJA BERFIN JE POBEDILA LEUKEMIJU!

Stigle su dobre vesti koje su očekivane od Berfin kojoj je presađena koštana srž. Urađena je transplantacija kod Berfin, koja je dobila priliku da joj se presadi koštana srž zato što je odgovarajući davalac bio dostupan. Berfin je nakon kontrola otpuštena iz bolnice. Prof. Dr Gülyüz Öztürk, načelnik Jedinice za transplantaciju koštane srži kod dece pri […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search