ZDRAVLJE GRUDI

ZDRAVLJE GRUDI

Koja je uloga grudi?

Dojke se sastoje od mlečnih žlezda i kanala koji prenose mleko (koje žlezde proizvode) do bradavica i masnog i vezivnog tkiva koje puni međuprostor. Svaka dojka se nalazi ispred grudnih mišića preko rebara. Bradavica je centar tamnijeg dela kože koji se zove areola. Takođe, dojka sadrži limfne kanale koji prenose bezbojnu tečnost zvanu limfa. Limfni kanali otvaraju se na malim okruglim limfnim čvorovima. Grupe limfnih čvorova koji pripadaju dojki nalaze se prevashodno blizu dojke u delu pazuha, ključne i grudne kosti. Limfni čvorovi zadržavaju bakterije, ćelije kancera i druge štetne komponente koje se mogu naći u limfnom sistemu.

Zašto izabrati ACIBADEM?

Multidisciplinarni pristup

Hirurgija tumora grudi, Plastična hirurgija, Radioterapija, Hemioterapija, medicinske su grane koje omogućavaju multidisciplinarno dijagnostikovanje i terapije svim našim pacijentima za koje su zaduženi naši iskusni lekari, specijalizovani u svojim oblastima, uz najnovije tehnologije i medicinske uređaje.

Osim navedenog, u okviru mulitidisciplinarne nege, dostupne su i usluge sveobuhvatne podrške pacijentkinjama tokom lečenja tumora grudi, nutricionističke i genetičke konsultacije, psihosocijalna podrška, fizikalna terapija.

Podrška modernih tehnologija

U našim Centrima za zdravlje grudi, za rano dijagnostikovanje, terapiju i programe praćenja stanja, koriste se najmodernije tehnologije i uređaji (3D Mamografija s tomosintezom, 4D Ultrasonografija, Vakuum-asistirana biopsija i Biopsija vođena tehnikom snimanja).

Rana detekcija, tačna dijagnoza

U ACIBADEM Centrima za zdravlje dojki pri uspostavljanju rane detekcije i tačne dijagnoze koristi se sveobuhvatan medicinski pristup.

Razlika se pravi zahvaljujući mamografiji s tomosintezom, 4D Ultrasonografiji, kliničkom ispitivanju dojki i edukacijom o samostalnom pregledu i drugim uslugama koje se koriste za skrining tumora dojke. Zahvaljujući redovnim pregledima i posebnim savetovanjima, sve pacijentkinje podložnije tumoru dojke imaju priliku da smanje rizike na minimum.

Iskusni specijalisti u svojim oblastima

Naš višečlani tim sastoji se od specijalista grudne hirurgije, onkologa, specijalista plastične hirurgije, radijacionog onkologa, radiologa, patologa i medicinskih genetičara, veoma iskusnih u svojim oblastima, zaduženih za sveobuhvatnu negu pacijenata u ACIBADEM Centru za zdravlje grudi. Programi nutricionističkog savetovanja, fizioterapije i kompletna psihološka terapija, takođe su obezbeđeni pacijentkinjama obolelim od tumora dojke.

Zaštitna hirurgija dojki

Za onkoplastičnu hirurgiju i druge inovativne rekonstruktivne tehnike, zaduženi su  specijalisti grudne hirurgije.

Bolesti dojki

Izrasline (čvorići) u dojkima

Najčešće izrasline u dojkima:

  • Ciste (tečni sadržaj)
  • Fibroadenomske
  • Filodne

Ostale čvrste (čvrst sadržaj) benigne lezije:

Zvezdasti ožiljak i kompleksne sklerozne lezije, papiloma, lipoma, hamartoma, masna nekroza, leiomioma, granularni ćelijski tumori itd.

  • Ciste u dojkima
  • Fibroadenom
  • Filodni tumor
  • Intraduktalni papilom
  • Zapaljenska oboljenja dojki (mastitis)
×