» Rak Dojke
Rak Dojke

Rak Dojke

Rak dojke, simptomi, faze i lečenje

Rak dojke najčešći je tip raka kod žena. Acıbadem obezbeđuje medicinsku negu vrhunskog kvaliteta, usluge dijagnostikovanja i terapije s izvrsnim rezultatima.

Udružujemo se u partnerstvo u borbi protiv raka dojke i to partnerstvo započinjemo od faze rane dijagnoze do kraja vašeg lečenja. S više od 20 godina iskustva, ekipom od 50 specijalizovanih zdravstvenih radnika, tehnološkim inovacijama svetske kalse i multidisciplinarnim pristupom, tu smo da pobedimo rak dojke.

Šta je rak dojke? 

Rak dojke nastaje kada ćelije počnu abnormalno da rastu i razmnožavaju se van kontrole. Te ćelije čine tumorsku masu koja može biti benigna (nekancerozna) ili maligna. Benigni tumori su abnormalne izrasline koje se ne šire izvan dojke i nisu opasni po zdravlje. Rak dojke odnosi se na maligni tumor koji nastaje u kanalima ili režnjevima dojke i ima potencijal da se proširi na druge delove tela (metastaze).

Kako izgleda rak dojke? 

Zapravo, rane znakove raka dojke lakše je osetiti nego videti. Redovni samopregledi pomažu ženama da se upoznaju s normalnim izgledom i osećajem svojih grudi te da brzo uoče sve promene. Rak dojke često se može osetiti kao kvržica u dojci. Iako mnoge vrste raka dojke mogu izazvati kvržicu, to nije slučaj kod svih. Osim toga, kvržice na dojkama vrlo su česte, ali većina njih nije rak. Ciste, fibroadenomi ili adenoza, na primer, benigna su stanja koja mogu izazvati nastanak kvržice. Osećaj koji rak dojke daje na dodir, je krut. Otkrijete li kvržicu koja vam je nova, čvrsta i nepomična, treba da se obratite lekaru.

Uzroci nastanka raka dojke

Tačni uzroci koji utiču na nastanak raka dojke još uvek su nejasni. Glavni rizici kojih smo svesni jesu pol i godine, odnosno starenje. Dve trećine obolelih od raka dojke su žene starije od 50 godina, a većina ostalih je ima od 39 do 49 godina. Nasledne genske mutacije uzrokuju do 10% slučajeva raka dojke. Nasledna mutacija gena supresora tumora BRCA1 ili BRCA2 značajno povećava rizik od razvoja bolesti. Osim toga, mogućnost da žena, čija je majka, sestra ili kći imala rak dojke, takođe oboli od raka dojke, dva do tri puta je veća. Danas se svi koji imaju porodičnu anamnezu mogu genetski testirati i proceniti rizike i doneti odluku o svom zdravlju zasnovanu na pravim informacijama. 

Uz faktore rizika koje ne možemo kontrolisati, postoje neke životne navike koje možemo promeniti te tako poboljšali svoje šanse. Prekomerna težina, na primer, povećava rizik od raka dojke, posebno kod žena u menopauzi. Žene koje koriste kontracepcijske pilule, hormonsku zamensku terapiju, nemaju dece ili su dobile prvo dete nakon 30. godine takođe mogu biti deo rizične grupe. Nedovoljna fizička aktivnost i konzumacija alkohola takođe povećavaju rizik. U isto vreme, redovna fiskultura i fizičke aktivnosti smanjuju rizik od dobijanja raka dojke.

Mogu li muškarci dobiti rak dojke? 

Bolest se najčešće javlja kod žena, ali i muškarci mogu dobiti rak dojke. Muškarci čine manje od jedan posto svih otkrivenih slučajeva. Rak dojke kod muškaraca nastaje u tkivu dojke, baš kao i kod žena. Porodična anamneza, neki genetski poremećaji, izloženost estrogenu ili zračenju, uz gojaznost i konzumacija alkohola, mogu doprineti većem riziku od nastanka raka dojke kod muškarca. Važno je znati da i muškarci mogu dobiti rak dojke. Zbog nedostatka svesti muškarci često zanemaruju rane znakove bolesti te se tek u kasnijim fazama savetuju s lekarom. Otkrije li se rano, rak dojke kod muškarca ima sličnu prognozu i stopu preživljavanja kao i kod žena.

Rani znakovi raka dojke

Najveći postotak žena ne oseća nikakve fizičke znakove raka dojke tokom postavljanja dijagnoze. Tumor, dok je još mali, najčešće ne pokazuje alarmantne znakove. Stoga je redovnost samopregleda ključna za rano otkrivanje.

Simptomi raka dojke

Rak dojke najčešće se povezuje za pojavu kvržice na dojci ili ispod pazuha. Međutim, postoje i drugi znakovi upozorenja, koji mogu uključiti:

 • Svaku promenu u veličini, obliku ili teksturi dojke;
 • Deformacije bradavica, poput povlačenja bradavice (okretanje prema unutra) ili inverzija;
 • Promene na koži, poput udubljenja na površini, narandžine kore, iritacije, osipa;
 • Mramorasto područje ispod kože;
 • Iscedak iz bradavica koji može biti bistar ili žut, krvav, itd.
 • Bol u dojkama koji ne nestaje sa sledećom menstruacijom;
 • Svaki drugačiji, neobični osećaj, naznaka je da se treba javiti lekaru.

Simptomi raka dojke nisu isti kod svih i zavise od specifičnog tipa. 

Tipovi raka dojke 

Nisu svi karcinomi dojke isti. Tumor može krenuti iz različitih delova dojke. U gotovo 85% svih slučajeva, tumor nastaje u epitelu kanala koji prenose mleko do bradavice (duktalni karcinom), a preostalih 15% slučajeva nastaje u režnjevima dojke (lobularni karcinom). U retkim slučajevima nastaju u drugim tkivima dojke, ali to su obično vrste sarkoma i limfoma i ne smatraju se rakom dojke. 

U početku je kancerozni rast ograničen na kanal ili lobulu, koji se naziva ‘in situ’ ili neinvazivni rak dojke. Vremenom, in situ karcinomi mogu napredovati i infiltrirati se u okolna tkiva, tvoreći invazivni rak dojke. Invazivni duktalni karcinom (IDC) najčešći je oblik s udelom u oko 80% svih slučajeva, a sledi ga invazivni lobularni karcinom (ILC) s udelom od 10-15%. Postoje i neke retke vrste raka dojke, poput Pagetove bolesti koja zahvata bradavicu; Phyllodes tumori koji se razvijaju u vezivnom tkivu dojke; upalni karcinom dojke, kao jako agresivni oblik itd. 

Osim navedenog, tumori dojke mogu se odrediti prema statusu njihovih hormonskih receptora. Otprilike dve trećine njih moraju imati ženske hormone estrogen ili progesteron kako bi rasle i razmnožavale se. Te ćelije raka imaju receptore koji im omogućavaju hvatanje i korišćenje hormona. Klasifikovani su kao ER-pozitivni ili PR-pozitivni. U tim slučajevima, hormonska blokada može zaustaviti rast tumora. Na tumor koji je negativan na hormonske receptore (HR-negativan) hormonska terapija nema uticaja. Rak dojke takođe može biti HER2-pozitivan ili negativan. Odnosi se na nivo proteina koji se naziva ljudski receptor epidermalnog faktora rasta 2. Visok nivo podstiče rast raka, koji se naziva HER2-pozitivni rak dojke. Kada nijedan od tri receptora nije otkriven, onda se to smatra trostruko negativnim karcinomom dojke. Budući da svaka vrsta zahteva drugačiji tretman, precizno testiranje ključno je za efikasno lečenje. Tačna dijagnoza vrste raka dojke te faza proširenosti u telu određuju strategiju lečenja i pomažu lekarima da obezbede najbolju moguću negu.

Dijagnostikovanje raka dojke

Postojeća znanja i savremena oprema omogućavaju rano otkrivanje raka dojke, ponekad i godinama pre no što se pojave vidljivi simptomi. Proces dijagnostikovanja obično započinje slikovnim testovima. Mamograf koji daje rendgensku sliku dojke i ultrazvuk koji koristi visokofrekventne zvučne talase odavno su prepoznati kao glavni alati za dijagnostikovanje raka dojke. Danas specijalizovani centri na raspolaganju imaju različite tehnike mamografije. Digitalna mamografija omogućava dobijanje slika dojke u digitalnom formatu na ekranima računara. 3D mamografija s tomosintezom daje trodimenzionalne digitalne slike s niskim dozama zračenja. 4D ultrazvuk dojke ili automatizovani ultrazvuk osigurava jasan uvid čak i u gusto tkivo dojke.

Otkriju li se snimanjem sumnjivi nalazi, deo sumnjivog tkiva treba da pregleda patolog i to pod mikroskopom. Taj postupak zove se biopsija. Biopsija se mogu vršiti na različite načine, obično pomoću uređaja s iglom i slikovnim navođenjem.

U ambulanti na jednom mestu, tokom iste posete, pacijenti imaju priliku da obave sve potrebne preglede. Naši iskusni lekari u Acibademu na raspolaganju imaju najsavremeniju opremu za dijagnostikovanje raka dojke, retko dostupnu i to u ograničenom broju ustanova u svetu.

Faze raka dojke 

Faze raka dojke opisuju veličinu i širenje raka po celom telu. Uobičajena je klasifikacija na skali od 0 do IV, gde veći brojevi označavaju invazivniji karcinom. Faza 0 se takođe naziva neinvazivnim rakom dojke ili prekancerom. To znači da postoje abnormalne ćelije, ali one su ograničene na mlečne kanale ili žlezde i nisu zahvatile okolna tkiva (karcinom in situ). S druge strane, rak dojke IV faze označava uznapredovalo stanje u kom se tumor proširio na udaljene delove tela, čak organe ili kosti.

Uz određivanje faze, ocenjivanjem raka dojke dobijaju se dodatne informacije o tome koliko se ćelije raka razlikuju od normalnih i koliko se polako ili brzo očekuje da tumor raste. Rak niske faze znači da se abnormalne ćelije čine normalnim i najverovatnije će rasti sporo, dok rak visoke faze označava suprotnu tendenciju.

Za pacijente s novom dijagnozom, određivanje faze i ocenjivanje raka dojke, zajedno s hormonskim receptorom i statusom HER2, od ključne su važnosti i pomoći zdravstvenoj ekipi koja treba da odluči o najboljim opcijama za dalje lečenje.

Lečenje raka dojke 

U današnje vreme lečenje raka dojke vrlo je efikasno i postaje sve bolje. Lečenje može uključivati operaciju, radioterapiju, hemoterapiju, hormonsku terapiju, ciljanu biološku terapiju ili imunoterapiju.

 • Hemoterapija. Upotreba lekova za uništavanje ćelija koje brzo rastu, uključujući ćelije raka, u celom telu. Većina pacijenata dobija ga nakon operacije, ali se može dati i pre operacije s ciljem da se tumor smanji.
 • Hormonska terapija. To su lekovi koji se koriste za usporavanje rasta ćelija raka blokiranjem hormona ili zaustavljanjem proizvodnje hormona. Samo karcinomi dojke pozitivni na hormonske receptore reaguju na hormonsku terapiju. Obično je to dugotrajno lečenje koje traje 5 do 10 godina kako bi se sprečilo ponovno pojavljivanje raka.
 • Ciljana terapija. Biološke terapije, rezultat napretka u genetici te molekularnoj biologiji, među najvažnijim su dostignućima u lečenju raka u poslednje vreme. Primenom pametnih lekova identifikuju se mete prisutne u ćelijama raka, ali se ne utiče na zdrave ćelije u tkivima. Zdrave ćelije ne napadaju, dok su propratne pojave smanjene u poređenju sa standardnom hemoterapijom. U zavisnosti od specifične vrste raka dojke, dostupne su različite mogućnosti ciljanog lečenja. Ćelije raka se testiraju kako bi se proverila efikasnost leka.
 • Imunoterapija. Ova vrsta lečenja potpuno je nova. Imunoterapijom se aktivira imunološki sistem pacijentkinje za borbu protiv ćelija raka. Može se primeniti na pacijentkinje s trostruko negativnim karcinomom dojke u naprednim fazama.
 • Radioterapija. Zračenje je terapija za lokalno uništavanje kancerogenih ćelija visokoenergetskim rendgenskim zracima, elektronskim zracima i radioaktivnim izotopima. Radioterapija sprečava rast ćelija raka i uništava ih. Pacijenti podvrgnuti terapiji zračenjem u Acibademu imaju pristup linearnim akceleratorskim uređajima s najnovijim tehnološkim odlikama koji obezbeđuju maksimalnu sigurnost i efikasnost.

Centar za lečenje raka dojke Acibadem sa svojom ekipom stručnjaka pruža celi niz terapija za lečenje raka dojke pod istim krovom, uključujući neke od najsavremenijih opcija dostupnih u nekolicini klinika u svetu:

 • Hirurgija. Ovo je obično prvi korak u lečenju, posebno u ranoj fazi raka dojke. Cilj je potpuno ili što je više moguće ukloniti kancerogeno tkivo. Mastektomija je kada se ukloni celo tkivo dojke i u prošlosti je bila česta operacija. Danas se primenjuje u uznapredovalim slučajevima raka dojke ili kada postoji više tumora unutar dojke. U Acibademu je uvek prvi izbor operacija očuvanja dojke koja se zove lumpektomija. Uključuje isecanje (eksciziju) tumora s oko 1-2 cm zdravog okolnog tkiva. Nakon toga se dojka obnavlja onkoplastičnim tehnikama kojima se obezbeđuju dobri kozmetički rezultati. U slučajevima kada je mastektomija neophodna, naši hirurzi sposobni su za korišćenje nove metode, poput mastektomije bez bradavica ili mastektomije bez kože. Poput standardne mastektomije, tkivo dojke se iseca, dok se kompleks koža/bradavica-areola čuva za rekonstrukciju dojke. 
 • Hirurgija uz pomoć robota. Robotski hirurški sistem Da Vinci može se koristiti za mastektomiju bez ikakvih rezova na dojci, i obezbediti visok nivo tačnosti. Celo tkivo dojke uklanja se kroz mali rez iz pazuha. Nakon toga sledi postavljanje protetike kroz isti rez. Robotska operacija raka dojke daje bolje estetske rezultate jer na dojci nema traga od rane, a rez ispod ruke lako se može prikriti.
 • Radioterapija jednom dozom. Kod određenih pacijentkinja s rakom dojke, radioterapija se može završiti u samo jednoj sesiji tokom operacije, pre zatvaranja reza. Visokom dozom zračenja u samo ovoj regiji, unutar tumorske lezije, uz zaštitu zdravog okolnog tkiva. Intraoperativna terapija zračenjem (IORT) pomoću robotskog uređaja može se primeniti na tri načina: kod postmenopauzalnih pacijentkinja s malim tumorima i tumorima osetljivim na hormone u jednoj dozi nakon operacije koja treba da očuva dojku; kod pacijentkinja u predmenopauzi s malim tumorima osetljivim na hormone kao pojačano zračenje; i kod pacijentkinja s preventivnom mastektomijom, kako bi se smanjio rizik od recidiva.
 • Neposredna rekonstrukcija dojke. Umesto odložene rekonstrukcije dojke, mnogim pacijentkinjama uklonjeno tkivo može se obnoviti tokom iste operacije, korišćenjem protetike ili tkiva pacijentkinje. U Acibademu se primenjuju najnovije rekonstruktivne tehnike za vraćanje prirodnog izgleda dojki.

Stopa preživljavanja raka dojke 

Stopa preživljavanja predstavlja postotak obolelih od raka dojke koji prežive određeni period nakon postavljene dijagnoze. U obzir se najčešće uzima preživljavanje u periodu od 5 godina, s obzirom da mogućnost recidiva nakon toga opada. 

Inovacije u svetu medicine, dijagnostici i lečenju raka, uzrokovale su povećanja stope preživljavanja. Danas su terapije za lečenje raka dojke veoma efikasne, i prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) dostižu postotak preživljavanja od preko 90% . Međutim, stopa preživljavanja zavisi od vrste raka, faze, specifičnih karakteristika te stručnosti medicinskog tima zaduženog za lečenje.

Statistika raka dojke 

Statistika kaže da će nekih 12% žena tokom svog života oboleti od raka dojke. Prema podacima  Svetske zddravstvene organizacije, polovina slučajeva razvija se kod žena koje nemaju prepoznatljive faktore rizika, osim pola i godina (preko 40 godina). Lečenje raka dojke danas može biti vrlo efikasno, uz stope preživljavanja od preko 90%.

Zašto birati Acibadem u Turskoj za lečenje raka dojke?

Sve veće mogućnosti lečenja zahtevaju integrisani pristup, koji će sprovesti ekipe iskusnih stručnjaka u različitim oblastima medicine, uzimajući u obzir specifične potrebe svakog pacijenta. 

Acibadem Centar za lečenje raka dojke već 30 godina obezbeđuje usluge pacijentkinjama iz celog sveta. Ovde je usvojen multidisciplinarni pristup za sve pacijente, uz stručnjake iz oblasti opšte hirurgije, medicinske onkologije, radijacijske onkologije, estetske i plastične hirurgije, radiologije, patologije i genetike, specijalizovanih za lečenje raka dojke. Zahvaljujući našem multidisciplinarnom pristupu, infrastrukturi, savremenim tehnologijama i vrhunskim stručnjacima, izuzetno smo uspešni u dijagnostikovanju i lečenju raka dojke.  Veoma smo ponosni što smo domaćini prvog i jedinog visokoobrazovnog akreditovanog instituta za rak dojke u Turskoj – Acıbadem Senology Research Institute. Ovaj naučni centar svojim istraživanjima i akumuliranim znanjem doprinosi globalnom znanju o raku dojke. 

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search