Rak Dojke

Rak Dojke

Već 30 godina Acıbadem Centar za lečenje raka dojke obezbeđuje usluge pacijentkinjama s rakom dojke. To je prvi i jedini certifikovani visokoškolski institut za lečenje raka dojke u Turskoj. Puni naziv instituta glasi Institut za senološka istraživanja Acıbadem. Multidisciplinarnom pristupu usvojenom za sve pacijente doprinosi više od 30 lekara i specijalista s drugih odeljenja poput opšte hirurgije, radiologije, patologije i genetike, medicinske onkologije, radijacijske onkologije te estetske i plastične hirurgije.

Simptomi

Rak dojke može prouzrokovati nekoliko promena na koži oko dojke poput oticanja, crvenila, povlačenja ili inverzija bradavica, bola u dojkama ili bradavicama, promene na limfnim čvorovima, iscedka iz bradavice i promene teksture kože. Prof. Cihan Uras, direktor Instituta za senologiju Acıbadem dodaje; “Žene treba da budu svesne statusa svojih grudi. Ako jednom mesečno pregleda dojke, žena može biti svesna promena koje se mogu dogoditi na početku raka. Svako ko primeti bilo koju od ovih promena, odmah treba da poseti lekara.“

Uzroci

Rizik da žena dobije rak tokom svog života je oko 12%. Glavni rizici su godine i da li je u porodici bilo obolelih od raka dojke. Čak do 10% uzroka za dobijanje raka dojke otpada na nasledne mutacije gena.  U današnje vreme rizik od razvoja raka dojke kod pacijentkinja s porodičnom predispozicijom može se analizirati tamo gde se mogu preduzeti preventivne mere. Gojaznost povećava rizik od raka dojke, posebno kod žena u menopauzi. Konzumacija alkohola takođe povećava rizik, dok je štetni učinak pušenja i dalje pod upitnikom. U međuvremenu, redovnim vežbanjem i uz fizičke aktivnosti smanjuje se rizik od raka dojke. Precizni uzroci raka dojke još uvek nisu jasni. Jedna od misija Instituta za senologiju Acibadem jeste istraživanje uzroka za pojavu raka dojke.

Kako se dijagnostikuje rak dojke?

Među uslugama dostupnim za dijagnozu raka dojke u Acibademu su na raspolaganju klinički pregledi dojke, 3D tomosinteza sa digitalnom mamografijom i 4D ultrazvuk te biopsija. Programi skrininga raka dojke razvijaju se edukacijom pacijenata o samopregledu dojke.

Štaviše, žene s visokim rizikom od dobijanja raka dojke redovno se prate uz osigurano personalizovano savetovanje. Ovde je cilj osigurati ranu dijagnozu ženama koje su u rizičnim grupama i tako smanjiti buduće rizike.

Lečenje raka dojke

Lekari mogu primeniti različite opcije za lečenje u zavisnosti od stadijuma i tipa raka dojke. U lečenju raka dojke, operacija je neizbežna ali nije uvek i prvi korak. U nekim slučajevima, pacijentu će trebati radioterapija pre operacije dok u nekim drugim slučajevima, hemoterapija se može primeniti pre operacije.

Ukratko, svaka pacijentkinja i svaki tumor imaju drukčiji okvir, te zahtevaju pojedinačni pristup i lečenje.

Poštedni hirurški zahvati

Rak dojke je izuzetno opasan za pacijentkinje zbog sistemskog recidiva, odnosno, drugim rečima, širenja (metastaze). U tom kontekstu poželjno je uklanjanje tkiva tumora poštednim hirurškim zahvatom umesto uklanjanja cele dojke. Tkivo tumora se, poštednom operacijom dojke, iseče s oko 1-2 cm zdravog tkiva dojke (velika ekscizija, tumorektomija, lumpektomija).

Ostale tehnike koje se temelje na većim ekscizijama regije u dojci nazivaju se “kvadrantektomija” ili “parcijalna mastektomija”. Što se tiče kvržica koje se smatraju zloćudnim, označenih mamografskom žicom ili ultrazvukom, snimanje se vrši nakon ekscizije vođenom žicom ili ROLL tehnikama (peritumorske aplikacije radiofarmaka).

U Acıbadem centru za lečenje raka dojke, uvek pokušavamo da odaberemo poštedni hirurški zahvat.

Totalna mastektomija

Mastektomija je metoda koja se primenjuje u situacijama kada poštedni hirurški zahvat dojke nije prikladan. U nekim slučajevima lečenja raka dojke, hirurškim zahvatom potrebno je ukloniti celu dojku. Kada je tumor u dojci multicentričan, što znači da je prisutan u više tačaka na različitim mestima, potrebno je ukloniti tkivo dojke. U takvim slučajevima neophodno je odstraniti kompletno tkivo dojke čak i ako rak nije u poodmakloj fazi. Takođe je potrebno ukloniti celo tkivo dojke kod tipova karcinoma dojke koji se manifestuju opsežnom kalcifikacijom unutar dojke, koja se naziva mikrokalcifikacija i koja se otkriva tokom mamografije.

Hirurški zahvat uz robotizovanu asistenciju

Operacija se izvodi znatno preciznije, zahvaljujući robotu koji uvećava mesto hirurškog zahvata i do 12 puta. Time je rizik od nastanka tumora takođe znatno smanjen a hirurški zahvat kojem asistira robot vrši se s jednom „cevi“ (port), poput onih koje se koriste u laparoskopskoj hirurgiji. S druge strane, dve kamere s optičkim vlaknima visoke rezolucije povećavaju (min. 12x) trodimenzionalnu sliku hirurškog mesta na konzolu. Dakle, mesto hirurškog zahvata može se jasno vizuelizovati u detaljima. Dalje, robotski instrumenti koji se mogu okretati za 540 stepeni mogu dosegnuti sve teško pristupačne pozicije s kojim se teško manipuliše. Rezultat je da je lekarima osigurana veća fleksibilnost u poređenju s otvorenom hirurgijom.

Radioterapija

Tokom hirurškog zahvata karcinoma dojke, kod nekih pacijentkinja lekari mogu primeniti jednu dozu radioterapije, dok rez još uvek nije zatvoren. Za tako nešto pacijentkinja mora da ispuni određene kriterijume. Pacijentkinja mora da ima više od 50 godina i njen tumor mora da ima biološku strukturu koja ne zahteva hemoterapiju. Pacijentkinja koja ispunjava ove kriterijume mora primati radioterapiju u postoperativnom periodu. Primenom jedne doze radioterapije na otvorenom tkivu, pacijentkinja je pošteđena dužeg perioda radioterapije.

U Acıbadem centru za lečenje raka dojke koristi se i poseban robotski uređaj koji koristi olovnu pločicu koja se tokom radioterapije postavlja preko ciljanog područja na zid grudnog koša.  Uređaj se usmerava i „zaključava“ na obeleženo mesto, obezbeđujući da samo ciljano tkivo prima zračenje. Tako se od uticaja radioterapije štiti ostatak tela i organa. Postupak u isto vreme štiti zdrave delove tela pacijentkinje, skraćujući ukupno vreme lečenja.

Hemoterapija

U Acıbadem centru za lečenje raka dojke, posebno pokušavamo da izbegnemo započinjanje lečenja hirurškim zahvatom kod tumora stadijuma 2 i višeg. U tako odmaklim slučajevima, pristupamo uzorkovanju tumora, analizi njegove biološke strukture, razgovaramo o slučaju i prilažemo plan lečenja.

Hemoterapija, kao jedna od prednosti u početku medicinskog lečenja, predstavlja mogućnost da se priroda hirurškog postupka može promeniti nabolje. Na primer, kod hirurškog zahvata na pacijentkinji s lokalno uznapredovalim karcinomom dojke, koji takođe zahvata i područje aksile (axilla), moraju se odstraniti sve limfne žlezde. Međutim, hemoterapijom se može eliminisati tumor iz pomenutih žlezda i ih vratiti u stanje u kom su bile u ranoj fazi bolesti. Lekarima je tako omogućeno da isprobaju metodu ranog uzimanja uzorka žlezde na analizu.

Ako se ispostavi da su ćelije raka u potpunosti eliminisane iz uzorka, tada se ne uklanjaju sve žlezde. Ovako se u potpunosti eliminiše rizik od razvoja limfedema u kasnijoj životnoj dobi pacijentkinje. Ovo je tek jedna od najvažnijih inovacija posljednjih godina.

Dodatna korist od započinjanja medicinskog lečenja jeste mogućnost uočavanja efikasnosti leka koji je primenjen. Kada se tumori odstrane na samom početku, kod pacijenata koji u svakom slučaju treba da primaju hemoterapiju, postaje nemoguće razumeti efikasnost hemoterapije. Inače, lako je i korisno prosuditi ima li hemoterapija ikakav učinak jer će, nakon operacije, možda ipak biti potrebno nastaviti s hemoterapijom, u zavisnosti od rezultata postoperativne patološke analize.

Ukratko, započinjanje medicinskog lečenja povlači za sobom brojne prednosti, posebno u slučajevima uznapredovalih karcinoma. Stoga, prvi izbor u nekim slučajevima može biti medicinsko lečenje umesto hirurškog zahvata.

Rekonstrukcija dojke

Rekonstrukcija dojki nakon karcinoma izvodi se u cilju obnove prirodnog oblika dojke. U ovom kontekstu, obnova dojke nije kozmetička operacija, već rekonstrukcijska, odnosno, drugim rečima, posmatra se kao zamena izgubljenog ekstremiteta zbog bolesti. Zahvaljujući napretku medicine, hirurzi sada mogu učiniti da dojka izgleda potpuno prirodno. Specijalisti plastične i rekonstrukcijske hirurgije deo su tima za lečenje raka dojke. Ovi specijalisti, po potrebi, izvode operacije za transformaciju dojki.

“U stanju smo da rekonstruišemo tkivo dojke u slučajevima kada odstranimo celu dojku. U svakom slučaju, to nam i jeste draže. Umesto odložene rekonstrukcije dojke, preferiramo taj postupak istovremeno s uklanjanjem dojke,” navodi Prof. Cihan Uras.

Medicinske tehnologije

Institut za senologiju Acıbadem poseduje najsavremenije medicinske tehnologije. Senološki institut jedan je od retkih centara na celom svetu koji poseduje sve medicinske tehnologije koje se bave dijagnostikovanjem i lečenjem raka dojke.

Život nakon lečenja raka dojke

U prve tri godine nakon lečenja raka dojke, pacijentkinje se moraju detaljno pratititi na redovnim zdravstvenim pregledima. Rak dojke lokalno recidivira – na hirurškom mestu – do 30 posto a u udaljenim organima do 70 posto. Recidiv se uglavnom događa u prve tri godine. Stoga je posebno važno u prve tri godine pažljivo pratiti stanje pacijentkinje. Dalji pregledi se obično zakazuju kako sledi: u tromesečnim intervalima u prve tri godine, nakon toga polugodišnje u sledeće dve godine te godišnje nakon perioda od pet godina.


TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search