Lečenje raka u Turskoj (Onkologija) - ACIBADEM Srbija
Lečenje Kancera (Onkologija)

Lečenje Kancera (Onkologija)

TIMSKI PROTIV KARCINOMA!

Znamo da borba sa malignom bolešću može biti nešto najteže sa čime se neko može suočiti. To je posao koji traje 24 sata, a može iscrpeti i duh i telo.

Tokom ovog teškog putovanja, za uspešne rezultate potrebno je mnogo truda i posvećenosti. Mi u ACIBADEM Healthcare Group, obezbeđujemo sve potrebne tretmane zahvaljujući našem multidisciplinarnom pristupu, iskusnom timu i naprednim tehnologijama.

Multidisciplinarni pristup temelji se na posvećenosti i timskom radu, i predstavlja suštinu u lečenju malignih bolesti!

Najefikasnija rešenja u lečenju malignih bolesti dobijena su zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu.

Multidisciplinarni pristup podrazumeva da se specijalisti iz različitih oblasti sastaju, donose zajedničke odluke, ali i dele odgovornost. Kao rezultat takvog pristupa, naši onkološki centri postižu veoma uspešne rezultate u lečenju i praćenju malignih bolesti.

ACIBADEM bolnice – vrhunske tehnologije za lečenje obolelih od raka

Koristeći najnoviju, vrhunsku tehnologiju, koju je ACIBADEM Healthcare Group donela u Tursku, uz ogromno znanje i bogato iskustvo, našim pacijentima dostupne su najnovije dijagnostičke i terapijske mogućnosti koje se koriste širom sveta.

Šta su maligne bolesti i onkologija?

Postoji više od stotinu različitih malignih bolesti koje nastaju usled nekontrolisanog rasta i razmnožavanja ćelija. Grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem malignih bolesti naziva se onkologija. Reč onkologija potiče od kombinacije grčkih reči: „oncos“ (teret, volumen, masa) i „logos“ (učiti, nauka). Onkologija proučava „mase“, odnosno tumore uzrokovane tim abnormalnim ćelijama sa ciljem boljeg razumevanja, identifikovanja i lečenja malignih bolesti.

Tipovi malignih bolesti

Glavni tipovi malignih bolesti su:

 • Karcinomi: su najčešća vrsta maligne bolesti. Bolnice Acibadem primenjuju najsavremenije načine dijagnostikovanja i lečenja karcinoma različite lokalizacije.
 • Sarkomi: predstavljaju mailgne bolesti koje zahvataju koštano, mišićno i hrskavičavo tkivo, ali mogu voditi poreklo i od krvnih sudova. Acıbadem Centri za lečenje svih tipova malignih bolesti poseduju tehnološke resurse, uključujući čak i robotsku hirurgiju.
 • Leukemije: predstavljaju maligne bolesti koje potiču iz krvotvornog tkiva koštane srži. Jedna od najčešćih malignih bolesti kod dece je leukemija, uz tumore centralnog nervnog sistema i limfome. Naši medicinski stručnjaci u pedijatrijskoj onkologiji pomažu u identifikaciji i lečenju ovih bolesti, sa velikom uspešnošću.
 • Limfomi i mijelomi: Potiču od ćelija imunološkog sistema. Limfomi obično nastaju u limfnim čvorovima ili drugim delovima limfnog sistema, a mijelomi se javljaju u plazmi belih krvnih zrnaca, sprečavajući imunološki sistem pacijenata u borbi protiv infekcija.

Manifestacije malignih bolesti kod muškaraca i žena

Maligna bolest se uglavnom manifestuje na sličan način i kod muškaraca i kod žena. Opšti simptomi malignih bolesti su: brz gubitak u telesnoj masi, bez tendecije za mršavljenjem, uporan bol, iscrpljenost, kontinuiran kašalj, anemija, krvarenje, sitne površinske povrede, koje ne zarastaju, povišena telesna temperatura, stalni zamor, kao i neuobičajene promene na koži.

Postoje i određene vrste malignih bolesti specifične samo za muškarace ili samo za žene. Rak testisa i prostate se javljaju samo kod pacijenata muškog pola. Simptomi u slučajevima raka prostate mogu se prepoznati po pojavi krvi u mokraći ili bolu tokom uriniranja, odnosno, ako pacijent ima promene ili bolove u području skrotuma, u slučajevima raka testisa.

Lečenje malignih bolesti

Lečenje malignih bolesti zavisi od vrste, lokalizacije i stadijuma maligne bolesti. Takođe, opšte zdarvstveno stanje, kao i starost pacijenta uzimaju se u obzir pri donošenju odluke o daljem lečenju.

Lečenje je multidisciplinarno, i može biti od konzervativnog, pa sve do radikalnog, hirurškog.

Lečenje malignih bolesti u Turskoj

Acıbadem predstavlja značajno ime, ne samo u Turskoj, već i širom sveta, i sa svim svojim stručnim medicinskim osobljem svojim pacijentima nudi brojne opcije u borbi protiv različitih vrsta raka. Zahvaljujući svojim resursima, Acibadem heathcare group garantuje za svaki segment, počev od identifikovanja, dijanostike i najsavremenijeg lečenja. Naš sistem je centralizovan, sa lako dostupnim lokacijama i konkurentnim cenama usluga u ovoj oblasti.

Medicinska onkologija je oblast nauke koja obuhvata ne samo lečenje obolelih od raka, nego i zaštitu od malignih bolesti, skrininge i uspostavljanje rane dijagnoze.

Pored toga, u dijagnostikovanju i lečenju malignih bolesti, saradnja različitih specijalnosti poput hirurgije i radiologije je neizostavna. Pristup pacijentima planira se multidisciplinarno i u skladu sa naučnim podacima.

U medicinskoj onkologiji, planiranje lečenja vrši se u zavisnosti od:

 • vrste ćelija raka,
 • zahvaćanih organa
 • uznapredovalosti bolesti (metastaze).

Vrste lečenja u medicinskoj onkologiji

 • Hemoterapija (terapija lekovima): Cilj hemoterapije jeste da se unište maligne ćelije koje rastu na nekontrolisani način. U ACIBADEM onkološkim centrima za lečenje pacijenata primenjujemo najnovija dostignuća u ovoj oblasti.
 • Hormonska terapija: Hormonski lekovi se koriste u lečenju tumora osetljivih na hormone, poput raka prostate ili dojke.
 • Imunoterapija (lečenje pomoću imunog sistema): Supstance koje naš imuni sistem prirodno proizvodi koriste se radi identifikovanja i uništavanja malignih ćelija, aktivirajući imuni sistem.
 • Ciljana biološka terapija: Jedno od najvažnijih dostignuća u poslednjoj deceniji u lečenju malignih bolesti ostvareno je u području bioloških terapija visoke efikasnosti. Ovakvo lečenje ima relativno malo nuspojava i može ciljano delovati na maligne ćelije, bez posledica po zdrave ćelije i zdrava tkiva.

Radijaciona onkologija je disciplina koja se bavi ispitivanjem i upotrebom jonizujućeg zračenja, i njegovog efekta na tumore. Podela u primeni radijacione onkologije izvršena je na: Radioterapiju i Radiohirurgiju. i Radiohirurgija.

Radioterapija (terapija zračenjem)

Radioterapija predstavlja tretiranje malignog tkiva ili nekog nemalignog tumora zračenjem. Kolokvijalno se još naziva i „terapija zračenjem“ ili „X-ray terapija“. Cilj radioterapije je zaustaviti rast ili uništiti maligne ćelije.

Oblasti primene radioterapije

 • Kurativna radioterapija: Na osnovu dostupnih informacija, primenjuje se u slučajevima kada se bolest može u potpunosti izlečiti. Može se primeniti samostalno ili uz hirurgiju i/ili hemoterapiju.
 • Palijativna radioterapija: Primenjuje se u slučajevima kada nije moguće u potpunosti zaustaviti bolest. Cilj je sprečavanje i ublažavanje patnje, uz unapređenje kvaliteta života kod pacijenata koji se suočavaju sa ovako ozbiljnom i složenom bolešću.

Hirurška terapija bazirana na zračenju, bez skalpela i krvi: radiohirurgija

Osnovni cilj radiohirurgije, jednog od polja primene radijacione onkologije, jeste usmeravanje velike količine niskoenergetskih zraka na obolelu zonu. Cilj ovih intenzivnih zraka je smanjiti ili uništiti maligne ćelije. Istovremeno, okolna zdrava tkiva zaštićena su od štetnih efekata zračenja.

Tehnike koje se koriste u primeni radijacione onkologije

 • IGRT: Slikom vođena radioterapija
 • IMRT: Radioterapija promenljivog intenziteta
 • Konformalna radioterapija: 3D konformalna radioterapija
 • SRT/SRS: Stereotaksična radiohirurgija (SRS) odnosi se na kompletno uništavanje tumora u jednoj sesiji pomoću visokih doza zračenja. Kada se ova terapija primeni u više navrata (obično 3-5 sesija), naziva se stereotaksična radioterapija (SRT).
 • Rapidarc®: Rapidarc je visoko razvijena tehnologija koja obezbeđuje veći komfor i olakšanje pacijentima tako što skraćuje trajanje radioterapijskih sesija sa 15-30 minuta na samo dva minuta.
 • Brahiterapija: Brahiterapija je metoda koja se koristi za povećanje lokalne kontrole promene povećanjem doze zračenja tumora pre i nakon eksterne radioterapije.
 • Terapija zračenja jednom dozom: Sa ovom vrstom radioterapije je poželjno početi nakon hemoterapije, kod pacijenata kojima je to potrebno, ili bar 3 nedelje nakon hirurgije, ili kod pacijenata lečenih isključivo hormonskom terapijom.

Uređaji koji se koriste u primeni radijacione onkologije:

 • Trilogy: Trilogy uređaj lekarima specijalistima omogućava brzu i preciznu intervenciju, primenjenu u idealnoj proporciji. To znači da pacijent u najkraćem mogućem vremenu dobija najpreciznije moguće lečenje.
 • MRIdian®: Ovo je prvi radioterapijski uređaj na svetu sa integrisanim sistemom magnetne rezonance za navođenje snimanja. Ovaj uređaj obezbeđuje kontinuirano snimanje u realnom vremenu, pre i tokom samog lečenja.
 • Truebeam®: Ovaj sistem za brzo i precizno lečenje malignih bolesti, istovremeno čuva zdrava tkiva i organe. Najvažnija odlika TrueBeam® uređaja je to što obezbeđuje brže, sigurnije i efikasnije lečenje.
 • CyberKnife®: Ovaj robotski radiohirurški sistem dizajniran je za lečenje tumora uz milimetarsku preciznost. Pomoću ovog sistema, kancerogena regija u mozgu ili telu tretira se visokim dozama zračenja. Ovakvim procesom zdrava tkiva se maksimalno štite od neželjenih dejstava zračenja.
 • Gamma Knife Icon®: Gamma knife još je jedna od stereotaksičnih intrakranijalnih tehnika u radiohirurgiji koja se koristi za lečenje moždanih tumora i drugih moždanih abnormalnosti u delu terapije zračenjem. U radiohirurgiji sa tzv. gama-nožem, ciljana tkiva tokom sesije izložena su veoma jakoj dozi zračenja. Cilj ovog postupka jeste sprečiti dalji rast tumora.

Oblasti primene hirurškog lečenja

U opsegu hirurške onkologije, takođe se primenjuje i kurativna hirurgija. Međutim, preliminarni uslov za primenu kurativne hirurgije jeste da je poremećaj ograničen na organ ili limfne čvorove na kojima se prvobitno pojavio. Tumori mogu biti u potpunosti uklonjeni, pod uslovom da su granice tumora precizno utvrđene. Međutim, postoje i slučajevi gde tumor ne može u potpunosti biti odstranjen. U takvim slučajevima, radi se takozvana debulking (redukciona) operacija, kako bi se smanjio obim malignog tkiva. Štaviše, smanjivanjem broja metastaza uvećavaju se šanse pacijenta za potpuni oporavak.

da Vinci” robotska hirurgija

Laparaskopske operacije koje se izvode pomoću „da Vinci“ hirurškog robota, definišu se kao Robotska hirurgija. Ovakve operacije pružaju pacijentima brojne prednosti. Pored prednosti koje su zajedničke svim laparaskopskim operacijama, poput manje bola, manjih ožiljaka na koži, skraćenog boravka u bolnici; ovde ima manje krvarenja, dok je stopa uspešnosti ovih operacija sve veća. „da Vinci“ robotska hirurgija nalazi  primenu posebno u značajnijim granama poput ginekologije, ginekološke onkologije, urologije, kardio i vaskularne hirurgije, opšte hirurgije i ORL hirurgije.

Prvi korak ka ispravnom lečenju: radiološke dijagnostičke metode

Ispravna radiološka dijagnoza osnovni je deo u donošenju odluke kako treba sprovesti lečenje. Moderne tehnike i napredna tehnologija od primarne su važnosti prilikom radiološkog dijagnostikovanja, uz neizostavno iskustvo radiološkog osoblja.

Uz kvalifikovano radiološko osoblje, posebno je važno da se tehnike primenjene sa naprednom tehnologijom koriste za što preciznije dijagnostikovanje. ACIBADEM Healthcare Group upravlja se prema tom principu i pažljivo prati razvoj medicinske nauke, konstantno zamenjujući svoju dijagnostičku opremu novom, visokotehnološkom opremom u svim ACIBADEM bolnicama i ambulantnim centrima.

PET/CT

 • Za brzu i pouzdanu dijagnozu: PET/CT uređaj koristi se za identifikaciju tumora u ranom stadijumu, kao i kod utvrđivanja da li su tumori maligni ili benigni. Uređaj se takođe koristi i u dijagnostikovanju i lečenju neuroloških i kardioloških poremećaja.
 • PET/CT u ranoj dijagnozi: PET/CT nudi mnogo značajnih prednosti u uspostavljanju rane dijagnoze. Nudi priliku da se mnogi poremećaji identifikuju u početnoj fazi. U vremenu pre PET/CT-a, dijagnoza se postavljala jedino biopsijom. Za isti postupak sada se koristi izuzetno precizni PET/CT uređaj.
 • PET/CT u metastazama: PET/CT takođe nudi važnu prednost pri utvrđivanju da li se bolest proširila na okolna tkiva ili limfne čvorove kod mnogih tipova malignih bolesti, drugim rečima, da li postoje metastaze ili ne. Obzirom da je celo telo istovremeno vizuelno prikazano, zahvaljujući snimcima dobijenim putem PET/CT-a, moguće je i proceniti da li se tumor proširio na još neki organ. Drugim rečima, koristan je i za određivanje stadijuma maligne bolesti, koja je poznata kao staging.

INTRAOPERATIVNI 3 TESLA MRI

Intraoperativna MR olakšava kompletno uklanjanje tumora obezbeđujući snimke tokom operacije mozga. Tako se eliminiše rizik neophodnosti druge operacije koja bi bila potrebna ukoliko bi deo tumora zaostao.

DIGITALNA MAMOGRAFIJA SA TOMOSINTEZOM

Mamografski uređaj koji obezbeđuje dvodimenzionalne i trodimenzionalne snimke odličnog kvaliteta uz najmanju potrebnu dozu zračenja. Uređaj može obezbediti multi-slajsne 2D i 3D tomosintetičke snimke i predstavlja revoluciju u području ranog dijagnostikovanja tumora.


Povezane priče o pacijentima

JASMINKO HUSEINĆEHAJIĆ, ONKOLOGIJA, BOSNA
JASMINKO HUSEINĆEHAJIĆ, ONKOLOGIJA, BOSNA

Došao sam u bolnicu Acibadem Maslak, kako bih našao lek za rak pluća koji sam imao. Odlučio sam da se prijavim u bolnicu Acibadem sa preporukom mog prijatelja koji je tu bio lečen ranije.  Bio sam impresioniran Acibademom od prvog dana kad sam sleteo na aerodrom, od trenutka od koga mi je ozbiljno, ljubazno i […] Saznajte više

Povezane vesti i članci

Topovska hrana protiv raka
Topovska hrana protiv raka

Jeste li ikada pomislili koliko je hrana koju jedemo korisna ili štetna za naše zdravlje? Vaša ishrana zapravo je investicija u vaše zdravlje. Sprečite rak s ishranom od 5 esencijalnih komponenti Način ishrane ima svoju jako značajnu ulogu u nastanku raka, jednog od najvećih zdravstvenih problema. Znači, ono što jedete jednako je važno kao i […] Saznajte više
10 načina kako sprečiti rak
10 načina kako sprečiti rak

Čovečanstvo nastavlja borbu protiv raka zahvaljujući napretku tehnologije i medicine. No, iako broj obolelih od raka raste, raste i stopa preživljavanja. Prestanite da pušite ili konzumirate alkohol i sprečite rak U Turskoj svake godine od raka oboli dvesta hiljada ljudi. Procene su da će jedna od 2 osobe dobiti rak u sledeća dve do tri […] Saznajte više
Lečenje raka ne treba odlagati zbog straha od virusa Covid-19
Lečenje raka ne treba odlagati zbog straha od virusa Covid-19

Pacijenti s kancerom spadaju u jednu od najugroženijih grupa u pandemiji izazvanoj virusom COVID-19, koja je dovela do velikih promena na globalnom nivou. S druge strane, izbegavanje poseta bolnici zbog percipirane opasnosti od virusa Covid-19 otvara put za druge rizike, navodi dr. Rıza Umar Gürsu, specijalista onkologije iz bolnice Acıbadem Bakırköy u Turskoj. To dovodi […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search