Torakalna (grudna) hirurija - ACIBADEM Srbija
Grudna (torakalna) hirurgija

Grudna (torakalna) hirurgija

Grudna (torakalna) hirurgija, Acibadem, Turska

Torakalna hirurgija se bavi oboljenjima organa unutar grudnog koša, uključujući i rak pluća. Ona može uključivati operacije dušnika, pluća, medijastinuma, dijafragme, jednjaka ili samog zida grudnog koša. U Turskoj, Acibadem obezbeđuje pristup najsavremenijim minimalno invazivnim tehnikama.

Šta je torakalna hirurgija?

Lečenje u okviru toraklne hirurgije može se vršiti u bilo kojoj životnoj dobi. Potreba za toraklanom hirurgijom može da varira od urođenih abnormalnosti kod beba, preko traumatskih povreda, do ozbiljnih bolesti organa grudne duplje kod odraslih. Najčešća indikacija za operaciju grudnog koša je maligna bolest, uključujući rak pluća i rak jednjaka. Mnoga druga stanja mogu takođe zahtevati torakalnu hirurgiju, uključujući traumu, gastroezofagealni refluks, sindrom torakalnog otvora (TOS) ili hiperhidrozu (preterano znojenje). Zahvati torakalne hirurgije mogu uključiti otvorene operacije ili minimalno invazivne tehnike.

Postupak torakotomije

Torakotomija je operacija koja uključuje otvaranje grudnog koša. Omogućava prilaz organima u grudnom košu kroz intrakostalne prostore (kroz rebra) ili kroz grudnu kost. Torakalni hirurg može se odlučiti za otvorenu torakotomiju kada radi na velikom delu grudnog koša ili pluća. Ona se često se koristi za zahvate kao što su Wedge resekcija (uklanjanje manjeg komada plućnog tkiva), lobektomija (odstranjivanje jednog režnja pluća), pneumonektomija (odstranjena čitava pluća). Ezofagektomija ili uklanjanje torakalnog dela jednjaka takođe je jedan od uobičajenih torakalnih zahvata. Tumori timusa – timomi mogu zahtevati uklanjanje cele žlezde (timektomija). U nekim slučajevima, timektomija se može koristiti u sklopu lečenja miastenije gravis.

Na odeljenju za torakalnu hirurgiju Acibadem velike operacije grudnog koša izvode se na multidisciplinarni način. Naši iskusni torakalni hirurzi sarađuju sa specijalistima radiologije, onkologije, gastroenterologije kako bi obezbedili sveobuhvatnu negu i najbolje moguće rezultate za svakog pacijenta.

Minimalno invazivna torakalna hirurgija

Najnoviji razvoj medicinske nauke torakalnu hirurgiju čini manje invazivnom i sve ugodnijom za pacijente. Za razliku od otvorene operacije grudnog koša, minimalno invazivne tehnike ne zahtevaju velike rezove. Dostupne su dve mogućnosti za minimalno invazivnu operaciju grudnog koša:

 • Video-potpomognuta torakalna operacija (VATS). VATS je minimalno invazivan hirurški pristup u kom se koriste mikro-instrumenti i prave mali rezove dužine 2 do 3 cm. Sićušna video kamera umetnuta je kroz jedan od rezova kako bi torakalni hirurg mogao da vizuelizuje grudnu šupljinu na monitorima visoke rezolucije.
 • Robotski-asistirana torakalna operacija. Ovaj hirurški zahvat sličan je VATS-u, ali uključuje robotski sistem kojim upravlja torakalni hirurg sa konzole. Operacija grudnog koša uz pomoć robota izvodi se kroz iste rezove kao kod VATS-a, s tim što robotski instrumenati omogućavu znatno širi raspon pokreta.

Najvažnije prednosti minimalno invazivnih torakalnih operacija su minimalno oštećenje tkiva, manji broj registrovanih komplikacija, smanjen bol u grudima nakon operacije, manji ožiljci, brži oporavak nakon operacije, kraći boravak u bolnici i velik broj zadovoljnih pacijenata.

Ko može biti kandidat za minimalno invazivnu torakalnu operaciju?

Gotovo sve konvencionalne – otvorene torakalne operacije mogu se izvesti minimalno invazivnim tehnikama. Na odeljenju za torakalnu hirurgiju Acibadem ovo je prva opcija koja se razmatra za svakog pacijenta kojem treba operacija grudnog koša. Međutim, minimalno invazivna hirurgija nije najbolje rešenje za svakoga. Nekim pacijentima može biti potrebna otvorena hirurgija, zavisno od vrste patološkog procesa i njegove lokalizacije. Najprikladnija terapija za svakog pacijenta utvrđuje se nakon detaljne procene koju donosi multidisciplinarni konzilijum, sastavljen od iskusnih lekara specijalista onkologije, radioterapije, pulmologije, torakalne hirurgije, radiologije, patologije i nuklearne medicine.

Koliko dugo pacijent ostaje u bolnici?

Trajanje oporavak nakon operacije grudnog koša zavisi od konkretnog slučaja, hirurškog zahvata i umeća torakalnog hirurga koji izvodi operaciju. Generalno, vreme oporavka je kraće nakon minimalno invazivnih zahvata u odnosu na otvorenu hirurgiju. Na odeljenju za torakalnu hirurgiju Acibadem prosečan boravak u bolnici varira između 1 i 4 dana. Obično operacija raka pluća zahteva 1 noćenje u jedinici intenzivne nege. Kod drugih operacija to nije uvek potrebno.

Šta se događa posle operacije?

Hirurški zahvat ne utiče isto na sve pacijente. Stoga se postoperativni period oporavka može razlikovati u zavisnosti od zdravstvene anamneze pacijenta, opšteg zdravstvenog stanja te iskustva hirurga. Kod minimalno invazivnih zahvata, pacijenti se obično mogu vratiti svom normalnom životu 1-5 dana nakon otpusta, dok je za otvorenu operaciju potrebno nekoliko sedmica za oporavak. Nakon otpusta, naš tim lekara svakom pacijentu daje posebna uputstva o nezi rane, fizičkim aktivnostima, ishrani i kontrolnim pregledima.

Najčešće torakalne operacije u Acibademu

Odeljenje torakalne hirurgije Acibadem pokriva velik opseg usluga dijagnosticiranja i lečenje složenih bolesti grudnog koša, uključujući napredne hirurške metode koje se primenjuju samo u nekoliko najsavremenijh medicinskih centara u svetu. Neki od najčešćih zahvata u našim bolnicama su:

 • Karcinom pluća: Acibadem je poznat po svojim značajnim uspesima u hirurgiji raka pluća. Naš tim je bio prvi u Turskoj koji je implementirao torakoskopiju potpomognutu s jednim portom za ranu fazu raka pluća.
 • Karcinom jednjaka. Nekad je potrebna ezofagektomija ili hirurško uklanjanje celog ili dela jednjaka. U nekim slučajevima, operacija se može izvesti minimalno invazivnim tehnikama.
 • Medijastinalne ciste i tumori. Hirurška resekcija je, najčešće, moguća minimalno invazivnim tehnikama.
 • Emfizem. Minimalno invazivna hirurgija u okviru lečenja emfizema, u situacijama kada lekovi nisu dovoljni, može pomoći pacijentima da lakše dišu i, samim tim, produžiti njihov životni vek.
 • Pleuralne bolesti. Minimalno invazivna hirurgija može se primeniti i za lečenje pleuralnog mezotelioma, u okviru problema pleuralnog prostora, uključujući torakocentezu, torakostomiju, zbrinjavanje pleuralnog izliva i pneumotoraksa, pleurektomije, dekortikacije pluća, kao i drenaže i resekcije empijema.
 • Deformacije zida grudnog koša. Ove vrste hirurških procedura mogu se koristiti i za korekciju pectus excavatum, pectus carinatum i drugih deformiteta grudnog koša ili traumatskih nestabilnosti grudnog koša.
 • Kongenitalni poremećaji grudnog koša kod dece. Obično koristimo zatvorene, minimalno invazivne tehnike sa sitnim rezovima za pedijatrijske pacijente.
 • Sindrom torakalnog otvora. TOS operacija se koristi za ublažavanje kompresije i simptoma bolesti.
 • Hiperhidroza. Torakalna simpatektomija je operacija koja može pomoći kod prekomernog znojenja.

Zašto torakalna operacija u Acibademu?

U torakalnoj hirurgiji, za uspešan ishod neophodni su najsavremenija oprema i visoka stručnost. Acibadem zapošljava eminentne svetske torakalne hirurge sa bogatim međunarodnim iskustvom, koji su deo predsedništva najvećeg svetskog udruženja torakalnih hirurga, Evropskog odbora za kardiotorakalnu hirurgiju (EBCTS). Naš tim je među prvima u svetu i prvi u Turskoj implementirao VATS metodu s jednim priključkom, što je najmanje invazivna operacija raka pluća do sada. Najsavremenija oprema i multidisciplinarni pristup doprinose najboljim rezultatima i produženju životnog veka naših pacijenata.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search