» Grudna (torakalna) hirurgija
Grudna (torakalna) hirurgija

Grudna (torakalna) hirurgija

Grudna (torakalna) hirurgija, Acibadem, Turska

Torakalna hirurgija rešava patološke poremećaje u grudima, uključujući rak pluća. U Turskoj, Acibadem obezbeđuje pristup najsavremenijim minimalno invazivnim tehnikama.

Šta je torakalna hirurgija?

Torakalna hirurgija, takođe poznata kao hirurgija grudnog koša, odnosi se na organe koji se nalaze u grudima. Potreba za operacijom može se javiti u bilo kojoj dobi iz više razloga, od urođenih abnormalnosti kod beba do traumatskih povreda ili bolesti grudnog koša kod odraslih. Torakalna operacija može uključivati dušnik, pluća, medijastinum, dijafragmu, jednjak ili zid grudnog koša. Najčešća indikacija za operaciju grudnog koša je rak, uključujući rak pluća i rak jednjaka. Mnoga druga stanja mogu takođe zahtevati torakalnu hirurgiju, uključujući traumu, gastroezofagealni refluks, sindrom torakalnog otvora (TOS) ili hiperhidrozu (preterano znojenje). Zahvati torakalne hirurgije mogu uključiti otvorene operacije ili minimalno invazivne tehnike.

Postupak torakotomije

Torakotomija je operacija koja uključuje otvaranje grudnog koša. Omogućava prilaz organima u grudnom košu kroz rebra ili grudnu kost. Torakalni hirurg može se odlučiti za otvorenu torakotomiju kada radi na velikom delu grudnog koša ili pluća. Često se koristi za zahvate kao što su Wedge resekcija (uklanjanje manjeg komada plućnog tkiva), lobektomija (odstranjivanje jednog režnja pluća), pneumonektomija (odstranjena čitava pluća). Ezofagektomija ili uklanjanje velikog dela jednjaka takođe je jedan uobičajeni torakalni zahvat. Tumori timusa koji se nazivaju timomi mogu zahtevati uklanjanje timusa (timektomija). U nekim slučajevima, timektomija se može koristiti kao deo lečenja miastenije gravis.

Na odeljenju za torakalnu hirurgiju Acibadem velike operacije grudnog koša izvode se na multidisciplinarni način. Naši iskusni torakalni hirurzi sarađuju sa specijalistima radiologije, onkologije, gastroenterologije kako bi obezbedili sveobuhvatnu negu i najbolje moguće rezultate za svakog pacijenta.

Minimalno invazivna torakalna hirurgija

Najnoviji razvoj medicinske nauke torakalnu hirurgiju čini manje invazivnom i sve ugodnijom za pacijente. Najnovije minimalno invazivne metode koriste pomoć video snimanja dok je pristup omogućen kroz sve manje rezove. Za razliku od otvorene operacije grudnog koša, minimalno invazivne tehnike ne zahtevaju rezanje rebara ili grudne kosti. Dostupne su dve mogućnosti za minimalno invazivnu operaciju grudnog koša:

 • Video-potpomognuta torakalna operacija (VATS). VATS je minimalno invazivan hirurški pristup u kom se koriste mikro-instrumenti i prave mali rezove dužine 2 do 3 cm. Sićušna video kamera umetnuta je kroz jedan od rezova kako bi torakalni hirurg mogao da vidi grudnu šupljinu na monitorima visoke rezolucije.
 • Robotski-asistirana torakalna operacija. Ovaj hirurški zahvat sličan je VATS-u, ali uključuje robotski sistem kojim upravlja torakalni hirurg s konzole. Operacija grudnog koša uz pomoć robota izvodi se kroz male rezove pomoću robotskih instrumenata koji omogućavu širok raspon pokreta.

Najvažnije prednosti minimalno invazivnih torakalnih operacija su minimalno oštećenje tkiva, manji broj registrovanih komplikacija, kraći boravak u bolnici, smanjen bol u grudima nakon operacije, manji ožiljci, brži oporavak nakon operacije i velik broj zadovoljnih pacijenata.

Ko može biti kandidat za minimalno invazivnu torakalnu operaciju?

Gotovo sve tradicionalne torakalne operacije mogu se izvesti minimalno invazivnim tehnikama. Na odeljenju za torakalnu hirurgiju Acibadem ovo je prva opcija koja se razmatra za svakog pacijenta kojem treba operacija grudnog koša. Međutim, minimalno invazivna hirurgija nije najbolje rešenje za svakoga. Nekim pacijentima može biti potrebna otvorena operacija, zavisno od patologije i pozicije. Najprikladnija terapija za svakog pacijenta utvrđuje se nakon detaljne procene koju donosi multidisciplinarni konzilijum, sastavljen od iskusnih lekara specijalista onkologije, radioterapije, pulmologije, torakalne hirurgije, radiologije, patologije i nuklearne medicine.

Koliko dugo pacijent ostaje u bolnici?         

Koliko dugo traje oporavak nakon operacije grudnog koša zavisi od konkretnog slučaja, hirurškog zahvata i umeću torakalnog hirurga koji izvodi operaciju. Generalno, vreme oporavka je kraće nakon minimalno invazivnih zahvata u odnosu na otvorenu operaciju. Na odeljenju za torakalnu hirurgiju Acibadem prosečan boravak u bolnici varira između 1 i 4 dana. Obično operacija raka pluća zahteva 1 noćenje u jedinici intenzivne nege. U drugim operacijama to nije uvek potrebno.

Šta se događa posle operacije?

Hirurški zahvat ne utiče isto na sve pacijente. Stoga se postoperativni period oporavka može razlikovati u zavisnosti od zdravstvene anamneze pacijenta, opšteg zdravstvenog stanja te iskustva hirurga. Kod minimalno invazivnih zahvata, pacijenti se obično mogu vratiti svom normalnom životu 1-5 dana nakon otpusta, dok je za otvorenu operaciju potrebno nekoliko sedmica za oporavak. Nakon otpusta, naš tim lekara svakom pacijentu daje posebna uputstva o nezi rane, fizičkim aktivnostima, ishrani i kontrolnim pregledima.

Neke od najčešćih torakalnih operacija u Acibademu

Odeljenje torakalne hirurgije Acibadem pokriva velik opseg usluga dijagnosticiranja i lečenje složenih bolesti grudnog koša, uključujući napredne hirurške metode koje se primenjuju samo u nekoliko najsavremenijh medicinskih centara u svetu. Neki od najčešćih zahvata u našim bolnicama su:

 • Rak pluća: Acibadem je poznat po svojim značajnim uspesima u hirurgiji raka pluća. Naš tim je bio prvi u Turskoj koji je implementirao torakoskopiju potpomognutu s jednim portom za ranu fazu raka pluća.
 • Rak jednjaka. Nekad je potrebna ezofagektomija ili hirurško uklanjanje dela jednjaka. U nekim slučajevima, operacija se može izvesti minimalno invazivnim tehnikama.
 • Medijastinalne ciste i tumori. Hirurška resekcija je moguća minimalno invazivnim tehnikama.
 • Emfizem. Operacija emfizema može pomoći pacijentima da bolje dišu i žive duže kada lekovi nisu dovoljni.
 • Pleuralne bolesti. Operacije za lečenje pleuralnog mezotelioma, problema pleuralnog prostora, uključujući torakocentezu, cevnu torakostomiju, ranžiranje za pleuralni izliv, zbrinjavanje pneumotoraksa, pleurektomiju, dekortikaciju i drenažu te resekciju empijema.
 • Deformacije zida grudnog koša. Operacije koje uključuju korekciju pectus excavatum, pectus carinatum i drugih deformiteta grudnog koša ili traumatske nestabilnosti grudnog koša.
 • Kongenitalni poremećaji grudnog koša kod dece. Obično koristimo zatvorene, minimalno invazivne tehnike sa sitnim rezovima za pedijatrijske pacijente.
 • Sindrom torakalnog otvora. TOS operacija se koristi za ublažavanje kompresije i simptoma.
 • Hiperhidroza. Torakalna simpatektomija je operacija koja može pomoći kod prekomernog znojenja.

Zašto torakalna operacija u Acibademu?

U torakalnoj hirurgiji, za uspešan ishod neophodni su napredna oprema i ogromna stručnost. Acibadem zapošljava torakalne hirurge svetske klase bogatog međunarodnog iskustva koji su deo predsedništva najvećeg svetskog udruženja torakalnih hirurga, Evropskog odbora za kardiotorakalnu hirurgiju (EBCTS). Naš tim je među prvima u svetu i prvi u Turskoj implementirao VATS metodu s jednim priključkom, što je najmanje invazivna operacija raka pluća do sada. Najsavremenija oprema i multidisciplinarni pristup doprinose boljim životima naših pacijenata na najbolji mogući način.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search