ORL ( Uho, grlo i nos) - ACIBADEM Srbija
Uho, Grlo, Nos

Uho, Grlo, Nos

Ova posebna oblast zahteva i dodatnu specijalističku obuku. Pored standardne ORL obuke, naši iskusni specijalisti za ORL i audiologiju iz svih ACIBADEM bolnica, prošli su i dodatne obuke. Sve naše bolnice opremljene su najmodernijom opremom neophodnom za sve vrste ORL procedura koje se ovde uspešno izvode.

Čim stignete u neku od ACIBADEM ORL klinika, pregled će biti obavljen u modernim, kompletno opremljenim ordinacijama (fleksibilni i kruti endoskop; stroboskop; digitalni sistem za snimanje). Preglede vode izuzetno obučeni i iskusni specijalisti koji vode računa o izboru najpodesnije terapije. ORL specijalisti u ACIBADEM-u blisko sarađuju sa ostalim specijalistima i tako zajedno obezbeđuju sveobuhvatnu negu pacijenata.

U našoj klinici leče se sledeće bolesti uha, grla i nosa.

Otologija / Neurotologija

Na odeljenju za otologiju/neurotologiju obavljaju se sledeće procedure: lečenje zujanja u ušima, lečenje vrtoglavice, hirurgija poremećaja bubne opne i srednjeg uha, hirurgija otoskleroze, dijagnostika i lečenje gubitka sluha, hirurško usađivanje implanata u uho (poznato kao bioničko uho), rehabilitacija uz slušna pomagala i primena hirurški usađenog slušnog aparata. Operacije urođene slušne atresije, BAHA sistem (koštano usađen slušni aparat), i korektivna mikrotija.

ORL hirurgija tumora

Na ORL hirurgiji koriste se najsavremenije dostupne metode lečenja bolesti uha, grla, nosa, usne i nosne duplje, grkljana, pljuvačne žlezde, dijagnostikovanje i lečenje svih benignih i malignih tumora tiroidne žlezde i vrata. Osim hirurškog lečenja, u našoj klinici rade se i korekcije tkiva oštećenog u operacijama i tokom onkoloških tretmana.

Rinologija

Odeljenje rinologije uspešno izvodi medicinske i hirurške procedure za dijagnostiku i lečenje zapušenog nosa, lečenje alergija, medicinsko i hirurško lečenje sinusa. Uspešno lečimo i urođene probleme nosa, poput atrezije hoana.

Primena endoskopske tehnike u hirurgiji sinusa danas je veoma rasprostranjena. Naša klinika koristi najrazvijeniji i najnoviji „hirurški navigacioni sistem“, koji smanjuje rizik od nastalih operativnih komplikacija. Na ovaj način, potencijalni sporedni efekti svode se na minimum. Tehnologija je posebno korisna kod pacijenata koji su prošli prethodne operacije nastale zbog izmenjene anatomije ili kod onkoloških pacijenata.

Plastična hirurgija lica

Plastična hirurgija lica oblast je koja se u velikoj meri razvila poslednjih nekoliko godina. Pored rinoplastike, uspešno izvodimo i druge procedure: korekciju isturenih ušiju, tretman bora lica (botoks, fileri), fejslifting (hirurški ili šav-lift metodom), podizanje kože vrata, korekciju spuštenih kapaka i uklanjanje podočnjaka. Klinika takođe uspešno obavlja operacije vilične kosti.

Pedijatrijske ORL bolesti

Naša klinika jedan je od retkih centara koji nude kompletno i sveobuhvatno lečenje dece. Naši lekari specijalisti na ORL odeljenju pedijatrije izvode operacije koje se ne svode samo na krajnike ili operaciju trećeg krajnika, već i lečenje urođenih anomalija (rođeni bez ušiju ili nosa, rascep nepca), urođenih anomalija grla, disanja, kao i lečenje cisti i tumora tih regija.

Poremećaji glasa, gutanja i hranjenja

Odeljenje rešava probleme poremećaja glasa i gutanja, a vrši i neophodne preglede, sprovodi terapije i rehabilitaciju, uključujući i operacije disfonije (gubitka glasa), govorne poremećaje, teškoće u gutanju, kao i preterano lučenje pljuvačke.

Lumenis CO2 laser, trenutno dostupan u nekoliko zdravstvenih ustanova na svetu, koristi se i u našoj klinici. Naši iskusni stručnjaci koriste uređaj za lečenje oboljenja glasnih žica (polipi, lezije), suženje dušnika (tumori) i karcinom grla. Tumori usta i nosa, kao i lezije na koži mogu se, uz minimalno krvarenje, lečiti laserom. Laserska metoda veoma je korisna u lečenju papiloma, virusne infekcije disajnih puteva. Laser se takođe uspešno koristi i za lečenje kožnih lezija u CO2 laserskoj plastičnoj hirurgiji.

Hrkanje i poremećaji spavanja

Pacijenti koji pate od hrkanja i apneje u snu (prestanak disanja u snu) leče se u našoj klinici. Poremećaji spavanja utvrđuju se u laboratoriji za spavanje nakon čega se pacijentima predočavaju pogodne metode lečenja (hirurška ili CPAP maska – upravlja pritiskom vazduha i zadržava disajne puteve otvorenim).

Centar za sluh i govor

U Centru za sluh i govor obavljaju se sledeće procedure: testiranja sluha, testiranja ravnoteže, lečenje zujanja u ušima, lečenje poremećaja centra za ravnotežu, terapija za govor i disfagiju, izbor i primenu slušnih pomagala, ugradnja kohlearnog implantata kod pacijenata koji pate od urođenog gubitka sluha ili od gubitka sluha nakon rođenja. Sve testove pre lečenja, kao i rehabilitaciju nakon lečenja, vode naši specijalisti audiologije. Naše Odeljenje audiologije koristi najsavremeniju tehnologiju, a audiološki testovi vrše se u standardnim gluvim sobama. Centar obezbeđuje i video ENG, kalorijske testove, kao i pozicione testove. Takođe, pacijenti mogu izabrati slušni aparat i ugraditi ga kod nas. Klinika je opremljena svom potrebnom i najsavremenijom tehnologijom za lečenje zujanja u ušima.

Kohlearni implantat (bionički implantat za uho) je kompjuterizovani uređaj koji osobama sa ozbiljnim senzorno-neuralnim oštećenjem ili gubitkom sluha može pomoći da povrate čulo sluha. Ovo je jedina medicinska tehnologija koja može pomoći u osposobljavanju nekog od pet čula u organizmu – čulo sluha. Pacijenti kojima slušna pomagala ne mogu mnogo pomoći, najbolji su kandidati za ugradnju kohlearnog implantata. Globalno, više od 400,000 pacijenata (dece i odraslih) koristi blagodeti kohlearnog implantata. Za razliku od slušnih pomagala koja pojačavaju dolazni zvuk, kohlearni implantat menja zvučne talase u električne signale. Slušni aparati funkcionišu preko ćelija dlake u unutrašnjem uhu dok kohlearni implantati premošćavaju oštećene ćelije dlake i konvertuju govor i pozadinske zvuke u električne signale a zatim ih šalju do slušnog nerva.

Kohlearani implantat sastoji se od dve glavne komponente:

  • Unutrašnja komponenta – sadrži mali elektronski uređaj koji se hirurški usađuje potkožno iza uha, povezan elektrodama i umetnut u kohleu.
  • Spoljna komponenta – postavljena iza uha, sadrži procesor govora, mikrofon i mesto za bateriju.

Mikrofon hvata zvuk koji se preko procesora prevodi u karakteristične električne signale. Ovi signali ili “kodovi” preko tankog kabla putuju do dela na glavi a odašilju se preko kože putem radio talasa u elektrode u kohlei. Signali iz elektroda stimulišu slušna nervna vlakna i šalju informaciju do mozga, gde se signal prevodi u razgovetan zvuk.

Operacija kohlearnog implantata

Operacija ugradnje kohlearnog implantata obično se izvodi ambulantno, pod opštom anestezijom. Rez iza uha služi da otvori mastoidnu kost i omogući pristup zoni srednjeg uha. Uz omogućen prilaz srednjem uhu, pravi se otvor na kohlei u koji se umeću elektrode. Nakon toga, elektronski uređaj na dnu elektrode postavlja se potkožno iza uha.

Operacija se izvodi na pacijentima starijim od 12 meseci, kojima slušna pomagala ne mogu pomoći.

Naš tim specijalista za kohlearni implantat

Tim specijalista koji rade na kohlearnom implantatu čine hirurg, neurolog i nekoliko lekara audiologa ogromnog iskustva u svim segmentima patologije uha. Za svakog pacijenta rade se veoma precizne preoperativne procene, intraoperativna merenja i postoperativna rehabilitacija. Operacije su maksimalno bezbedne zahvaljujući najsavremenijoj medicinskoj opremi i iskusnom timu lekara.


TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search