» Transplantacija Jetre
Transplantacija Jetre

Transplantacija Jetre

Transplantacija jetre spasonosna je opcija kada jetra otkaže. Acibadem Centar za transplantaciju jetre referentni je centar za sve komplikovane slučajeve u Turskoj i inostranstvu.

Transplantacija jetre

Transplantacija jetre jedini je trajni lek pacijentima u završnoj fazi bolesti jetre. Zdrava jetra odgovorna je za važne funkcije, uključujući metabolizam, detoksikaciju, imunološku funkciju, koagulaciju. Osoba ne može živeti bez jetre, a njene funkcije mašina ne može zameniti. Zato je bolesnicima s hroničnim otkazivanjem jetre i nekim akutnim bolestima jetre potrebna transplantacija zdravog organa. Tokom operacije transplantacije jetre, bolesna jetra se uklanja iz tela i zamenjuje zdravim organom donora. Operacija obuhvata ponovno spajanje krvnih sudova i žučnih kanala s ciljem da se omogući ispravan rad novog organa. Metoda koju u Acibademu koriste je ortotopska transplantacija jetre, a koja se u svetu smatra ‘zlatnim standardom’.

Transplantacija jetre jedna je od najkomplikovanijih hirurških intervencija. Zahteva vrhunsku stručnost tokom celog procesa. Kompetentna procena pacijenta, operacija, intenzivna nega i postoperativni nadzor jednako su važni za uspešan ishod lečenja. 

Koliko je vremena potrebno za transplantaciju jetre?

Širom sveta broj ljudi koji čeka na transplantaciju jetre premašuje broj organa doniranih od preminulih donora. Stoga se ti pacijenti nalaze na listi čekanja na nacionalnom ili regionalnom nivou. Svaka država određuje stroge kriterijume odabira, poklapanja i dodele dostupnih organa. Većina zemalja dozvoljava samo svojim građanima da se upisšu na liste čekanja. Vreme čekanja ne mora biti isto u svim zemljama. Međutim, većina pacijenata čeka godinama, a neki od njih možda nikada neće ni dobiti jetru od preminulog donora. U Turskoj se na listu čekanja mogu prijaviti samo turski državljani. Pacijenti iz inostranstva mogu se prijaviti za transplantaciju od živog donora ako imaju donora koji je spreman da donira.

Živa donacija jetre

Jetra je jedini organ koji se može regenerisati. Može nastaviti da funkcioniše čak i ako se ukloni 70% ukupnog tkiva. To omogućava transplantaciju jetre od živog donora. Za neke pacijente to može biti alternativa dugim listama čekanja. Nakon operacije, dva dela jetre kod donora i primaoca ponovo će izrasti i osigurati normalnu funkciju jetre za oboje.

Glavna prednost transplantacije jetre od živog donora jeste kratko vreme čekanja. Primaoci ne moraju da čekaju odgovarajućeg umrlog donora i tako izbegnu da im se zdravlje dodatno pogorša. Osim toga, donor se može detaljno pregledati i pripremiti za operaciju. Donacija od živog donora daje bolje rezultate budući da su donor i vreme operacije pažljivo odabrani.

Transplantacija jetre živog donora složena je i tehnički zahtevna operacija koja predstavlja rizik za donora i primaoca. Zato su detaljna predoperativna procena i iskustvo medicinskog tima presudni za ishod operacije. 

Transplantacija jetre kod dece

Transplantacija jetre kod dece sasvim je drugačija nego kod odraslih. Razlike, pre svega, treba tražiti u razlozima za transplantaciju. Kododraslih pacijenata otkazivanje jetre često je uzrokovano hepatitisom, alkoholnim steatohepatitisom ili masnom jetrom. Deca transplantacija jetre obično treba zbog kongenitalnih anomalija, a najčešći uzrok je bilijarna atrezija. Osim toga, uske vene i žučni kanali te uzan prostor za jetru predstavljaju dodatni izazov hirurzima.

U Acibademu se transplantacija jetre za pedijatrijske bolesnike i dojenčad obavlja rutinski, uz izvrsne rezultate. Neki od naših pacijenata komplikovani su slučajevi koje drugi centri odbijaju kao ‘neprikladne za transplantaciju jetre’. Kod dece s metaboličkim bolestima uspešno izvodimo kombinovanu transplantaciju jetra-bubreg. 

Kriterijumi za transplantaciju jetre

Kako bi se razmotrila transplantacija od živog donora, i donor i primalac treba da ispunjavaju određene kriterijume. U Acibadem Centru za transplantaciju jetre kriterijumi odabira donora uključuju starost od 18 do 55 godina, dobro opšte zdravstveno stanje, normalnu funkciju jetre i odgovarajuću krvnu grupu. Donor bi trebalo da bude blizak srodnik ili ga mora odobriti Etička komisija, koja se slaže s donacijom bez naknade. Mogući primaoci su pacijenti s ireverzibilnom završnom fazom bolesti jetre čije opšte zdravstveno stanje omogućava operaciju. I donor i primalac proći će kroz detaljan proces provere. Mogu se očekivati razne konsultacije i analize krvi, radiološki pregledni i snimanja, biopsija jetre, snimci žučnih kanala, genetske analize itd.

Procedura za transplantaciju jetre

Za pacijente koji u Acibadem stižu iz inostranstva, proces transplantacije jetre obično počinje s detaljnim informacijama o transplantaciji organa, zakonskim odredbama u Turskoj, očekivanjima od zdravstvenog postupka, ukupnom učinku na kvalitet života, procesu nakon transplantacije te mogućim komplikacijama. Pacijenti su pozvani da dostave svoju medicinsku dokumentaciju, hirurške izveštaje i rezultate analiza. Proces se nastavlja detaljnim pregledima i analizama za donora i primaoca kako bi se procenila ukupna prihvatljivost. Kad su svi medicinski i ostali zahtevi ispunjeni, u najkraćem roku određuje se termin operacije.

Operacija se izvodi istovremeno za dva pacijenta, a deo jetre donora transplantira se u primaoca. Nakon operacije, oba pacijenta moraju ostati u jedinici intenzivne nege još jedan dan. Ako sve ide glatko, donor obično dobija otpust 4 ili 5 dana nakon operacije. Standardan period hospitalizacije za primaoce je 12 do 15 dana, ali može varirati u zavisnosti od njihovog stanja. Pacijenti nakon transplantacije obično ostaju u Turskoj 2 do 4 sedmice nakon otpusta radi kontrolnih pregleda.

Stopa uspešnosti transplantacije jetre

Stopa uspešnosti transplantacije jetre neprestano se poboljšava. Razvoj hirurških tehnika, očuvanje organa i imunosupresija doprinose boljim rezultatima. Međutim, stopa uspešnosti veoma zavisi od indikacija za transplantaciju jetre i iskustvu lekarskih timova. U Acibadem Centru za transplantaciju jetre, godišnja stopa uspešnosti je 92%, a 5-godišnje 89%. Ovi brojevi uključuju komplikovane slučajeve, transplantacije jetre kod dece i kombinovane transplantacijske operacije, uključujući decu uzrasta do godinu dana.

Nakon transplantacije jetre

Nakon transplantacije jetre i donor i primalac treba da se pridržavaju nekih pravila. Mogu nastaviti s normalnim životom nakon perioda oporavka, prema savetima njihovih lekara. Jetra živog donora obično se oporavlja cela 3 meseca. S druge strane, primaoci se moraju pažljivo pratiti tokom prve godine oporavka. Moraju se strogo pridržavati propisanog režima uzimanja imunosupresivnih lekova kako bi izbegli odbacivanje novog organa. Primaoci takođe treba da paze na ishranu i redovno da vežbaju. 

Zašto Acibadem za transplantaciju jetre?

U Acibadem Centru za transplantaciju jetre rade neki od najboljih lekara za transplantaciju u Turskoj i svetu. Naši pacijenti mogu imati koristi i od:

• Referentnog centra za složene i izazovne slučajeve za pacijente iz Turske i inostranstva;

• Iskustvo u pedijatrijskoj transplantaciji jetre i kombinovanoj transplantaciji bubrega i jetre;

• Izvedeno je preko 1000 transplantacija jetre uz stopu uspešnosti iznad svetskog proseka;

• Tehnička infrastruktura i oprema su po najvišim svetskim standardima;

• Međunarodno priznati i iskusni tim za transplantacije.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search