Transplantacija jetre - ACIBADEM Srbija
Transplantacija Jetre

Transplantacija Jetre

Za pojedine pacijente, transplantacija jetre predstavlja jedino rešenje. Acibadem Centar za transplantaciju jetre u Turskoj jedan je od vodećih u ovom delu Evrope i sveta.

Transplantacija jetre

Jetra je vitalan organ, bez koga nema života, odgovoran za različite metaboličke procese u organizmu. Ona je nezamneljiva u procesima detoksikacije i koagulacije, ali odgovorna i za različite imunološke reakcije. U terminalnim fazama hroničnih bolesti jetre, ali i u sklopu nekih akutnih oboljenja, transplantacija jetre je jedino rešenje.

Transplantacija jetre predstavlja složenu hiruršku proceduru, unutar koje se bolesna jetra odstranjuje i zamenjuje zdravim organom donora.

Ortotopska transplantacija jetre se smatra „zlatnim standardom“ u svetu, a uspešno se izvodi u Acibadem bolnicama u Turskoj.

Uspešnost transplantacije jetre, inače jedne od najkomplikovanijih hirurških intervencija, zahteva timski rad vrhunskih stručnjaka, adekvatnu procenu i selekciju primalaca i donora , postoperativno praćenje pacijenata, kao i najsavremeniju tehnološku potporu od samog početka do kraja lečenja. 

Period čekanja na transplanataciju jetre

Širom sveta, broj pacijenata koji čeka na transplantaciju jetre, značajno premašuje broj dostupnih organa, doniranih od preminulih donora. Kriterijumi za odabir pacijenata i dostupnost doniranih organa uređeni su regulativama, koje variraju od države do države. Veliki broj pacijenata nalazi se na listama čekanja, tokom više godina, a neki od njih, nažalost, nikada ni ne dočekaju transplantaciju. U Turskoj se na listu čekanja mogu prijaviti samo turski državljani, a pacijenti iz inostranstva se mogu prijaviti za transplantaciju jetre od živog donora, ukoliko obezbede osobu spremnu da donira deo organa jetre.

Transplanatacija jetre sa živog donora

Važno je napomenuti da je jetra jedini organ koji može da se regeneriše. I u situacijama kada se ukloni 70 % zdravog tkiva jetre, preostalih 30 % mogu preuzeti na sebe sve funkcije, čime je omogućen normalan život i za primaoca i za donora. Upravo na tome se i zasniva mogućnost transplantacije jetre od živog donora. Za neke pacijente to je spasonosno rešenje i način da zaobiđu duge liste čekanja.

Glavna prednost transplantacije jetre od živog donora jeste kratko vreme čekanja na ovu vrstu hirurškog lečenja. Pacijenti sa oboljenjem jetre koje zahteva transplantaciju ne moraju da čekaju više meseci ili godina na adekvatnog donora, te na taj način izbegavaju dalje pogoršanje osnovne bolesti i mogućeg smrtnog ishoda. Prilikom donošenja odluke o transplanataciji, detaljan pregled i priprema donora za operaciju su od velike važnosti. Ovakva vrsta hirurške intervencije daje mnogo bolje rezultate, budući da je donor pažljivo odabran, a sama operacija planirana u najboljem trenutku i za pacijenta i za donora.

Transplantacija jetre živog donora je kompleksa i veoma zahtevna operacija, koja može predstavljati  rizik i za donora i za primaoca. Zato su detaljna preoperativna priprema, iskusan medicinski tim i najsavremenija tehnologija presudni za povoljan ishod operacije. 

Transplantacija jetre kod dece

Transplantacija jetre kod dece i odraslih se u mnogome razlikuju, u prvom redu zbog samog razloga, koji dovodi do transplanatcije. Razlozi za transplantaciju jetre kod dece uglavnom predstavljaju kongenitalne (urođene) anomalije, od kojih je najčešća bilijarna atrezija.

U Acibademu se transplantacija jetre kod dece obavlja rutinski, uz izvrsne rezultate. Čak i slučajevi koji se proglase „neprikladnim za transplantaciju jetre“ u nekim drugim referentnim centrima, kod nas se uspešno rešavaju. Kod dece sa metaboličkim bolestima uspešno izvodimo kombinovanu transplantaciju jetra-bubreg. 

Kriterijumi za transplantaciju jetre

Za transplantaciju jetre od živog donora, potrebno je da i donor i primalac ispune određene kriterijume.

U Acibadem Centru za transplantaciju jetre, osnovni kriterijumi odabira donora su:

  • starost od 18 do 55 godina,
  • dobro opšte zdravstveno stanje,
  • normalna funkcija jetre
  • odgovarajuća krvna grupa.

Poželjno je da donor bude blizak srodnik ili ga mora odobriti Etička komisija, koja se slaže sa planiranom donacijom bez naknade.

Mogući primaoci su pacijenti sa ireverzibilnom završnom fazom bolesti jetre čije opšte zdravstveno stanje omogućava operaciju.

I donor i primalac prolaze kroz detaljan proces provere kompatibilnosti. Priprema za transplantaciju jetre podrazumeva konsultacije različitih specijalnosti, analize krvi, radiološke preglede, biopsiju jetre, genetske analize itd.

Procedura za transplantaciju jetre

Za pacijente koji u Acibadem stižu iz inostranstva, proces transplantacije jetre obično počinje s detaljnim informacijama o transplantaciji organa, zakonskim odredbama u Turskoj, očekivanjima od zdravstvenog postupka, ukupnom učinku na kvalitet života, procesu nakon transplantacije te mogućim komplikacijama. Pacijenti su pozvani da dostave svoju medicinsku dokumentaciju, hirurške izveštaje i rezultate analiza. Proces se nastavlja detaljnim pregledima i analizama za donora i primaoca kako bi se procenila ukupna prihvatljivost. Kada su svi medicinski i ostali zahtevi ispunjeni, u najkraćem roku određuje se termin operacije.

Operacija se izvodi istovremeno za dva pacijenta, a deo jetre donora transplantira se u primaoca. Nakon operacije, oba pacijenta moraju ostati u jedinici intenzivne nege minimum jedan dan. Ukoliko nema komplikacija, otpust donora se planira 4. ili 5. dana nakon operacije. Standardan period hospitalizacije za primaoce je 12 do 15 dana, ali može varirati u zavisnosti od njihovog opšteg stanja. Pacijenti nakon transplantacije obično ostaju u Turskoj 2 do 4 sedmice nakon otpusta radi kontrolnih pregleda.

Stopa uspešnosti transplantacije jetre

Stopa uspešnosti transplantacije jetre neprestano se poboljšava. Razvoj hirurških tehnika, očuvanje organa i imunosupresija doprinose boljim rezultatima.

Stopa uspešnosti veoma zavisi i od indikacija za transplantaciju jetre, kao i iskustva lekarskih timova.

U Acibadem Centru za transplantaciju jetre, godišnja stopa uspešnosti je 92%, a petogodišnja 89%. Ovde spadaju i komplikovani slučajevi, zatim transplantacija jetre kod dece, kao i kombinovane transplantacije, uključujući decu uzrasta do godinu dana, čime ovi procenti dobijaju još veći značaj.

Nakon transplantacije jetre

Nakon transplantacije jetre i donor i primalac treba da se pridržavaju određenih pravila. Mogu nastaviti s normalnim životom nakon perioda oporavka, prema savetima njihovih lekara. Jetra živog donora obično se u potpunosti oporavlja za 3 meseca. S druge strane, primaoci se moraju pažljivo pratiti tokom prve godine nakon operacije. Moraju se strogo pridržavati propisanog režima uzimanja imunosupresivnih lekova kako bi izbegli odbacivanje novog organa. Primaoci takođe treba da vode računa o ishrani i redovnoj fizičkoj aktivnosti.. 

Zašto Acibadem Centar za transplantaciju jetre?

  • Najeminentniji stručnjaci iz ove oblasti, u Turskoj i svetu.
  • Referentni centar za najkomplikovanije slučajeve kako iz Turske, tako i iz celog sveta.
  • Višegodišnje iskustvo u transplantaciji jetre kod dece i kombinovanoj transplantaciji bubrega i jetre;
  • Do sada smo izveli preko 1000 transplantacija jetre uz stopu uspešnosti iznad svetskog proseka;
  • Tehnička infrastruktura i oprema su po najvišim svetskim standardima;
  • Međunarodno priznat i iskusan tim za transplantaciju.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search