NEUROLOGIJA I NEUROHIRURGIJA

NEUROLOGIJA I NEUROHIRURGIJA

Odeljenja neurologije i neurohirurgije u ACIBADEM Healthcare Group u rešavanju najkomplikovanijih bolesti koriste multidisciplinarni pristup. Programi neurologije i neurohirurgije za decu i odrasle veoma blisko sarađuju sa ostalim pedijatrijskim, radiološkim i onkološkim disciplinama i obezbeđuju sveobuhvatnu negu našim pacijentima.

Neurohirurzi i neurolozi iz Acıbadema poseduju veliko iskustvo u proceni najkomplikovanijih neuroloških poremećaja i lečenju najmodernijim terapijama današnjice. Neurohirurzi bolnice Acıbadem koriste najnovije i najmodernije tehnologije dostupne u oblasti neurohirurgije.

Bolesti i stanja

U ACIBADEM bolnicama izvode se sve vrste neurohirurških operacija.

Odrasli

 • Bolesti mozga
  • Tumori mozga (benigni i maligni)
  • Tumori baze lobanje
  • Vaskularne bolesti (krvarenja u mozgu, cerebralne aneurizme, arteriovenske malformacije, kavernozne malformacije, moždani udari)
  • Hidrocefalus (prekomerna akumulacija tečnosti u glavi)
  • Traume
  • Kongenitalne malformacije
  • Infekcije
  • Funkcionalna neurohirurgija (hirurgija bola i poremećaja pokreta)
  • Radiohirurgija i gama-nož
 • Bolesti kičme
  • Operacije diskus hernije
   • Cervikalne
   • Torakalne
   • Lumbalne
  • Degenerativne bolesti kičme
  • Složene operacije kičme, sa instrumentacijom
  • Tumori kičmene moždine i kosti
  • Vaskularne malformacije (arteriovenske malformacije u kičmi)
  • Traume
  • Infekcije
 • Periferni nervni sistem
  • Sindromi uklještenog nerva
  • Povrede nerva
 • Pedijatrijski
  • Kongenitalne cerebralne anomalije
  • Hidrocefalus (prekomerna akumulacija tečnosti u glavi)
  • Kraniosinostoze (prevremeno zatvaranje kostiju lobanje)
  • Arahnoidalne ciste (ciste mozga)
  • Anomalije kraniovertebralnog prelaza
  • Spinalni disrafizam (priklještena moždina, razdvojena moždina)

Hirurgija tumora baze lobanje

Lezije baze lobanje čine grupu tumorskih i vaskularnih lezija u veoma zamršenoj i osetljivoj anatomskoj regiji u dnu mozga. Lekari obično imaju velike probleme u lečenju ovih lezija jer ne samo da je potrebno rešiti probleme vezane za tumor već i zaštititi i očuvati normalnu anatomiju i funkcije. Zato je za izvođenje operacije potrebno posedovati stručnost, napredne hirurške veštine i vrhunsku tehnologiju. U svim bolnicama koje su deo ACIBADEM Healthcare Group, redovno se izvode operacije za sve vrste patologija baze lobanje, uključujući tumore poput meningeoma, hordoma, švanoma i vaskularnih anomalija baze lobanje. Zahvaljujući inovativnim tehnologijama dostupnim u bolnicama ACIBADEM Group poput 3T intraoperativne MRI i gama-nož radiohirurgije, svi navedeni tretmani su bezbedniji nego ikada pre. Naše odeljenje neurohirurgije jedno je od vodećih centara na svetu, ima svoje članove u međunarodnim organizacijam i učestvuje u organizaciji međunarodnih skupova.

Odeljenje neurohirurgije za odrasle i decu u ACIBADEM Healthcare Group, izvodi sve vrste operacija epilepsije. Iako je primaran način lečenja medicinski, pacijenti u nekih 20-30% slučajeva ne reaguju na takvu vrstu lečenja. Jedina alternativa kod takvih pacijenata je operacija. Sve tri metode operacije epilepsije (resektivna i diskonektivna hirurgija, stimulacija vagusnog živca) uspešno se izvode u bolnicama ACIBADEM Healthcare Group.

Kako se epilepsija dijagnostikuje?

1) Epilepsija je u potpunosti klinička dijagnoza. Tačna dijagnoza može se dobiti nakon uvida u medicinsku istoriju pacijenta ili postupkom opservacije.

2) EEG (elektroencefalografija), magnetna rezonanca mozga, PET skener, SPECT, i neuropsihološka evaluacija metode su koje mogu pomoći u dijagnostikovanju epilepsije.

Kako se epilepsija leči?

1) Lečenje lekovima

Odmah nakon postavljene dijagnoze epilepsije, pacijent započinje terapiju lekovima. Odluka o vrsti leka koji će se koristiti zavisi od vrste napada, kategorije epilepsije, EEG i MRI nalaza. Najčešća neželjena dejstva koja su opažena odnose se na ljuštenje kože, poremećaje funkcije jetre i pritiska na kičmenu moždinu. Porodica pacijenta dobija potrebne informacije i upozorenja na sva neželjena dejstva. Određeni lekovi zahtevaju povremenu proveru funkcija jetre i krvne slike. Pacijenti dobijaju različite lekove a lekovi se uzimaju najmanje dve godine. Na kraju tog perioda, prestaje se s uzimanjem leka i to pod kontrolom lekara.

2) Hirurško lečenje

Hirurško lečenje može biti podesno za pacijente koji ne reaguju na terapije lekovima (perzistentna epilepsija). U većini slučajeva kod ovakvih pacijenata MRI je abnormalan. Metode koje se koriste kod ovakvih pacijenata uključuju resekciju žarišta (ekscizija žarišne zone), korpus kalosum (razdvajanje cerebralnih hemisfera), hemisferektomija (razdvajanje jedne hemisfere mozga od druge, kada je samo jedna strana mozga oštećena), i stimulaciju vagusnog živca.

×