CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU ORGANA

CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU ORGANA

Prošlo je više od sto godina od prvih eksperimenata u transplantaciji organa. U ranim studijama, eksperimenti s transplantacijom rađeni su samo na životinjama. Prvi postupak transplantacije organa na ljudima obavljen je pre oko pedeset godina. Zahvaljujući velikim dostignućima u medicini i zdravstvenoj nezi, transplantacija organa konačno je dostigla nivo koji može spasavati ljudske živote.

Kao referentni centar za mnoge kompleksne tretmane, ACIBADEM Healthcare Group prva je obavila mnoge zahvate u Turskoj, koje uključuju i prvu transplantaciju organa i tkiva. Među tim procedurama su; prva transplantacija bubrega izvedena na novorođenčetu s najmanjom težinom, prva donorska nefrektomija 84-godišnjeg donora, prva jednoportna donorska nefrektomija, prva donorska nefrektomija kroz vaginu s NOTES metodom, prva transplantacija bubrega od 85-godišnjeg donora s moždanom smrću i prva transplantacija dela jetre koju je majka donirala svom 8-godišnjem detetu; to su tek neki primeri takvih dostignuća.

Napredak u transplantaciji organa vidljiv je svakog dana. Primaoci i donori, kao i naučnici i lekari, nastavljaju da teže ka zdravijem i dužem životu.

Disfunkcionalnost organa/tkiva može voditi ka sporom ili nekad brzom propadanju celog tela. Iako postoje mnoge terapijske opcije za pacijente kojima otkazuju organi, transplantacija je prihvaćena kao najbolja alternativa po terapeutskim olakšicama, kvalitetu života i isplativosti.

Transplantacija organa/tkiva predstavlja transfer organa/tkiva iz jednog tela u telo pacijenta. Razlog transplantacije organa/tkiva je da transplant zameni oštećeni ili odsutni organ/tkivo. Oktazivanje bubrega, jetre, bolesti pluća ili srca, dijabetes tipa I i neki tipovi karcinoma poput leukemije, stanja su koja mogu biti tretirana tranplantacijom organa/tkiva. Transplantacija tkiva/organa može biti u telo iste osobe, i tada se naziva autograft, ili iz jednog tela u drugo, i tada se naziva alograft.

Postoje dve vrste transplantacije organa/tkiva što se tiče tipa donora: od živih donora i od preminulih donora (pacijenti u jedinicama intenzivne nege s moždanom smrću). S obzirom da se ljudi rađaju s dva bubrega, a jedan bubreg je dovoljan za život a jetra je regenerativni organ, bubrezi i jetra mogu biti presađeni iz živog donora.

×
Search