Transplantacija organa

Transplantacija organa

Prošlo je više od sto godina od prvih eksperimenata u transplantaciji organa. U ranim studijama, eksperimenti s transplantacijom rađeni su samo na životinjama. Prvi postupak transplantacije organa na ljudima obavljen je pre oko pedeset godina. Zahvaljujući velikim dostignućima u medicini i zdravstvenoj nezi, transplantacija organa konačno je dostigla nivo koji može spasavati ljudske živote.

Kao referentni centar za mnoge kompleksne tretmane, ACIBADEM Healthcare Group prva je obavila mnoge zahvate u Turskoj, koje uključuju i prvu transplantaciju organa i tkiva. Među tim procedurama su; prva transplantacija bubrega izvedena na novorođenčetu s najmanjom težinom, prva donorska nefrektomija 84-godišnjeg donora, prva jednoportna donorska nefrektomija, prva donorska nefrektomija kroz vaginu s NOTES metodom, prva transplantacija bubrega od 85-godišnjeg donora s moždanom smrću i prva transplantacija dela jetre koju je majka donirala svom 8-godišnjem detetu; to su tek neki primeri takvih dostignuća.

Napredak u transplantaciji organa vidljiv je svakog dana. Primaoci i donori, kao i naučnici i lekari, nastavljaju da teže ka zdravijem i dužem životu.

Disfunkcionalnost organa/tkiva može voditi ka sporom ili nekad brzom propadanju celog tela. Iako postoje mnoge terapijske opcije za pacijente kojima otkazuju organi, transplantacija je prihvaćena kao najbolja alternativa po terapeutskim olakšicama, kvalitetu života i isplativosti.

Transplantacija organa/tkiva predstavlja transfer organa/tkiva iz jednog tela u telo pacijenta. Razlog transplantacije organa/tkiva je da transplant zameni oštećeni ili odsutni organ/tkivo. Oktazivanje bubrega, jetre, bolesti pluća ili srca, dijabetes tipa I i neki tipovi karcinoma poput leukemije, stanja su koja mogu biti tretirana tranplantacijom organa/tkiva. Transplantacija tkiva/organa može biti u telo iste osobe, i tada se naziva autograft, ili iz jednog tela u drugo, i tada se naziva alograft.

Postoje dve vrste transplantacije organa/tkiva što se tiče tipa donora: od živih donora i od preminulih donora (pacijenti u jedinicama intenzivne nege s moždanom smrću). S obzirom da se ljudi rađaju s dva bubrega, a jedan bubreg je dovoljan za život a jetra je regenerativni organ, bubrezi i jetra mogu biti presađeni iz živog donora.

ACIBADEM Centri za transplantaciju organa u centru su pažnje zbog svojih timova iskusnih specijalista, vrhunske tehnologije i uspešnih transplantacija jetre.

Jedini organ koji se regeneriše

Jetra se smatra najkomplikovanijim i metabolički najaktivnijim organom u našem telu. Međutim, jetra takođe može nastaviti da funkcioniše čak i kad 70% njenog tkiva treba ukloniti. Kada donor jetre donira više od polovine svoje jetre za transplantaciju, ostatak jetre može nastaviti da obavlja svoje funkcije bez gubitaka ili ozbiljnih komplikacija. Ovu sposobnost dugujemo regenerativnom kapacitetu jetre, jer, jetra je jedini organ koji se može regenerisati nakon uklanjanja više od polovine svog tkiva.

Kada je transplantacija jetre potrebna?

Čak i kada su otkrivena zapaljenja izazvana konzumiranjem alkohola, bolest masne jetre, infekcije hepatitisa, dugoročna zagušenja ili kamenje u žučnim kanalima, određene metaboličke bolesti, tumori ili urođene deficijencije enzima, pacijent može nastaviti s normalnim životom dugo nakon toga, dok bolest sporo napreduje. Ipak, jednom manifestovana insuficijencija jetre, može dovesti do svraba, edema u plućima i  skupljanja tečnosti u abdomenu, opasnog hepatitisa, krvarenja i anemije.

Kod uznapredovale bolesti jetre, mogu biti primećene promene u ponašanju i crtama ličnosti. Gubljenje težine, smanjena količina urina i zamor mogu dovesti do kome.

Takvi simptomi ukazuju da pacijentova jetra ne može da ispuni potrebe tela. Ovo stanje, poznato kao “otkazivanje jetre”, ostavlja jedinu moguću opciju – transplantaciju jetre.

Uspešni rezultati „Ortotopske transplantacije jetre“ zlatnog standarda

U ACIBADEM Centrima za transplantaciju organa, presađivanje jetre izvodi se i od živih i od preminulih donora.  Metoda koja se primenjuje tokom ovih operacija je ortotopska transplantacija jetre, metoda poznata širom sveta kao “zlatni standard”. Pomoću ove savremene tehnike, velika vena koja se nalazi iza jetre ostaje očuvana zahvaljujući hirurškim kopčama pre nego što se operacija obavi. Kako bi operacija bila uspešna, potrebni su hirurški tim i oprema visokih tehničkih karakteristika. Poput svake transplantacije, i transplantaciju jetre trebalo bi obavljati u bolnicama i operacionim salama i najsavremenije tehnologije. Ako se transplantacija radi iz živog donora, pola jetre presađuje se u primaoca organa. Zato je ovaj hirurški proces veoma zahtevan. Nakon transplantacije, donor organa može biti otpušten iz bolnice posle 6-7 dana, dok primalac organa mora ostati u bolnici 15-20 dana. U tom periodu, presađena jetra regeneriše se i ubrzano raste dok ne dostigne veličinu dovoljnu da izdrži potrebe primaoca.

Internacionalni kvalitet u infrastrukturi

ACIBADEM Centri za transplantaciju organa svojom tehnološkom infrastrukturom obezbeđuju uslugu u skladu s internacionalnim standardima. Primaoci i donori organa u operacionim salama i jedinicama za intenzivnu negu, zbrinuti su u potpuno sterilnim uslovima s laminarnim tokom i vrhunskom opremom. Laboratorijske procedure rade se u ACIBADEM Labmed-u, laboratoriji po međunarodnim standardima, koja je takođe deo ACIBADEM Healthcare Groupe.

Iskusna ekipa

Centri za transplantaciju organa poseduju svu potrebnu opremu za transplantaciju jetre. Direktor centra za transplantaciju jetre je Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, koji je uveo novitete u transplantaciju bubrega i jetre u Turskoj. Od 1998. godine, Prof. Emiroğlu je izveo oko 700 transplantacija jetre i bubrega.

Prof. Emiroğlu i njegov tim imaju iskustvo i u auksilijarnoj (u prevodu, bez uklanjanja cele jetre), i u standardnoj ortotopskoj transplantaciji jetre. Pomenuta ekipa takođe ima iskustva i u “shunt” hirurgiji i “Sugiura” procedurama kod pacijenata s krvarenjem koje izaziva ciroza jetre. Prof. Emiroğlu, koji je izveo prve transplantacije na odraslim i pedijatrijskim pacijentima, od živih i preminulih donora, napisao je približno 100 naučnih članaka o transplantaciji organa, od kojih je 85 objavljeno u inostranstvu.

ACIBADEM Healthcare Groupa svoj prvi Centar za transplantaciju organa otvorila je u oktobru 2010. godine. Danas pruža usluge u 3 centra locirana u Internacionalnoj bolnici u Istanbulu, zatim bolnici ACIBADEM u Bursi i ACIBADEM Univerzitetskoj bolnici. U centrima za transplantaciju organa, pacijente dočekuju specijalisti obučeni na svetski priznatim institutima s iskustvom u više od 2000 transplantacija bubrega, 250 transplantacija jetre i 60 transplantacija gušterače. Centri su opremljeni najboljom kliničkim laboratorijom i jedinicom za intenzivnu negu za obavljanje transplantacija bubrega i jetre.

PREDNOSTI ACIBADEM-A U TRANSPLANTACIJI BUBREGA

Najsavremenije tehnologije i usluge najvišeg  kvaliteta

Operacione sale i jedinice intenzivne nege u centrima za transplantaciju organa,  opremljene su najnovijom tehnološkom infrastrukturom. Potpuna laparoskopska tehnika umanjuje potrebu za intenzivnom negom donora. Međutim, kada se radi o primaocima jetre i bubrega, kompletno operativne jedinice za intenzivnu negu od presudnog su značaja.

Program zaštite donora (praćenje i nega donora nakon transplantacije) jedna je od jedinstvenih usluga koje nudi Internacionalni bolnički centar za transplantaciju.

Centri za transplantaciju organa u potpunosti su posvećeni poštovanju najviših moralnih i etičkih standarda po pitanju donacije i transplantacije organa. Tesno su povezani s principima Istanbulske deklaracije o trgovini organima i transplantacijskom turzimu izdate od strane Udruženja za transplantaciju i Međunarodnog udruženja nefrologa, kao i s Izjavom o saglasnosti foruma Amsterdama koju je usvojilo Udruženje za transplantaciju, koja se odnosi na negu živih donora bubrega. Centar je takođe usaglašen prema standardima Turskog sistema koordinacije za transplantate organa i tkiva.

Infrastruktura zasnovana na međunarodnim standardima

Operacione sale, laboratorije i jedinice za intenzivnu negu najvažnija su područja u transplantaciji organa. Savremene tehnologije i internacionalno prepoznati standardi visokog kvaliteta omogućili su pacijentima i donorima organa za transplantaciju najvišu medicinsku uslugu i negu u laboratorijama, jedinicama intenzivne nege i operacionim salama ACIBADEM-a.

Specijalisti s internacionalnim iskustvom tokom operacija koriste najsavremenije tehnološke metode. Na primer, uklanjanje bubrega s rezom na preponi od samo 5 cm, koje se u potpunosti izvodi laparoskopskom operacijom. Uvežbane napredne medicinske metode omogućavaju otpust donora iz bolnice u roku od 24 sata nakon operacije i nastavak poslovnih obaveza za nedelju dana. Primaoci organa mogu napustiti bolnicu u roku od 7 dana nakon operacije.

Prvo u ACIBADEM-u :

– Prva single port (od pupka) donorska nefrektomija u Turskoj u 2011.

– Prva donorska nefrektomija s NOTES metodom (od vagine) u Turskoj u 2011.

–Prva single port + NOTES donorska nefrektomija (od vagine) u Turskoj u 2013.

Laparaskopske tehnike

Laparaskopske tehnike korišćene u hirurgiji omogućavaju minimalno zadržavanje donora. Ove tehnike koriste se isključivo u centrima s izuzetno iskusnim i stručnim osobljem i imaju mnoge pogodnosti u poređenju s otvorenim operacijama: Recimo, dok su kod otvorenih operacija rezovi od 15-20 cm, laparaskopski rezovi su tek 5 cm dugački. Operacija je moguća zahvaljujući kameri umetnutoj u abdomen koja omogućava punu vizuelnu kontrolu. Manja operativna zona podrazumeva manji post-operativni bol i manji rizik koji nose hirurške rane. Odsustvo velikih hirurških ožiljaka umanjuje kozmetičke brige, ali i rizik od hernijacije, utrnulosti, infekcija hirurškog mesta, i plućne embolije. S laparaskopskom tehnikom, donorima je omogućeno kretanje i uzimanje tečnosti isto veče nakon obavljene operacije. Uzimanje čvrste hrane i otpust iz bolnice mogući su narednog dana, a odlazak na posao sledeće nedelje. Primalac dobija otpust iz bolnice iste nedelje.


Povezane vesti i članci

Transplantacija bubrega bez ožiljaka
Transplantacija bubrega bez ožiljaka

Presađivanje organa u našoj zemlji se ne obavlja onoliko koliko je potrebno, a živi davaoci koji doniraju organe predstavljaju nadu za pacijente sa bubrežnom insuficijencijom. Specijalisti su zaduženi za operativne zahvate na osobama koje idu pod nož za svoje najmilije, a nemaju nikakve zdravstvene probleme, i vode računa o tome da se primenjuju minimalno invazivne […] Saznajte više
Doba operacije bez ožiljaka u transplantaciji bubrega
Doba operacije bez ožiljaka u transplantaciji bubrega

U našoj zemlji, gde se transplantacija organa ne obavlja onoliko često koliko je potrebno, živi davaoci koji doniraju organ su izvor nade za bolesnike sa bubrežnom insuficijencijom. Specijalisti su zaduženi za operativne procedure koje se izvode na osobama koje idu pod nož za svoje najmilije, a sami nemaju nikakve zdravstvene probleme, i vode računa o […] Saznajte više
Era transplantacije bubrega bez ožiljka
Era transplantacije bubrega bez ožiljka

U Turskoj, gde se transplantacije ne rade onoliko često koliko je potrebno, živi davaoci koji doniraju organe su izvor nade za pacijente kojima je bubreg otkazao. Specijalisti brinu da hiruške intervencije na ovim ljudima, koji idu pod nož samo zbog svojih voljenih, a ne jer imaju nekakav poremećaj, budu izvedene sa minimalno invazivnim tehnikama. Nefrektomija […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search