Ortopedija i sportska medicina - ACIBADEM Srbija
Ortopedija

Ortopedija

Odeljenja za ortopediju i traumatologiju bolnica ACIBADEM obezbeđuju najkvalitetnije usluge i negu pacijentima svih starosnih kategorija. Hirurzi ortopedi u bolnicama ACIBADEM specijalizovani su za razne oblasti poput opšte ortopedije, ortopedske rehabilitacije, sportskih povreda, artroskopije i hirurgije kolena, ramena i lakta, mikrohirurgije zgloba i ruke, hirurgije stopala i članka, kuka, zamene zglobova, mikrohirurgije, mišićno koštane tumore, transplantacije, operacije kičme, rehabilitacionog inženjeringa, traume, pedijatrijske ortopedije.

Odeljenje ortopedije odlikuju najmodernije dijagnostičke tehnike uz vrhunske terapije celokupnog mišićnog i koštanog sistema, svih bolesti kičme, kao i trauma.

Dostupne procedure

 • Operacije skolioze i dislokacije zglobova
 • Kidanje i pucanje tetiva mišića
 • Zbrinjavanje svih fraktura i iščašenja pacijenata sa višestrukim povredama
 • Artroskopska hirurgija (rame, kuk, koleno, članak i zglob)
  • Gonartroza i koksartroza
  • Proteze za kuk i koleno
  • Revizije operacija kod infekcije i gubitka proteze
  • Periacetabularna operacija i visoka tibijalna osteotomija
 • Operacije kičme
  • Deformiteti kičme (skolioza, kifoza)
  • Spondilolisteza (dislokacija pršljena)
  • Degenerativne bolesti kičme
  • Traume kičme (cervikalna, torakalna, lumbalna, sakralna)
  • Infekcije kičme (tuberkuloza kičme, nespecifične infekcije)
  • Tumori kičme (primarni – metastaze)
 • Ortopedski deformiteti
 • Operacije produžavanja kosti
  • Aplikacije eksterne fiksacije kod deformiteta kosti
  • Razne frakture i infekcije kosti
 • Razna pedijatrijska oboljenja kuka (urođeno iščašenje kuka, aseptična nekroza)
  • Svi tipovi urođenih i stečenih problema poput iščašenja kuka, pes equinovarus, hemimelija
  • Sve dečje ortopedske bolesti poput Pertesove bolesti, problema sa kostima i mekim tkivima, infekcija kosti, šepanja i odstupanja u dužini.
  • Svi tipovi trauma i sportskih bolesti, fraktura, kidanja tetiva i ligamenata
  • Neuro-mišićni problemi poput cerebralne paralize, mijelodislpazije, akušerska paraliza, Charcot-Marie Tootova bolest.
 • Zamena celog kolena
 • Zamena celog kuka
 • Oboljenja članka i stopala (Hallux Valgus, itd.)
 • Artoplastične intervencije (kuk, koleno, rame, ugradnje endoproteze)
 • Bolesti šake i hirurgija šake (mikrohirurške intervencije takođe su obezbeđene)
  • Hirurgija gornjih ekstremiteta
  • Hirurgija šake, zgloba i ruke
  • Mikrohirurgija
  • Replantacija
  • Slobodni transfer tkiva
  • Rekonstrukcija svih akutnih povreda gornjih ekstremiteta, artplanties i artroskopija sitnih zglobova
  • Rekonstrukcija urođenih deformiteta šake
 • Tumori mišićnog i koštanog sistema

Za više informacija o bolestima kičme i lečenju, posetite naš Centar za lečenje bolesti kičme, jedan od centara izvrsnosti u sklopu ACIBADEM Healthcare Group-e.

Zahvaljujući vrhunskom medicinskom osoblju ACIBADEM Healthcare Group-e i istraživačima u oblasti sportske medicine uz najsavremenije uslove pruža najkvalitetnije medicinske i hirurške tretmane sportskih povreda.

Vrhunski kvalitet sportske medicine, fizioterapija i rehabilitacija, ortopedska hirurgija, kardiopulmonalna medicina, fiziologija vežbanja, primenjena biomehanika i terapija bola, neke su od usluga kojima ACIBADEM klinika za ortopediju i sportsku medicinu zadovoljava potrebe nacionalnih i međunarodnih sportskih klubova i federacija, profesionalnih sportista i rekreativaca.

ACIBADEM obezbeđuje kompletnu paletu usluga, od prevencije povreda do najsavremenijeg lečenja. U ovakvim uslovima obezbeđuje se klinička podrška, znanje, uslovi za unapređenje treninga, potencijal i kompetitivnost, kako amatera, tako i profesionalnih sportista. Precizno skrojene vežbe i edukativni programi obuhvataju procene spremnosti i usluge poput ishrane, psihologije, ali i fizičkih treninga. Sportistima su obezbeđene najsloženije terapije sportskih povreda i sistematski pregledi.

Stručna terapija i nadzor za brz oporavak

Terapijski postupci koje sprovode naši specijalisti iz Sportske klinike ACIBADEM, omogućavaju sportistima brz povratak svojim profesionalnim karijerama.

Sportska medicina

Disciplinu sportske medicine pokrivaju dva lekara i jedan fizioterapeut. Lekari su iskusni konsultanti i deo su grupe lekara državne fudbalske reprezentacije Turske i vodećih fudbalskih klubova u zemlji. Iskustvo su sticali i kao konsultanti za druge sportove poput košarke, odbojke, rukometa, rvanja, veslanja i tenisa. Naš tim lekara sportske medicine pruža sledeće usluge:

Vrše evaluaciju medicinskih pregleda fudbalera; testiraju sposobnosti svakog sportiste, a, po potrebi, i usmeravaju pacijente odgovarajućim specijalistima na dalja testiranja.

Utvrđuju predispozicije na sportske povrede pomoću analize pokreta u saradnji sa specijalistima biomehanike. Vrše dijagnostikovanje povreda i bolesti u saradnji i uz konsultacije s drugim specijalistima.

Vrše implementaciju programa rehabilitacije nakon povrede ili bolesti i staraju se o bezbednom povratku sportu uz maksimalne performanse.

Prate treninge sportista zajedno sa fiziolozima za treninge, trenerima i asistiraju sportistima u postizanju maksimalnih ostvarenja.

Vrše edukaciju sportista na temu zdravstvenih rizika vezanih za doping i antidoping.

Određuju programe vežbi za sprečavanje gojaznosti i pasivnog, sedelačkog načina života.

Fiziologija vežbanja

Fiziologija vežbanja je disciplina koja se uglavnom primenjuje za četiri različite grupe pacijenata. Prvu grupu čine zdravi sportisti koji su tu preventivno ili su došli radi procene sposobnosti, testiranja, propisivanja lekova, savetovanja i slično. Druga grupa su amateri ili profesionalno aktivni sportisti koji su u procesu povratka sportu nakon povrede ili operacije. Treća grupa su pacijenti pasivnog, sedelačkog životnog stila ili rekreativci koji su tu zbog dijagnostikovanja i testiranja funkcionalnih mogućnosti i usluge planiranja vežbi. Poslednja grupa pacijenti su koji imaju hronične bolesti ili stanja poput hipertenzije, problema s metabolizmom, dijabetesom ili gojaznošću.

Kardiopulmonalna medicina

Ehokardiografija, vežbe, laboratorijske usluge ritma i neinvazivna testiranja poput ambulantnog praćenja krvnog pritiska, intervencije poput angiografije, kateterizacije, elektrofiziološko ispitivanje srca i ablacija, izvode se u bolnicama ACIBADEM Group. Što se tiče kardioloških usluga fudbalerima, ACIBADEM nudi sledeće:

 • Preglede pre utakmice i medicinske konsultacije pre, tokom i po završetku takmičarske sezone
 • Sveobuhvatan medicinski tretman svih identifikovanih problema
 • Procenu pacijenata s hroničnim bolestima koji žele da vežbaju; procenu rizika, planiranje vežbi, utvrđivanje nivoa vežbi koje vrše fizioterapeuti sportske medicine

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Na zatvorenom prostoru od 1,000 m2 i otvorenom prostoru od 350 m2, jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (FM & R) vodi računa o svim vrstama sportskih povreda i zdravstvenih problema, počev od faze dijagnostikovanja do povratka na sportski teren. FM & R tim odgovoran je za detaljnu medicinsku procenu svih sportista. Uz ortopeda, lekara sportske medicine i fizioterapeuta, ceo tim se trudi da svakog sportistu što pre vrati na sportski teren, u najboljem fizičkom i zdravstvenom stanju.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Čitav tim fizioterapeuta Sportske klinike ACIBADEM veoma je iskusan u svim aspektima sportske rehabilitacije, s posebnim fokusom na fudbal. Pored toga kvalifikovani su u osteopatiji, manuelnoj terapiji i fiziologiji. Sedamnaest mesta za tretmane u jednoj od dve glavne jedinice omogućavaju veoma širok modalitet primene različitih fizioterapija. Odeljenje za fizioterapije opremljeno je bazenom za rehabilitaciju i vežbanje uz pogodnosti hidromasaže, “infinity” bazenom, trakom za trčanje sa podesivom kontrolom teže, izokinetičkim sistemom, sistemom za jačanje i procenu ravnoteže, ESWT tretmanima i još mnogo toga. Prema preporuci FIFA, izrŽađen je teren prekriven veštačkom travom dimenzija od 36×8 metara i sprint staza dimenzija 40×1.65 metara koju koriste i fudbaleri, ali i drugi sportisti tokom oporavka i rehabilitacije.

Primenjena biomehanika

Odeljenje za primenjenu biomehaniku koristi kamere i sisteme za analizu i praćenje pokreta kojima se omogućava naučna procena pokreta i drugih atletskih sposobnosti, šablona i veština. Sisteme ne koriste samo sportisti veći i pacijenti s brojnim ortopedskim i neurološkim poremećajima. Rezultati navedenih analiza;

 • Kinematika i biomehanika sportiste može se u potpunosti ispitati i istražiti te omogućiti planiranje veoma preciznog plana terapije
 • Sportisti se observiraju i njihovo stanje redovno proverava, identifikuju se sportisti, koji su podložni povredama i preduzimaju neophodne zaštitne mere
 • Sportistima se propisuju neophodne vežbe i dinamička ortoza utemeljena na podacima dobijenim iz analiza. Na osnovu dobijenih podataka može se izvršiti detaljna analiza i temeljno, naučno istraživanje.
 • Odeljenje svojim specifičnim iskustvom i eskpertizom u proceni hoda i trčanja, određuje i upotrebu specijalnih uložaka potrebnih za ispravljanje identifikovanih problema.

Terapija bola

U okviru odeljenja za terapiju bola obezbeđuje se pomoć u terapijama fudbalera u aplikaciji blokada nerava, epiduralnim intervencijama, simptomatičnim blokadama, intra-discus i intervertebralnim aplikacijama, neuro-ablativnim i neuromodulativnim tehnikama. Klinika poseduje svu potrebnu opremu i infrastrukturu poput sobe za intervencije, uređaj za stimulaciju, lezijski generator, krioterapiju, ozonski generator, a osoblje je dostupno u sali 24/7. Posetioci odeljenja, sportisti i svi oni koji uglavnom sede, obično imaju problema s vratom i bolom u leđima, najčešće zbog vertebralnih problema.

Dijetetika i ishrana

Klinika ima i posebnog dijetetičara koji pomaže i edukuje pacijente, amaterske i profesionalne sportiste oba pola i svih starosnih grupa u svim sportovima. Dijetetičar procenjuje dnevnu ishranu pacijenata i po potrebi obezbeđuje preporuke. Sportisti se konsultuju u vezi kontrole telesne težine i planova suplementacije u cilju postizanja optimalnih sposobnopsti. U oviru eskpertize obezbeđen je opšti plan ishrane, konsultacije vezane za dobijanje, skidanje ili održavanje težine; praćenje i evaluaciju telesnog sastava, hidracije i obuke o ravnoteži elektrolita i planiranju optimalne ishrane pre, tokom i nakon treninga, takmičenja i oporavka; obuhvaćene su i teme planiranja i racionalne upotrebe suplemenata, rizici dopinga i antidopinga.

Psihologija

Klinika takođe ima i psihologa zaduženog za mentalnu podršku, konsultacije i dodatne psihološke usluge sportistima, uglavnom pre i nakon operacija ili za potrebe unapređenja sposobnosti sportista koji nisu povređeni. Naši pacijenati i posetioci uključuju amaterske i profesionalne sportiste svih uzrasta, oba pola i u svim granama sporta.


Povezane priče o pacijentima

HRISTOV GENOV, ORTOPEDIJA, BUGARSKA
HRISTOV GENOV, ORTOPEDIJA, BUGARSKA

Posle dve zemlje, porodica Genov je otkrila profesora Ufuka Talu, poznatog ortopeda iz Turske. Hristo Genov je rođen u jednom selu u blizini Stare Zagore u Bugarskoj. On je jedan momak koji ima 13 godina. Nikad nije dobro hodao i nikad nije išao u školu zato što je rođen sa jednim bubregom i što je […] Saznajte više
DRAŠKO ZGODIĆ, ORTOPEDSKA ONKOLOGIJA, BOSNA
DRAŠKO ZGODIĆ, ORTOPEDSKA ONKOLOGIJA, BOSNA

Gospodinu Ertanu Mehmetu Pišem Vam da bih se zahvalio za izvanrednu negu koju sam dobio u bolnici ACIBADEM ATAKENT tokom mog boravka u njoj, kako od Vas lično, tako i od čitavog medicinskog tima, kao i za sav Vaš trud koji ste uložili prilikom moje prve posete bolnici i tokom moje hospitalizacije. Pišem Vam kako […] Saznajte više

Povezane vesti i članci

MENISKUS MOŽE DA SE POKIDA U SVAKOM STAROSNOM DOBU
MENISKUS MOŽE DA SE POKIDA U SVAKOM STAROSNOM DOBU

NEMOJTE DA VAS ČUDI, TO MOŽE DA SE DESI ČAK I KOD DECE! OVO STANJE, KOJE SE NAJČEŠĆE JAVLJA KOD ODRASLIH, TAKOĐE MOŽE DA SE JAVI I KOD DECE POSLE DESETE GODINE ŽIVOTA. Povrede meniskusa, koje smo svi godinama nazivali „sportskim oboljenjem“, veliki broj ljudi pogrešno razume. Dok većina ljudi misli da je meniskus bolest […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search