UROLOGIJA

UROLOGIJA

Na odeljenjima urologije, bolnica ACIBADEM, obezbeđeni su najkvalitetniji urološki pregledi, dijagnostika i usluge lečenja za sve starosne grupe pacijenata. Za pacijente je zadužen veoma dinamičan i brižan tim profesionalaca. Lekari odeljenja za urologiju svojom posvećenošću, kliničkim iskustvom i znanjem, zasnovanim na naučnim studijama i istraživanjima, obezbeđuju najkvalitetniju moguću uslugu.

Pored rutinskih TUR operacija prostate i bešike, invazivnih i neinvazivnih operacija kamena (ureteroskopije, perkutane nefrolitotomije i litotripsije (ESWL), odeljenje predstavlja vodeći centar za urologiju koji takođe pruža intenzivne medicinske usluge uroloških operacija tumora, pedijatrijske urološke operacije, rešavanje urodinamskih i seksualnih disfunkcija kod muškaraca.

Savremene medicinske i hirurške terapije koriste se u lečenju urinarnih poremećaja izazvanih uvećanjem prostate (BPH) (TUR, Greenlight laser PVP, Greenlight laser HPS, Fidbek termoterapija). Dodatno, sprovode se i sveobuhvatne studije u oblasti zdravlja prostate poput skeniranja tumora prostate i terapija za infekciju prostate. Na odeljenjima urologije u bolnicama ACIBADEM, koriste se najsavremenije hirurške i medicinske metode u lečenju uroloških oboljenja. Na odeljenju se često koristi radikalna prostatektomija (za tumor prostate) i radikalna cistektomija (za tumor bešike). Pored toga, druge urološko onkološke operacije poput raka bubrega i testisa, izvodi tim urologa hirurga uz podršku tima anesteziologa i odeljenja intenzivne nege. U pojedinim slučajevima uroloških tumora, opcije lečenja predstavljaju se pacijentima u saradnji s odeljenjima onkologije i radioterapije.

U okviru ACIBADEM Healthcare Group, u lečenju kamena u urinarnom traktu, koriste se sve tehnološke opcije koje se koriste i za endoskopske operacije (zatvoreni sistem). Osim hirurškog pristupa, ambulantni tretman bez anesteziranja za rešavanje problema kamena, moguć je zahvaljujući litotripsiji (ESWL). Kada se govori o iskustvu u primeni endouroloških iskustava u lečenju kamena (ureteroskopija, perkutana nefrolitotomija – PCNL), odeljenje urologije važi za jedan od vodećih centara u toj oblasti.

Urodinamika obezbeđuje detaljnu dijagnostičku proveru problema povezanih s inkontinencijom i urinarnim problemima koji se javljaju i kod muškaraca i kod žena, bez obzira na godine. Moderne urodinamske i uroradiološke metode koriste se u dijagnostikovanju i praćenju problema inkontinencije kod odraslih i dece, uključujući i noćno mokrenje dece ili poremećaje inkontinencije kod žena i pacijenata s mijelodisplazijom (spina bifida).

Lečenje problema erekcije i ejakulacije i neplodnosti kod muškaraca, planira se i izvodi u saradnji s drugim medicinskim specijalnostima, kroz preglede, dijagnostikovanje i provere  terapija.

Urolog pedijatar bavi se dijagnostikovanjem urođenih ili stečenih bolesti urinarnog i genitalnog sistema koje se mogu javiti tokom trudnoće, nakon porođaja i u kasnijoj fazi. Primeri za prethodno pomenute bolesti uključuju ciste pupčane vrpce, nespuštene testise, obrezivanje, akutna stanja testisa i bešike (akutni skrotum i distorzija testisa). Hipospadija (urođeno stanje u kojem se otvor na penisu nalazi sa strane, umesto na vrhu) posebno je interesantna oblast na odeljenju urologije. Pored primarne korekcije hipospadije, izvode se, veoma uspešno, hirurške intervencije u slučajevima u kojima su pacijenti prethodno operisani i kod kojih se lečenje nije uspešno završilo.

×
Search