ACIBADEM – Integrisani sistem

MODEL INTEGRISANOG ZDRAVSTVA

Globalno konkurentne integrisane zdravstvene usluge

Osim bolnica i zdravstvenih centara, Acıbadem grupacija pruža i svetski primer organizacije svog specijalno integrisanog zdravstvenog ekosistema. Pored univerziteta, ekosistem obuhvata razne institucije za podršku zdravstvu. 

Univerzitet Acıbadem obučava studente za buduće zdravstvene radnike dinamičnim i savremenim obrazovnim programima koji vode izuzetno sposobni i obučeni članovi akademskog nastavnog tima.

Sve ustanove za zdravstvenu zaštitu u okviru Acıbadema rade naporno u cilju neprekidnog unapređenja iskustva pacijenata. Acıbadem Project Management (Acibadem odeljenje za upravljanje projektima) razvija projekte osnivanja bolnica po principu „ključ u ruke“. Acıbadem Labmed, Labvital i LabCell nude širok spektar usluga uključujući patologiju, kontrolu hrane, laboratorije matičnih ćelija i banke krvi iz pupčane vrpce. Acıbadem Technology razvija i poboljšava softversku opremu uključujući i „Bolnički informacioni sistem“. APlus brine o higijenskim i ugostiteljskim potrebama bolnica, a Acıbadem Mobile pruža usluge hitne pomoći i kućne nege van bolnica.

ACIBADEM UNIVERZITET

Univerzitet Acıbadem osnovan je 2007. godine i posvećen je oblasti medicinskih nauka.

Upotrebom dinamičnih i savremenih obrazovnih programa, izuzetni akademski nastavni tim osposobljava studente za buduće zdravstvene radnike uz stalnu posvećenost inovacijama u svim oblastima medicinskih nauka.

Jasna misija Univerziteta i orijentisanost ka istraživanju, istraživačke laboratorije opremljene najnovijom i najsavremenijom opremom, osmišljeni su tako da upotpune prirodne nauke i biotehnološku oblast.

Klinička simulacija i trening za napredne endoskopsko – robotičke operativne zahvate – CASE je jedan od najsveobuhvatnijih centara za medicinsku obuku na svetu s velikim brojem odeljenja i naprednom tehnološkom infrastrukturom.

CASE je dobio certifikat „Centar izvrsnosti“ koji je CAE akademija samo dvaput dodelila medicinskim centrima za obuku širom sveta.

Centar je akreditovala Mreža akreditovanih centara za kliničke veštine Evrope (NASCE) i Društva za simulaciju u zdravstvu (SSH), a centar pruža preddiplomsku i postdiplomsku obuku. Univerzitet Acıbadem svojim studentima nudi mogućnost studija u inostranstvu na uglednim partnerskim univerzitetima u okviru Erasmus programa, uz bilateralne sporazume sa najistaknutijim evropskim univerzitetima.


Sa 100.000 kvadratnih metara zatvorenog prostora lociranog na azijskoj strani Istanbula, kampus Kerem Aydınlar opremljen je visokom tehnologijom, i svojim studentima, uz sve ostale pogodnosti osigurava povlašćen studentski život na Univerzitetu.

ACIBADEM PROJEKTNI MENADŽMENT

Nakon što je započeo s radom na sticanju ogromnog iskustva u zdravstvenom sektoru svojim „ključ u ruke“ načinom rada i vođenjem investicija kroz planiranje, implementaciju, izgled zdravstvenih ustanova i finansiranje projekata Acıbadem zdravstvene grupacije, Acibadem projektni menažment nastavlja svoj put kao nezavisna kompanija koja opslužuje sve oblasti investicija. Acibadem projektni menadžment nudi kompletnu uslugu upravljanja projektima, uključujući pripremu ugovora, testiranje i puštanje u rad u skladu s pravilnicima o radu koje utvrđuje poslodavac, u saradnji sa svojim stručnim timom i domaćim i stranim partnerima sa rešenjima, pristupom planiranja i upravljanja rizicima koji važe za sve faze projektnog ciklusa, uključujući i donošenje investicionih odluka.

LABCELL

Acibademova banka matičnih ćelija i krvi iz pupčane vrpce je laboratorija za skladištenje i proizvodnju u kojoj Acibadem Healthcare Group vrši istraživanja potencijalnih terapijskih metoda nastavljajući rad na osnaživanju trenutne primene.

Laboratorija ima infrastrukturu u kojoj se mogu čuvati sva tkiva za koja je naučnim podacima dokazano da su održiva i mogu se vršiti svi terapijski procesi u ćelijama uz poštovanje GMP standarda (dobre proizvođačke prakse). Ćelije i tkiva iz banke krvi iz pupčane vrpce su najčešći primer primene u terapijama.

ACIBADEM TEHNOLOGIJA

Acıbadem Technology kao tehnološka kompanija počinje s radom 2015. godine uz dugogodišnje iskustvo i stručnost sticane u okviru Acibadem grupacije. Acıbadem Technology nudi svoje usluge, iskustva i proizvode na tržištu Turske i drugih zemalja.

Glavni proizvodi koje Acıbadem Technology obezbeđuje: Cerebral Plus (bolnički informacioni sistem), Astore (sistem upravljanja lekovima i medicinskim potrošnim materijalima), Laboratorijski asistent (laboratorijski informacioni sistem) i Acıbadem Online (portal za pacijente).

Acıbadem Technology nudi i IT upravljanje projektima, savetovanje u vezi sa softverom i infrastrukturom i postavljanje stručnih timova.

Acıbadem Technology, pruža svoje usluge i obezbeđuje proizvode u 10 različitih gradova u Turskoj i drugim zemljama sa ukupno 21 bolnicom, 16 zdravstvenih centara, drugim pridruženim kompanijama i Acibadem Univerzitetom.

APLUS

APlus, zasnovan na principu da je bolnica u osnovi hotel u kojem se pružaju zdravstvene usluge i objedinjuje ugostiteljstvo, higijenu, otpremu i slične potrebe zdravstvenih organizacija pod jednim krovom.

APlus je poznat je kao jedna od prvih kompanija koja je primenila princip masovne pripreme gotovih jela. Ova metoda nudi nivo sigurnosti koji premašuje konvencije o masovnoj proizvodnji hrane i zasniva se na brom hlađenju proizvoda (90-120 minuta) do 0-4 ° C i čuvanjem na ovoj temperaturi primenom evropske gastronomske tehnike, po kojoj se grejanje hrane vrši prvi i poslednji put prilikom serviranja.

APlus, poseduje jednu od najvećih mašina za pranje rublja u Turskoj i nudi usluge higijenskog pranja, standardnog pranja i hemijskog čišćenja s dnevnim kapacitetom od 15.000 kilograma.

U objektu, koji je jedino postrojenje za higijenski veš u Turskoj, pegla se 600 kg veša na sat pomoću mašine koja može da pegla i slaže veš. 

Radeći sa sistemom Healthguard, implementiranom u zdravstvenoj industriji u EU, APlus nudi sveobuhvatno čišćenje i dezinfekciju. Sistem je razvijen za bolnice i zdravstvene organizacije i minimizira rizik od unakrsne kontaminacije.

ACIBADEM MOBIL

Acıbadem Mobil osnovan je u julu 2008. godine kao pomoćna filijala Acıbadem grupacije. Pored koordinacije svih operacija hitne pomoći za Acıbadem, Acıbadem Mobil stekao je dozvolu za kućnu negu 2009. godine i licencu zaštite na radu 2012. godine i ima za cilj poboljšanje osposobljenost pružanja zdravstvene zaštite pacijentima u periodu pre hospitalizacije i nakon hospitalizacije.

Danas Acıbadem Mobil pruža usluge hitne pomoći na kopnu i vazduhui usluge kućne nege za sve pacijente koji se leče ili ne leče u Acıbadem bolnicama. Acıbadem Mobil upravlja i s više od 150 korporativnih projekat obezbeđujući liniju za pomoć, medicinske treninge, hitnu pomoć 24/7, uzimanje uzoraka krvi, okupacionog doktora ili medicinsku sestru i druge dodatne programe za zaposlene.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search