Sve mere zaštite od virusa COVID-19 - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Sve mere zaštite od virusa COVID-19

Sve mere zaštite od virusa COVID-19

Acibadem počinje s ponovnim prijemom pacijenata u Turskoj

Ceo svet već mesecima prolazi kroz krizu nastalu širenjem virusa Covid-19. Mnoge države, uključujući Tursku, uvele su potpunu ili delimičnu zabranu kretanja kako bi se usporilo širenje pandemije. Pod ovakvim uslovima, Acıbadem Healthcare Group preduzima sve potrebne mere predostrožnosti i nastavlja da pruža podršku svim svojim pacijentima.

Od 11. marta 2020, datuma kada je zvanično registrovan prvi slučaj infekcije korona virusom u Turskoj, Acıbadem Healthcare Group aktivira sve procedure u okviru kriznog menadžmenta. Izvršili smo reorganizaciju naših bolnica i zdravstvenih centara. Nakon ispunjavanja svih kriterijuma koje je Ministarstvo zdravlja propisalo, naše bolnice proglašene su pandemijskim bolnicama što nam omogućava da dijagnostikujemo i lečimo pacijente zaražene virusom Covid-19 ali i da obavljamo i druge vrste pregleda, dijagnostikovanja i lečenja. Osim što smo generalno i medicinski kompetentni, posebno smo ponosni što možemo služiti svom narodu u ovako teškim vremenima.

Kontrola zaraze i mere bezbednosti u našim bolnicama uvek su bile daleko iznad svetskog proseka. Za potrebe pandemije Covid-19, ponovo smo izvršili proveru svih mera koje primenjujemo uz stalne procene koje obavlja naš Savet za suzbijanje zaraze. Svi pacijenti za koje se sumnja ili kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa Covid-19 izoluju se i primaju u prethodno pripremljene posebne zone. Medicinsko osoblje koje se brine o pacijentima za koje se sumnja ili kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa nije uključeno u slučajeve pacijenata koji nisu zaraženi kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija. Sve javne površine u bolnicama redovno se dezinfikuju, časopisi u čekaonicama, klupe i stolice iz kafeterija su uklonjeni a dozvoljena je prodaja isključivo zapakovane hrane. Svi pacijenti za koje se sumnja ili koji su zaraženi virusom koriste posebno označen lift. U cilju sprečavanja širenja zaraze, kompletno medicinsko osoblje, lekari, sestre i bolničko osoblje koji se bave pacijentima zaraženim virusom Covid-19, na raspolaganju imaju posebne prostorije za odmor, ukoliko izaberu da ne odu svojim porodicama.

Svi pacijenti koji imaju povišenu temperaturu ili kašlju mogu doći u posebno izolovane prostorije za hitne slučajeve. Kompletno medicinsko osoblje opremljeno je ličnom zaštitnom opremom a svi pacijenti dobijaju zaštitne maske u cilju sprečavanja unakrsne kontaminacije. Sve ordinacije i čekaonice za pacijente koji nisu zaraženi virusom Covid-19 strogo su rezervisane i izolovane od prostorija za hitne slučajeve. Štaviše, o pacijentima u ovim prostorijama brinu medicinski timovi, posebno odabrani za rad u ovim odeljenjima. Svi onkološki i hronični pacijenti koji dolaze na kontrolu, mogu koristiti posebno označene, zasebne ulaze u bolnice. U pratnji pacijenta može biti samo jedna osoba kojoj, zajedno sa pacijentom, prilikom svake posete merimo temperaturu. Pre bilo kakve hirurške intervencije pacijenti se testiraju na Covid-19. Medicinsko osoblje je opremljeno ličnom zaštitnom opremom.

Kompletna medicinska oprema steriliše se u Centralnoj jedinici za sterilizaciju a operacione sale se pre svakog zahvata iznova dezinfikuju. Nakon operacije, pacijenti se prebacuju u jednokrevetne sobe radi postoperativnog oporavka.

Acıbadem Healthcare Group će nastaviti sa praćenjem svih preporučenih protokola koje propisuju Svetska zdravstvena organizacija i Ministarstvo zdravlja Turske poštujući sve prioritetne potrebe naših pacijenata. Ponosni smo što u mogućnosti da nastavimo s pružanjem medicinske podrške svim našim pacijentima tokom i nakon ove globalne situacije.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search