Tehnologija povećava brzinu, brzina povećava uspešnost lečenja - Acıbadem Healthcare Services (RS)
Tehnologija povećava brzinu, brzina povećava uspešnost lečenja

Tehnologija povećava brzinu, brzina povećava uspešnost lečenja

Tomoterapija je metoda lečenja koja je nastala iz naprednih tehnologija i cilja na ćelije karcinoma tehnikom „olovka/snop olovke“ pa se koristi za izvođenje posebne, „prilagođene“ radioterapije na svakom pacijentu.

Postupak lečenja tokom kojeg se koriste uređaji za tomoterapiju se naziva „Helijska tomoterapija“ ili „Tomoterapija“ u kliničkoj literaturi. Trodimenzionalne (3D) slike koje se izvode korišćenjem kompjuterskih detektora za tomografiju omogućuju da se lečenje primenjuje trodimenzionalno i u skladu s dnevnim anatomskim promenama na pacijentu, koje se prate putem navedenih detektora. Ti detektori omogućuju gotovo stopostotnu tačnost snimaka i smanjenje grešaka lečenjem po istoj osi. Originalni kompjuterski tomografski detektori uređaja za Tomoterapiju omogućuju online prilagođavanje radioterapije putem svakodnevnih snimaka. Sva smanjenja ili promene lokacije tumora se prate tokom svake sesije u okviru ukupnog perioda lečenja. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu, uređaj može primenjivati neprekidno lečenje u spiralnim ili statičkim režimima od  360-stepeni na površini od 40 centimetara i dužine od 135 centimetara. Uređaj takođe omogućava metode na visokom nivou, koje uključuju primenu radioterapije sa konformnom raspodelom doze, omogućajući lečenje jednog ili više tumora u jednoj ravni i sa jednom procedurom pripreme kroz optimizaciju 51 različitog ugla na svakoj ploči. Time se osigurava efikasna kontrola sigurnosnih margina određenih kod radioterapije i smanjuje količina okolnog zdravog tkiva u tim marginama.

Uređaji za Tomoterapiju se mogu koristiti u svim radioterapijskim primenama a naročito kod nekih tumora kao što su pedijatrijski, tumori na plućima, prostati i bešiki, ginekološkim tumorima, tumorima dojke, glave i vrata, u nosnoj šupljini, mezoteliom, na mozgu, kičmenoj moždini i tumorima kože. Jedna od najvažnijih karakteristika uređaja za Tomoterapiju je sistem multilisnih kolimatora (MLC). Svojstvo po kojem se MLC razlikuje od ostalih uređaja za lečenje su njegovi pneumatski, ultra-brzi „listovi“ koji se međusobno preklapaju. Brzo rotirajuća vrata i poseban dizajn kolimatora, koji uključuje otvaranje i zatvaranje listova MLC u milisekundama, omogućavaju da se i najkompleksniji tretmani izvode za kratko vreme i omogućava kontinuiranu modulaciju iz većeg broja uglova.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search